Kennisbank

  • Selecteer onderwerp(en)

  • Selecteer type informatie

  • Wis filter

Hepatitis C Elimination in the Netherlands (CELINE)

CELINE richt zich op de heropsporing van patiënten met chronische hepatitis C die uit zorg zijn verdwenen. Deze patiënten worden opnieuw in zorg gebracht en behandeld indien ze hiervoor in aanmerking komen. CELINE is een nationaal project met als doel om alle hepatitiscentra van...

Bekijk artikel

Her-opsporing eerder gediagnosticeerde patiënten met hepatitis C in provincie Utrecht (2018)

Voor her-opsporing van eerder gediagnosticeerde patiënten met hepatitis C in de provincie Utrecht die in het verleden niet of niet succesvol zijn behandeld, is een efficiënte strategie ontwikkeld die kan worden gebruikt in toekomstige (nationale) retrieval projecten. In het onderzoek door P.A.M. Kracht et.al,...

Bekijk artikel

Van testen tot behandeling Opsporen van HCV positieve bewoners van maatschappelijke opvanghuizen en bezoekers van inloopcentra in Amsterdam (2018)

Om clienten met hepatitis C (HCV) van de Maatschappelijke Opvang (MO) en Inloophuizen in Amsterdam  op te sporen en het bewustzijn over HCV bij cliënten en medewerkers te bevorderen hebben De Regenboog Groep, Stichting Mainline en GGD Amsterdam onderzoek gedaan onder cliënten van MO-huizen...

Bekijk artikel

NoMoreC

NoMoreC streeft – samen met de Amsterdamse homogemeenschap – naar een vermindering van het aantal nieuwe hepatitis C-infecties in de hoofdstad. NoMoreC geeft uitgebreide informatie over hepatitis C en biedt advies op maat over risico en risico reductie. Ook kunnen mannen die thuis willen...

Bekijk artikel

Het Noord-Hollandse Hepatitis Retrieval Project (2017)

In het Noord-Hollandse Hepatitis Retrieval Project worden personen met heaptitis B of hepatitis C opgespoord, geëvalueerd en zonodig weer in zorg genomen. Veel patiënten bij wie in het verleden hepatitis B of hepatitis C is gediagnosticeerd en niet genezen zijn verklaard, zijn namelijk niet...

Bekijk artikel

Hepatitis C in Zuid-Limburg (2015)

In een studie over hepatitis C in Zuid-Limburg wordt aangegeven dat bij toekomstige screening interventies rekening gehouden moet worden met regionaal variërende demografische en sociaal-economische determinanten voor hepatitis C. In de VS wordt aanbevolen om iedereen geboren tussen 1945 en 1965 eenmalig op hepatitis C...

Bekijk artikel

Koppeling van vrijwillige screening op hepatitis B en C aan de verplichte tuberculosescreening voor immigranten (2013-2015)

Is koppeling van vrijwillige screening op hepatitis B en hepatitis C aan de verplichte tuberculosescreening voor immigranten zinvol? Om deze vraag te beantwoorden hebben GGD Noord- en Oost Gelderland en GGD Gelderland Zuid een  prospectieve screeningstudie uitgevoerd onder migranten die voor verplichte TBC screening...

Bekijk artikel

Geen antwoord op uw vraag gevonden?

Neem contact ons op.

Stel een vraag