Impact Covid 19 op wereldwijde eliminatie hepatitis C Bijgewerkt op 18.05.21

De impact van Covid 19 op wereldwijde eliminatie van hepatitis C. COVID-19 heeft ertoe geleid dat veel programma’s voor eliminatie van hepatitis C vertraging oplopen of helemaal gestopt zijn.  Een jaar vertraging als gevolg van de COVID-19-pandemie zou kunnen leiden  dat tot en met 2030, wereldwijd, 906.000 mensen nooit een diagnose hepatitis C krijgen en 746.000 mensen nooit een behandeling krijgen. De verwachting is dat daardoor in de komende tien jaar een extra aantal van 44.800 mensen leverkanker zullen krijgen en er 72.200 extra sterfgevallen zullen zijn als gevolg van hepatitis C. Landen hebben zich gecommitteerd aan de eliminatie van hepatitis rond 2030. De aandacht moet dus weer verschuiven naar de programmering van hepatitis zodra dit mogelijk is.

Onderzoek van gegevens uit Polar Observatory door Sarah Blach et al., blijkt dat in 2020 in lage- en lage-middeninkomenslanden er sprake was van gemiddeld een daling van het aantal hepatitis C behandelingen van 70%. In landen met een hoog midden- en hoog inkomen was er een vermindering van 40%.

De Covid-19 pandemie herinnert ons eraan dat er altijd tegenslagen zullen zijn die we niet onder controle hebben. We moeten handelen alsof de eliminatie van hepatitis C vandaag belangrijk is, niet alleen binnen de komende negen jaar. Dit geldt niet alleen voor beleidsmakers, maar voor iedereen die betrokken is bij opsporen en behandelen van patiënten met hepatitis C. Hoewel we nu nog 9 jaar de tijd hebben om hepatitis C te elimineren als risico voor de volksgezondheid, laten ervaringen in landen als Egypte zien dat met politieke wil en goede programma’s eliminatie van hepatitis C in veel minder tijd kan plaatsvinden.

Bron: EASL International Liver Foundation

Impact Covid 19 op wereldwijde eliminatie hepatitis C

Hepatitis C

Hepatitis C wordt veroorzaakt door een besmetting met het hepatitis C-virus (HCV). Een infectie op volwassen leeftijd wordt meestal chronisch (70-80%). Elk jaar overlijden wereldwijd 1,34 miljoen mensen aan de gevolgen van virale hepatitis, wat vergelijkbaar is met sterfgevallen als gevolg van HIV/AIDS, malaria en tuberculose. Tegenwoordig is HCV goed te behandelen met DAAs (direct acting antivirals). Er bestaat nog geen vaccin om HCV te voorkomen. Opsporen en testen van mensen die risico hebben gelopen is dus belangrijk zodat patiënten tijdig met de behandeling kunnen starten. Ernstige gevolgen van deze ziekte, zoals lever cirrose en leverkanker kunnen dan voorkomen worden.