Kennisbank zoeker
Hoe werkt deze kennisbank

Hepatitis E

Vorige pagina Print

Hepatitis is een ontsteking van de lever. Het woord is afgeleid van de Griekse woorden 'hepar' (lever) en 'itis' (ontsteking). Er zijn verschillende soorten hepatitis. Het hepatitis E-virus behoort tot de familie van de Caliciviridae. het is een RNA-virus, er zijn 4 genotypen bekend. De besmettelijke periode van het hepatitis E-virus is moeilijk vast te stellen, maar de incubatietijd  bedraagt 2 tot 10 weken, meestal 6 tot 7 weken. 

Prevalentie hepatitis E wereldwijd


https://wwwnc.cdc.gov/travel/yellowbook/2018/infectious-diseases-related-to-travel/hepatitis-e#4630


Wijze van besmetting
De besmettingswijze van het hepatitis E-virus genotype 1 en 2 is via de faecaal-orale route. In landen met slechte hygiënische omstandigheden is vooral met menselijke uitwerpselen verontreinigd water een belangrijke besmettingsbron. Als het virus via de mond is binnen gekomen vermenigvuldigt het waarschijnlijk in cellen van het darmkanaal. Het is nog niet duidelijk hoe het virus daarna de lever bereikt, maar vermoedelijk gebeurt dat via de poortader.

In Azië, Latijns Amerika, Mexico en West Afrika  komt hepatitis E genotype 1 en 2 veel voor, met name zwangere vrouwen hebben in India een hoog risico op overlijden ten gevolge van hepatitis E.

Genotype 3 en 4 komt wereldwijd voor. Transmissie van het hepatitis E-virus genotype 3 en 4 vindt voornamelijk plaats via mens/dier contact en consumptie van rauw of onvoldoende verhit vlees, met name lever 1.
Recent onderzoek heeft aangetoond dat het hepatitis E-virus genotype 3 zich ook in zenuwweefsel kan vermenigvuldigen 2.


Hepatitis E in Europa 
In Nederland neemt het aantal patiënten met  hepatitis E toe. Hepatitis E-virus genotype 3 komt in Nederland voor bij groot wild en in varkens.

Berto et al. hebben aangetoond dat de prevalentie van het hepatitis E-virus (HEV) in ontlasting van varkens in Nederland 77% bedraagt. Ook in andere Europese landen is de prevalentie hoog. Zij geven aan dat deze hoge prevalentie een risico is voor de volksgezondheid, met name als rauw of onvoldoende verhit varkensvlees voor consumptie wordt gebruikt 3 .

In tabel 1 is een overzicht te zien van onderzoeksresultaten van seroprevalentie HEV in varkens in verschillende Europese landen.

   Tabel 1- seroprevalentie HEV in varkens
Bron: Central Veterinary Institute Wageningen UR

 Verspreiding Hepatitis E genotype 3 en 4 in varkens

   
 Bron:Central Veterinary Institure Wageningen UR

 

Slot et.al hebben de prevalentie in Nederland van het hepatitis E-virus onderzocht bij bloeddonoren uit 2011 en 2012. Bij donoren jonger dan 30 jaar was de seroprevalentie HEV IgG 13%, bij donoren ouder dan 60 jaar was de prevalentie 43% 4. In een studie van Hogema e.a. onder bloeddonoren blijkt de prevalentie HEV in 2013 en 2014 toe te nemen5.

In verband met de toename van hepatitis E heeft Sanquin een aantal varkensvleesproducten onderzocht. In dit onderzoek zijn 43 van 55 (78%) leverworsten en 12 van 15 (80%) varkenspatémonsters, afkomstig van diverse producenten, positief getest op HEV-RNA met een PCR-test. De NVWA heeft deze bevinding met eigen onderzoek bevestigd. 

Het RIVM heeft in juni 2016 uit voorzorg een voorlopig voedingsadvies geformuleerd voor patiënten na een beenmerg- of orgaantransplantatie. Het voedingsadvies is gericht op het vermijden van producten waar mogelijk infectieus hepatitis E-virus in aanwezig is. 
In april 2018 is een update gepubliceerd van het advies.

 

Referenties:

  1. Aftab A et al. Mystery of Hepatitis E Virus: Recent Advances in Its Diagnosis and Management, Int J Hepatol. 2015; 2015: 872431 

  2. Drave SA, Debing Y, Walter S, Todt D, Engelmann M, Friesland M, et al. Extra-hepatic replication and infection of hepatitis E virus in neuronal-derived cells. J Viral Hepat. 19 februari 2016 (epub). Medline

  3. Berto A et al. Prevalence and transmission of hepatitis E virus in domestic swine populations in different European countries. BMC Res Notes. 2012; 5: 190

  4. Slot E et al, Silent hepatitis E virus infection in Dutch blood donors, 2011 to 2012.Euro Surveill. 2013 Aug 1;18(31). pii: 20550. 

  5. Hogema, B. M., Molier, M., Sjerps, M., de Waal, M., van Swieten, P., van de Laar, T., Molenaar-de Backer, M. and Zaaijer, H. L. (2015), Incidence and duration of hepatitis E virus infection in Dutch blood donors. Transfusion. doi: 10.1111/trf.1340.   

Lees ook:
Symptomen van hepatitis E
Behandeling van hepatitis E.
Meldingen virale hepatitis van het RIVM.
LCI-richtlijn hepatitis E.
Bouw en werking van de lever.

Deze pagina is bijgewerkt op 18-07-2019.

HepatitisInfo.nl