Kennisbank zoeker
Hoe werkt deze kennisbank

Zoekresultaten

Vorige pagina Print

Er zijn 14 artikelen in de kennisbank gevonden.
Te veel resultaten? Verfijn uw resultaten door het combineren van meerdere trefwoorden

Hepatitis symptomen

Hepatitis is een ontsteking van de lever. Symptomen bij acute hepatitis kunnen zijn: moeheid, koorts, spier- en gewrichtspijnen, misselijkheid en buikpijn, terwijl kleurverandering van urine, ontlasting, ogen en huid kunnen optreden. Hepatitis virussen vermenigvuldigen zich in de lever. Er zijn 5 verschillende soorten virussen: hepatitis A-virus, hepatitis B-virus, hepatitis C-virus, hepatitis D-virus en het hepatitis E-virus. De overeenkomst tussen de hepatitis virussen is dat ze een leverontsteking kunnen veroorzaken. Maar de symptomen en de ernst van de besmetting variëren nogal. .

Lees verder

Hepatitis Behandelcentra in Nederland

Hepatitis behandelcentra zijn ingesteld door de Nederlandse Vereniging van Maag-Darm-Leverartsen (NVMDL) en de Nederlandse Internisten Vereniging (NIV) om de kwaliteit van zorg voor patiënten met virale hepatitis te bewaken. Aan deze centra zijn MDL-artsen en/ of internist-infectiologen verbonden die veel ervaring hebben met de behandeling van deze groep patiënten. Zie de site van de Nederlandse Vereniging van Maag-Darm-Leverartsen waar de ziekenhuizen genoemd worden die aangewezen zijn als hepatitis behandelcentra.

Lees verder

Hepatitis E

Hepatitis is een ontsteking van de lever. Het woord is afgeleid van de Griekse woorden 'hepar' (lever) en 'itis' (ontsteking). Er zijn verschillende soorten hepatitis. De besmettingswijze van hepatitis E is via de faecaal-orale route. Vooral met menselijke uitwerpselen verontreinigd water is een belangrijke besmettingsbron. In Nederland neemt het aantal patiënten met hepatitis E toe. In Azië, Latijns Amerika, Mexico en West Afrika komt hepatitis E genotype 1 en 2 veel voor, met name zwangere vrouwen hebben in India een hoog risico op overlijden ten gevolge van hepatitis E.Genotype 3 en 4 komt wereldwijd voor. Transmissie van het hepatitis E-virus genotype 3 en 4 vindt voornamelijk plaats via mens/ dier contact en consumptie van rauw of onvoldoende verhit vlees, met name lever

Lees verder

Hepatitis E symptomen

De eerste verschijnselen (symptomen) van hepatitis E zijn koorts en misselijkheid. Latere symptomen die zich kunnen voordoen zijn icterus, leververgroting, verminderde eetlust, buikpijn en jeuk. Hepatitis E leidt bij besmette zwangere vrouwen in India tot een hoge sterftekans. Hepatitis E in Nederland tgv hepatitis E-virus genotype 3 kan ernstig verlopen bij mensen die behandeld worden met immunosuppressiva of chemotherapeutica.

Lees verder

Behandeling van hepatitis E

Er bestaan geen medicijnen tegen hepatitis E en er bestaat nog geen vaccin om hepatitis E te voorkomen. Hepatitis E kan worden voorkomen door goede hygiënische maatregelen. n landen waar hepatitis E vaak voorkomt, is het verstandig om altijd gekookt voedsel en gekookt water te gebruiken en geen worst te eten waarin rauw varkensvlees is verwerkt. Schoon drinkwater is een belangrijke voorzorgsmaatregel om besmetting te voorkomen. Daarnaast is het belangrijk goed de handen te wassen voor het eten en na toilet bezoek

Lees verder

Hepatitis

Het woord hepatitis komt van “hepar”, het Griekse woord voor lever. Het achtervoegsel “-itis” betekent ontsteking. Hepatitis is dus een ontsteking van de lever. Hepatitis kan onder andere ontstaan door virussen, bepaalde chemische stoffen, medicijnen of overmatig alcohol gebruik. ls de leverontsteking ontstaat door een virusinfectie, wordt dit virale hepatitis genoemd. Virale hepatitis is besmettelijk. Het is dan ook belangrijk om te weten welke maatregelen genomen moeten worden om besmetting te voorkómen.

Lees verder

Gevolgen van hepatitis: een niet goed functionerende lever

Het woord hepatitis komt van hepar, het Griekse woord voor lever. Het achtervoegsel itis betekent ontsteking. Hepatitis is dus een ontsteking van de lever.Er zijn verschillende leverziekten. De lever kan ziek worden door aangeboren afwijkingen, stofwisselingsziekten, virussen, bacteriën, medicijnen, alcohol, auto-immuunziekten, verwondingen of tumoren. Ontstekingen in de lever ontstaan bij infecties, maar ook bij auto-immuunziekten die de lever aantasten.Als de lever niet goed functioneert, treden er bij de stofwisseling storingen op. Eén van de meest bekende verschijnselen is geelzucht. Hierbij treedt een kleurverandering van de huid, ogen, ontlasting en urine op omdat bilirubine niet meer via de gal kan worden afgevoerd naar de darm. Andere verschijnselen die kunnen optreden als de lever niet goed werkt zijn ascites en oesofagus varices.

Lees verder

Icterus

Hepatitis A, B, C en E kunnen gepaard gaan met geelzucht , ook wel icterus genoemd. Icterus komt voor bij verhoogd bilirubinegehalte in het bloed.Bilirubine is een afbraakproduct van de rode bloedcellen.Bij icterus is de ontlasting ontkleurd en de urine is donker van kleur.Het bilirubinegehalte kan verhoogd zijn door een verhoogd aanbod van bilirubine, door een stoornis in de lever of door verminderde galafvloed.

Lees verder

Hepatitis Alfabet - Artikel Analyse 2009 G. Boland (NHC)

Hepatitis Alfabet. In dit artikel wordt ingegaan op de diagnostiek van een hepatitis en de mogelijkheden om een virale hepatitis A tot en met E te diagnosticeren en te behandelen.

Lees verder

Overzicht virale hepatitis

Een infectie met een hepatitisvirus kan de oorzaak zijn van een acute of chronische hepatitis. In de gezondheidszorg is er een grotere kans op het oplopen van een besmetting met hepatitis-B of C, doordat er het risico is van een prikaccident. Prikaccidenten kunnen worden voorkómen door veilig te werken. In Nederland komen jaarlijks naar schatting 15.000 prikaccidenten voor.

Lees verder
Vorige pagina