Hepatitisvaccinatie en Arbeid

Vorige pagina Print

Hepatitis B-vaccinatie is in eerste instantie bedoeld om de werknemer zelf te beschermen. Bij medewerkers in de gezondheidszorg speelt ook het belang van de patiënt mee. Deze mag tijdens een medische ingreep niet worden besmet met bijvoorbeeld het hepatitis B-virus. In die situatie is de werknemer medeverantwoordelijk.

De verplichting van de werkgever om vaccinatie aan te bieden staat omschreven in wettekst van het Europese besluit biologische agentia van september 2000 over vaccinatie. De vaccinatiekosten zijn voor rekening van de werkgever. Bekijk ook  https://www.kiza.beroepsziekten.nl/content/risico-op-infectieziekten-beroepssituaties-tabel-1

De werknemer is echter niet verplicht het aanbod voor vaccinatie te accepteren. Nederland kent geen wettelijke basis voor een vaccinatieplicht. Dit is namelijk in strijd met het grondrecht van de onaantastbaarheid van het menselijk lichaam (Grondwet, artikel 11). 

Een werknemer die zich niet laat vaccineren vormt een risico. Wanneer bepaalde werkzaamheden onaanvaardbare risico's met zich meebrengen bijvoorbeeld voor patiënten, kan de werkgever in die gevallen beperkingen opleggen. De werknemer kan in dat geval hoog risicovolle taken binnen zijn functie niet meer uitvoeren en er zullen naar alternatieve taken moeten worden gezocht zodat mogelijke besmetting sterk gereduceerd is.

Lees ook:
Hepatitis B.
Hepatitis B vaccinatie.

Deze pagina is bijgewerkt op 02-05-2019.