Kennisbank zoeker
Hoe werkt deze kennisbank

Zoekresultaten

Vorige pagina Print

Er zijn 11 artikelen in de kennisbank gevonden.
Te veel resultaten? Verfijn uw resultaten door het combineren van meerdere trefwoorden

Hepatitis symptomen

Hepatitis is een ontsteking van de lever. Symptomen bij acute hepatitis kunnen zijn: moeheid, koorts, spier- en gewrichtspijnen, misselijkheid en buikpijn, terwijl kleurverandering van urine, ontlasting, ogen en huid kunnen optreden. Hepatitis virussen vermenigvuldigen zich in de lever. Er zijn 5 verschillende soorten virussen: hepatitis A-virus, hepatitis B-virus, hepatitis C-virus, hepatitis D-virus en het hepatitis E-virus. De overeenkomst tussen de hepatitis virussen is dat ze een leverontsteking kunnen veroorzaken. Maar de symptomen en de ernst van de besmetting variëren nogal. .

Lees verder

Hepatitis Behandelcentra in Nederland

Hepatitis behandelcentra zijn ingesteld door de Nederlandse Vereniging van Maag-Darm-Leverartsen (NVMDL) en de Nederlandse Internisten Vereniging (NIV) om de kwaliteit van zorg voor patiënten met virale hepatitis te bewaken. Aan deze centra zijn MDL-artsen en/ of internist-infectiologen verbonden die veel ervaring hebben met de behandeling van deze groep patiënten. Zie de site van de Nederlandse Vereniging van Maag-Darm-Leverartsen waar de ziekenhuizen genoemd worden die aangewezen zijn als hepatitis behandelcentra.

Lees verder

Hepatitis D

Besmetting met het hepatitis D-virus vindt plaats via bloed-bloed contact, perinataal of seksueel contact. Geschat wordt dat wereldwijd 15-20 miljoen mensen van de 350 miljoen mensen met hepatitis B, in contact is geweest met het hepatitis D- virus.In Nederland kwamen gevallen van een gecombineerde infectie met hepatitis B- en hepatitis D-virus voornamelijk voor onder patiënten uit het mediterrane gebied en bij patiënten die door intraveneus drugs gebruik met hepatitis B zijn besmet. Maar door toenemende migratie zijn ook hepatitis B patiënten die afkomstig zijn uit landen met hoge prevalentie hepatitis D, een risicogroep.Het hepatitis D-virus is een speciaal virus. Het is een incompleet RNA virus dat voor zijn vermenigvuldiging in de hepatocyt afhankelijk is van het hepatitis B-virus. Zonder het hepatitis B-virus kan een hepatitis D infectie niet bestaan.Zowel een co-infectie (een gelijktijdige besmetting van beide virussen) als een superinfectie (besmetting met het hepatitis D-virus bij een hepatitis B drager) kan leiden tot een ernstige leverziekte (fulminante hepatitis, leverfalen). Bij het merendeel van patiënten met een superinfectie ontstaat een chronische hepatitis met snel optredende cirrose. Ook is er mogelijk een verhoogd risico op leverkanker (HCC).Op dit moment wordt Peginterferon-alfa gebruikt voor de behandeling van hepatitis D. De behandelresultaten zijn slecht, met een SVR (Sustained Virological Response) van slechts 18%.

Lees verder

Hepatitis D-virus

Het hepatitis D virus is een incompleet virus. Het virus kan alleen een infectie geven in combinatie met het hepatitis B virus. De envelop van het hepatitis D virus is afkomstig van het HBsAg van het hepatitis B virus.Het virus is ca 40 nm groot.De nucleocapside bevat enkelstrengs circulair RNA-genoom en bestaat uit een structureel eiwit: hepatitis D antigeen.Er worden drie genotypen onderscheiden.

Lees verder

Hepatitis

Het woord hepatitis komt van “hepar”, het Griekse woord voor lever. Het achtervoegsel “-itis” betekent ontsteking. Hepatitis is dus een ontsteking van de lever. Hepatitis kan onder andere ontstaan door virussen, bepaalde chemische stoffen, medicijnen of overmatig alcohol gebruik. ls de leverontsteking ontstaat door een virusinfectie, wordt dit virale hepatitis genoemd. Virale hepatitis is besmettelijk. Het is dan ook belangrijk om te weten welke maatregelen genomen moeten worden om besmetting te voorkómen.

Lees verder

Gevolgen van hepatitis: een niet goed functionerende lever

Het woord hepatitis komt van hepar, het Griekse woord voor lever. Het achtervoegsel itis betekent ontsteking. Hepatitis is dus een ontsteking van de lever.Er zijn verschillende leverziekten. De lever kan ziek worden door aangeboren afwijkingen, stofwisselingsziekten, virussen, bacteriën, medicijnen, alcohol, auto-immuunziekten, verwondingen of tumoren. Ontstekingen in de lever ontstaan bij infecties, maar ook bij auto-immuunziekten die de lever aantasten.Als de lever niet goed functioneert, treden er bij de stofwisseling storingen op. Eén van de meest bekende verschijnselen is geelzucht. Hierbij treedt een kleurverandering van de huid, ogen, ontlasting en urine op omdat bilirubine niet meer via de gal kan worden afgevoerd naar de darm. Andere verschijnselen die kunnen optreden als de lever niet goed werkt zijn ascites en oesofagus varices.

Lees verder

Icterus

Hepatitis A, B, C en E kunnen gepaard gaan met geelzucht , ook wel icterus genoemd. Icterus komt voor bij verhoogd bilirubinegehalte in het bloed.Bilirubine is een afbraakproduct van de rode bloedcellen.Bij icterus is de ontlasting ontkleurd en de urine is donker van kleur.Het bilirubinegehalte kan verhoogd zijn door een verhoogd aanbod van bilirubine, door een stoornis in de lever of door verminderde galafvloed.

Lees verder

Hepatitis Alfabet - Artikel Analyse 2009 G. Boland (NHC)

Hepatitis Alfabet. In dit artikel wordt ingegaan op de diagnostiek van een hepatitis en de mogelijkheden om een virale hepatitis A tot en met E te diagnosticeren en te behandelen.

Lees verder

Overzicht virale hepatitis

Een infectie met een hepatitisvirus kan de oorzaak zijn van een acute of chronische hepatitis. In de gezondheidszorg is er een grotere kans op het oplopen van een besmetting met hepatitis-B of C, doordat er het risico is van een prikaccident. Prikaccidenten kunnen worden voorkómen door veilig te werken. In Nederland komen jaarlijks naar schatting 15.000 prikaccidenten voor.

Lees verder

Meldingen virale hepatitis in Nederland vlgs Wet publieke gezondheidszorg en vanuit virologische laboratoria

Hepatitis A, hepatitis B en acute hepatitis C zijn meldingsplichtige ziekten in groep B (Wet publieke gezondheid). Dit betekent dat de infectie door de behandelend arts (en sinds december 2008 ook door het laboratorium) binnen 24 uur na vaststelling gemeld moet worden aan de GGD. De GGD verricht bron- en contactonderzoek en meldt de infectie aan het RIVM/CIb. Sinds 01-01-2019 is chronische hepatitis C ook meldingsplichtig.In tabel 1 en 2 staan de overzichten van de meldingen van de afgelopen 5 jaar.

Lees verder
Vorige pagina