Kennisbank zoeker
Hoe werkt deze kennisbank

Type document/artikel

Zoekresultaten

Vorige pagina Print

Er zijn 8 artikelen in de kennisbank gevonden.
Te veel resultaten? Verfijn uw resultaten door het combineren van meerdere trefwoorden

Co-infectie HIV/HCV

Co-infectie HIV/HCV is een nieuwe uitdaging op het vlak van zorg en preventie. Al langere tijd werd deze dubbelinfectie gezien onder intraveneus druggebruikers door overdracht via besmette naalden. Terwijl seksuele overdracht van hepatitis C als weinig voorkomend wordt omschreven, verspreidt hepatitis C zich sinds enkele jaren in snel tempo onder mannen die seks hebben met mannen met hiv.

Lees verder

Opzet HIV/HCV spreekuur voor druggebruikers

Co-infectie HIV/HCV is een nieuwe uitdaging op het vlak van zorg en preventie. Al langere tijd werd deze dubbelinfectie gezien onder intraveneus druggebruikers door overdracht via besmette naalden. Terwijl seksuele overdracht van hepatitis C als weinig voorkomend wordt omschreven, verspreidt hepatitis C zich sinds enkele jaren in snel tempo onder mannen die seks hebben met mannen met hiv.

Lees verder

PEG-interferon alfa-2a waarschuwingen

Peginterferon-α-2a (Pegasys) is niet onderzocht bij patiënten met gedecompenseerde cirrose. Er is geen ervaring bij patiënten jonger dan 18 jaar.Voorzichtigheid is geboden bij chronisch obstructieve longaandoeningen en/of diabetes mellitus, ketoacidose, stollingsstoornissen, ernstige myelosuppressie en bij reeds bestaande psoriasis.In zeldzame gevallen kan zich een schildklierafwijking ontwikkelen. Vóór behandeling de TSH-spiegels controleren en behandeling pas starten indien deze spiegels binnen de normale grenzen liggen. Vóór de behandeling dienen standaard bloedbeeld, elektrolyten, leverenzymen, eiwitspectrum, serumbilirubine en creatinine te worden bepaald en op gezette tijden herhaald.Bij optreden van acute overgevoeligheidsreacties of ernstige effecten op het centrale zenuwstelsel (depressie, zelfmoordgedachten of -pogingen) de behandeling staken.Bij een reeds bestaande psychiatrische aandoening (ernstige depressie) of een voorgeschiedenis ervan de behandeling met peginterferon-α alleen starten als de behandeling van de psychiatrische verzekerd is en vervolgens deze patiënten nauwgezet controleren. Wanneer symptomen aanhouden of verergeren de behandeling met peginterferon-α staken. Patiënten met een voorgeschiedenis van hartfalen, myocardinfarct en/of voorgaande of bestaande ritmestoornissen vereisen een nauwgezette controle. Bij hartaandoeningen dient routinematig een ecg te worden gemaakt.Vruchtbare vrouwen dienen tijdens de behandeling doeltreffende anti

Lees verder

Entecavir bij co-infectie met hiv

Er zijn geen gegevens beschikbaar over de werkzaamheid van entecavir bij een gelijktijdige infectie met hepatitis C of D en hiv. Entecavir niet gebruiken bij patiënten met hiv/HBV co-infectie die geen HAART krijgen.

Lees verder

Vragen die door de patiënt gesteld kunnen worden bij deelname aan een trial/ studie

Voordat u aan een trial meedoet is het belangrijk om te weten of er een alternatief is. Ook is het belangrijk te weten wat de voor- en nadelen zijn van het meedoen aan een trial (studie). In de bijlage treft u een voorbeeld aan van vragen die u kunt stellen vordat u aan een trial mee gaat doen.

Lees verder

Factsheet HIV en co-infectie hepatitis

Ongeveer 1/3 van de mensen met hiv zijn ook besmet met hepatitis B-virus of hepatitis C-virus. Deze mensen hebben een grotere kans op levercirrose of leverkanker. Ook reageren zij minder goed op de behandeling voor virale hepatitis. Vandaar dat het CDC (Center for Diseases Control and Prevention) adviseert om iedere persoon met hiv te testen op hepatitis A, B en C en hepatitis B vaccinatie aan te bieden als iemand niet immuun is voor hepatitis B. De behandeling van HIV patienten met hepatitis C is opgenomen in het HCV richtsnoer.

Lees verder

Hepatitis B vaccinatie in hiv-patiënten binnen het vaccinatieprogramma hepatitis B-risicogroepen

Uit recente literatuurstudies blijkt dat het vaccineren van hivpatiënten tegen hepatitis B niet altijd effectief is als met een enkele dosis vaccin wordt gevaccineerd (in het geval van dit programma momenteel HBvaxPRO 10 microg HBsAg/ml van Sanofi-Aventis). Daarnaast blijkt het resultaat van de vaccinatie afhankelijk te zijn van het aantal CD4-cellen en de hoogte van de virale load van de hivpatiënt.

Lees verder

Richtlijn NVHB voor HIV/HCV coinfectie

De NVHB (Nederlandse Vereniging van HIV Behandelaren) heeft de richtlijn voor HIV patiënten met co-infectie hepatitis C bijgewerkt. De richtlijn is onderdeel van de HIV richtlijn.

Lees verder