Injecterende druggebruikers testen op hepatitis C Bijgewerkt op 19.10.21

Injecterende druggebruikers testen op hepatitis C in België, en behandelen, wordt nog niet op grote schaal uitgevoerd. Wanneer het wordt uitgevoerd bij mensen die drugs gebruiken (PWUD), is het voornamelijk gericht op degenen die opiaat substitutie therapie (OAT) krijgen.

Resultaten

In een prospectieve multicenter cohort studie van oktober 2018 tot oktober 2019 werden 425 PWUD getest op HCV antilichamen (HCV Ab). De gemiddelde leeftijd was 41.6 ± 10.8; 78.8% (335/425) mannen; HCV Ab prevalentie 14.8% (63/425).

Zesenvijftig (88,9%) PWUD werden doorverwezen, van wie 37 (66,1%) werden gekoppeld aan zorg en getest op HCV-RNA. Negenentwintig (78,4%) hadden een chronische HCV-infectie. De behandeling werd gestart bij 17 (58,6%) patiënten.

Conclusie

De onderzoekers concluderen dat een belangrijk deel van de onderzochte personen positief testte op HCV. Bij meer dan de helft van de verwezen en positief getest op HCV-RNA, is de behandeling gestart. Micro-eliminatie is noodzakelijk om de doelen van de Wereldgezondheidsorganisatie in 2030 te halen. Het blijft echter cruciaal om een ​​bredere groep mensen te screenen en te koppelen aan de zorg dan alleen te focussen op degenen die drugs injecteren. Eveneens is een nationaal geïmplementeerde screening- en behandelingsstrategie nodig die bij voorkeur testen met point-of-care HCV-RNA-testen, fibrose-stadiëring (mobiele FibroScan®) en on-site behandeling mogelijk maakt.

Bron: Busschots, D., Kremer, C., Bielen, R. et al. Identification and treatment of viral hepatitis C in persons who use drugs: a prospective, multicenter outreach study in Flanders, Belgium. Harm Reduct J 18, 54 (2021). https://doi.org/10.1186/s12954-021-00502-7

Lees ook het artikel Hepatitis C testen en behandeling op locatie.

Het primaire doel van screening is om dragers van hepatitis B of hepatitis C op te sporen voordat gezondheidsklachten ontstaan

 

Injecterende druggebruikers testen op hepatitis C