Kamerbrief over preventieaanpak leefstijl Bijgewerkt op 16.12.22

Op 9 december heeft staatssecretaris Van Ooijen (VWS) een Kamerbrief gestuurd over preventieaanpak leefstijl met focus op overgewicht en voeding. Overgewicht is een maatschappelijk probleem en kent vele complexe oorzaken waarvoor geen eenvoudige oplossingen bestaan. Eén op de zes kinderen heeft overgewicht. In sommige wijken is dat zelfs één op de drie kinderen. Daar houdt een kind zijn leven lang last van. Kinderen met overgewicht maken meer vetcellen aan en blijven daardoor levenslang meer ontvankelijk voor een ongezond gewicht. Dat is zorgwekkend. In Nederland heeft daarnaast de helft van de volwassenen overgewicht. Als er geen maatregelen worden genomen is de verwachting dat in 2040 62% van de volwassen Nederlanders te zwaar is. Om het percentage mensen met overgewicht en obesitas te laten dalen, is een veelzijdigheid aan maatregelen nodig.

In de brief wordt gefocust op drie belangrijke doelgroepen: de jeugd, mensen met een lage sociaaleconomische positie en mensen die al kampen met overgewicht en obesitas. Er worden vier lijnen aangegeven over de inzet van dit kabinet: 1. Aanpak gericht op kinderen en jongeren, 2. Een gezonde voedselomgeving,  3. Een beweegvriendelijke leefomgeving, en  4. Ondersteunen van mensen met overgewicht of obesitas.

Bron: Kamerbrief over preventieaanpak leefstijl met focus op overgewicht en voeding. Kenmerk 3475136-1040444-VG

 

Leververvetting

Leververvetting (NAFLD en NASH) is een aandoening van de lever waarbij vetten in de lever worden opgeslagen zonder dat er sprake is van overmatig alcohol gebruik. Bij 47% van de mensen met leververvetting veroorzaakt de langdurige aanwezigheid van vetten (8-13 jaar) een ontsteking in de lever met beschadiging van de levercel. Er is dan sprake van non-alcoholic steatohepatitis (NASH). Bij 10-30% van de mensen met NASH ontstaat cirrose  met de complicaties leverfalen en leverkanker.

De belangrijkste risicofactoren voor leververvetting zijn overgewicht, hoge bloeddruk en diabetes type 2.