Kennisbank

  • Selecteer onderwerp(en)

  • Selecteer type informatie

  • Wis filter

Hepatitis B vaccinatie

Hepatitis B vaccinatie is sinds 1982 mogelijk. Het vaccin beschermt nagenoeg iedereen tegen besmetting met het hepatitis B-virus. Het vaccin is bestemd voor kinderen en volwassenen en kan indien noodzakelijk ook tijdens de zwangerschap worden toegediend. Hepatitis B is een ontsteking van de lever...

Bekijk artikel

Doelgroepen voor hepatitis A vaccinatie

Doelgroepen voor hepatitis A vaccinatie zijn: (zaken-)reizigers naar gebieden waar hepatitis A veel voorkomt, patiënten die bij een besmetting met hepatitis A een grotere kans hebben op een ernstig beloop: patiënten met een chronische leverziekte, stollingsstoornissen of drager zijn van het HIV virus, werknemers...

Bekijk artikel

Hepatitis B vaccinatie en Arbeid

Hepatitis B-vaccinatie is in eerste instantie bedoeld om de werknemer zelf te beschermen. Bij medewerkers in de gezondheidszorg speelt ook het belang van de patiënt mee. Deze mag tijdens een medische ingreep niet worden besmet met bijvoorbeeld het hepatitis B-virus. In die situatie is de...

Bekijk artikel

Hepatitis B vaccinatie in hiv-patiënten binnen het vaccinatieprogramma hepatitis B-risicogroepen

Het vaccinatieprogramma hepatitis B-risicogroepen (HBV-programma) van het RIVM heeft in juni 2010 de aanbeveling gedaan om het vaccinatiebeleid voor hivpatiënten die binnen de risicogroepen van het HBV vaccinatie programma vallen -mannen die seks hebben met mannen (MSM) en sekswerkers- in lijn te brengen met de laatste wetenschappelijke inzichten. De...

Bekijk artikel

Beleid bij zuigeling van hepatitis-B draagsters

Hepatitis B bij pasgeborenen kan voorkomen worden door aan zuigelingen van hepatitis-B draagsters direct na de geboorte immunoglobulinen en extra hepatitis B-vaccinatie te geven. Het beleid bij een zuigeling van HBsAg-positieve moeders is als volgt: Zuigelingen van hepatitis B-draagsters krijgen post partum een extra...

Bekijk artikel

Hepatitis A vaccinatie voor contacten van adoptiekinderen

Hepatitis A vaccinatie wordt geadviseerd voor contacten van adoptiekinderen, zoals gezinshuishouding. Dit geldt als een adoptiekind uit een land met hoge of medium prevalentie hepatitis A komt. Het Advisory Committee on Immunization Practices of the Centers for Disease Control and Prevention en de American...

Bekijk artikel

Praktijkrichtlijn voor bedrijfsartsen Hepatitis B vaccinatie van risicolopend personeel

De bedrijfsarts adviseert de werkgever en de werknemer op basis van een risico-inventarisatie en evaluatie (RIE) wie voor vaccinatie tegen hepatitis B in aanmerking komt. De bedrijfsarts heeft vier, elkaar aanvullende, criteria bij deze inschatting tot zijn/haar beschikking (zie het advies van de Gezondheidsraad) ...

Bekijk artikel

Geen antwoord op uw vraag gevonden?

Neem contact ons op.

Stel een vraag