Kennisbank

  • Selecteer onderwerp(en)

  • Selecteer type informatie

  • Wis filter

Hepatitis C Elimination in the Netherlands (CELINE)

CELINE richt zich op de heropsporing van patiënten met chronische hepatitis C die uit zorg zijn verdwenen. Deze patiënten worden opnieuw in zorg gebracht en behandeld indien ze hiervoor in aanmerking komen. CELINE is een nationaal project met als doel om alle hepatitiscentra van...

Bekijk artikel

Her-opsporing eerder gediagnosticeerde patiënten met hepatitis C in provincie Utrecht (2018)

Voor her-opsporing van eerder gediagnosticeerde patiënten met hepatitis C in de provincie Utrecht die in het verleden niet of niet succesvol zijn behandeld, is een efficiënte strategie ontwikkeld die kan worden gebruikt in toekomstige (nationale) retrieval projecten. In het onderzoek door P.A.M. Kracht et.al,...

Bekijk artikel

Van testen tot behandeling Opsporen van HCV positieve bewoners van maatschappelijke opvanghuizen en bezoekers van inloopcentra in Amsterdam (2018)

Om clienten met hepatitis C (HCV) van de Maatschappelijke Opvang (MO) en Inloophuizen in Amsterdam  op te sporen en het bewustzijn over HCV bij cliënten en medewerkers te bevorderen hebben De Regenboog Groep, Stichting Mainline en GGD Amsterdam onderzoek gedaan onder cliënten van MO-huizen...

Bekijk artikel

NoMoreC

NoMoreC streeft – samen met de Amsterdamse homogemeenschap – naar een vermindering van het aantal nieuwe hepatitis C-infecties in de hoofdstad. NoMoreC geeft uitgebreide informatie over hepatitis C en biedt advies op maat over risico en risico reductie. Ook kunnen mannen die thuis willen...

Bekijk artikel

Het Noord-Hollandse Hepatitis Retrieval Project (2017)

Veel patiënten bij wie in het verleden hepatitis B of hepatitis C is gediagnosticeerd en niet genezen zijn verklaard, zijn niet meer in beeld. In het Noord-Hollandse Hepatitis Retrieval Project zijn deze personen opgespoord, geëvalueerd en zonodig weer in zorg genomen. Data van de GGD...

Bekijk artikel

Hepatitis C in Zuid-Limburg (2015)

In de VS wordt aanbevolen om iedereen geboren tussen 1945 en 1965 eenmalig op hepatitis C (HCV) te testen. Het blijkt niet zinvol te zijn om een geboorte cohort te screenen in een land met lage prevalentie hepatitis C. In een prospectieve cohort studie door J....

Bekijk artikel

Is koppeling van vrijwillige screening op hepatitis B en C aan de verplichte tuberculosescreening voor immigranten zinvol? (2013-2015)

GGD Noord- en Oost Gelderland en GGD Gelderland Zuid hebben  een  prospectieve screeningstudie uitgevoerd onder migranten die voor verplichte TBC screening tussen oktober 2013 en februari 2015 naar de GGD kwamen. Aanvullende screening op hepatitis B en hepatitis C werd aangeboden op basis van...

Bekijk artikel

Geen antwoord op uw vraag gevonden?

Neem contact ons op.

Stel een vraag