Kennisbank

  • Selecteer onderwerp(en)

  • Selecteer type informatie

  • Wis filter

Studie behandeling jeuk PACIFIC

PACIFIC is een studie over de behandeling van jeuk. Het is een gerandomiseerd, dubbelblind, placebo-gecontroleerd onderzoek ter evaluatie van de effecten van EP547 bij proefpersonen met cholestase-geassocieerde jeuk (pruritus) als gevolg van primaire biliaire cholangitis of primaire scleroserende cholangitis. Informatie onderzoek: Het Amsterdam UMC...

Bekijk artikel

BI 1366-0029 bij gecompenseerde cirrose

BI 1366-0029 bij gecompenseerde cirrose en portale hypertensie is een gerandomiseerde, open-label studie. Een studie met parallelle groepen om de effecten te onderzoeken van oraal BI 685509 alleen of in combinatie met empagliflozine op portale hypertensie na 8 weken behandeling in patiënten met klinisch...

Bekijk artikel

De INTEGRIS-PSC studie

De INTEGRIS-PSC studie is een onderzoek naar de veiligheid en geneesmiddelactiviteit van een onderzoeksgeneesmiddel met de naam PLN-74809 bij deelnemers met primaire scleroserende cholangitis (PSC). PSC is een zeldzame langdurige leverziekte waarbij de galwegen (kleine kanaaltjes) in en buiten de lever worden aangetast. Na...

Bekijk artikel

BI 1366-0021 bij portale hypertensie

BI 1366-0021 bij portale hypertensie is een gerandomiseerd, dubbel-blind, placebogecontroleerd, parallel groep onderzoek om de effecten van twee orale doseringen (optitreren naar een vast doseringsschema) van BI 685509 te onderzoeken op portale hypertensie na 24 weken behandeling in patiënten met klinisch significante portale hypertensie...

Bekijk artikel

TAILOR studie

TAILOR studie ‘Tacrolimus versus mycophenolate for AutoImmune hepatitis patients with incompLete response On first line therapy: a Randomized trial’   De TAILOR studie is een onderzoek waarin de effectiviteit en veiligheid van tacrolimus (Envarsus) en mycofenolaatmofetil (Cellcept) als tweedelijns behandeling voor autoimmuun hepatitis vergeleken worden...

Bekijk artikel

MITIGATE VIB0551 P3 S2 studie voor IgG4-RD

De MITIGATE VIB0551 P3 S2 studie voor IgG4-RD is een gerandomiseerd, dubbelblind, placebogecontroleerd fase 3-onderzoek naar de werkzaamheid en veiligheid van Inebilizumab bij IgG4-gerelateerde ziekte.   Informatie onderzoek Voor een fase 3 onderzoek naar de ontwikkeling voor een nieuw geneesmiddel voor de behandeling van patiënten...

Bekijk artikel

Intercept 747-213 studie primaire biliaire cholangitis

Intercept 747-213 studie primaire biliaire cholangitis is een fase 2 dubbelblinde, gerandomiseerde parallelle-groepsstudie ter evaluatie van de werkzaamheid, veiligheid en verdraagbaarheid van obeticholzuur, toegediend in combinatie met bezafibraat, bij proefpersonen met primaire biliaire cholangitis (PBC) die onvoldoende respons vertoonden of intolerant waren voor ursocholzuur....

Bekijk artikel

Geen antwoord op uw vraag gevonden?

Neem contact ons op.

Stel een vraag