Kennisbank zoeker
Hoe werkt deze kennisbank

Zoekresultaten

Vorige pagina Print

Er zijn 13 artikelen in de kennisbank gevonden.
Te veel resultaten? Verfijn uw resultaten door het combineren van meerdere trefwoorden

Behandeling van chronische hepatitis B

De huidige standaardbehandeling van hepatitis B bestaat zowel voor HBeAg positieve als HBeAg negatieve patiënten uit twee verschillende componenten. Enerzijds kan getracht worden met nucleoside en nucleotide analogen virussuppressie te bewerkstelligen. Echter vrijwel altijd na het stoppen van deze middelen zal een relapse van ziekte optreden. Het voordeel van nucleoside analogen is dat zij oraal kunnen worden ingenomen en nauwelijks bijwerkingen hebben. Anderzijds kan chronische hepatitis B ook behandeld worden met immuunmodificerende medicijnen, met name peginterferon. Dit middel wordt subcutaan toegediend en heeft veel bijwerkingen in de vorm van griepverschijnselen en neuropsychiatrische klachten. Het voordeel van peginterferon is dat in zo’n 20-50% van de patiënten -afhankelijk van HBV genotype, virale load en transaminasewaarden- er een immuuncontrole wordt gegenereerd. Deze immuuncontrole persisteert na het stoppen van het medicijn en leidt dus tot een blijvende respons.Het uiteindelijke doel van beide behandelingsvormen is om complicaties van leverziekten, met name gedecompenseerde levercirrose, leverfalen en hepatocellulair carcinoom te voorkomen. Van beide behandelingen is ook aangetoond dat dit mogelijk is.Een nieuwe uitdaging voor hepatitis B behandeling is om een HBsAg seroconversie te verkrijgen. De meest natuurlijke weg naar dit solide eindpunt is om de beste nucleoside analogen (entecavir en tenofovir) te combineren met peginterferon in slimme behandelings

Lees verder

Preventie verticale transmissie hepatitis B

Sommige verloskundigen krijgen er regelmatig mee te maken, anderen incidenteel of vrijwel nooit: een zwangere waarbij de HBsAg positief blijkt te zijn in de zwangerschapsscreening. Overdracht van het hepatitis B virus naar de baby wordt verticale transmissie genoemd. Het is dan belangrijk dat maatregelen genomen worden om te voorkomen dat de pasgeborene besmet wordt met hepatitis B-virus, maar ook dat de zwangere de juiste (medische) zorg krijgt: Tijdige verwijzing van de zwangere naar de huisarts en medisch specialist (indien HBeAg positief is);Voorkomen dat de pasgeborene besmet raakt door toediening HBIg na de bevalling gevolgd door vaccinatie. Bij een hoge HBV virale load kan de zwangere in de laatste maanden behandeld worden om de virale load te verlagen zodat de kans op besmetting verkleind wordt;Zorg dragen dat de tijdens, maar ook na de bevalling de juiste medische zorg krijgt. Risico op besmetting wordt verkleind door immunisatie en vaccinatie van pasgeborenen. Toediening antistoffen: De verloskundig zorgverlener zorgt voor toediening van hepatitis B-immunoglobuline (HBIg) binnen 2 uur na de geboorte. Vaccinatie: Binnen 48 uur na de geboorte krijgt het kind de eerste toediening van hepatitis B-vaccin (HB hepatitis b -vaccin). Het HB-vaccin wordt bij voorkeur gelijktijdig met het HBIg toegediend, maar wel in het andere been. Omdat bij kinderen van hepatitis B-draagsters sprake is van post-expositieprofylaxe en niet van preventie als zodanig, is het extra belangrijk

Lees verder

Entecavir (Baraclude)

Indien (peg)interferon-α niet werkzaam blijkt, niet wordt verdragen of is gecontra-indiceerd, komt gebruik van entecavir in aanmerking.

Lees verder

Indicaties hepatitis B behandeling met entecavir

Behandeling van chronische hepatitis B met entecavir bij volwassenen met gecompenseerde leverziekte met tekenen van actieve virale replicatie, aanhoudend verhoogde spiegels van alanine-aminotransferase (ALAT) en histologische tekenen van actieve leverontsteking en fibrose.

Lees verder

Entecavir bijwerkingen

De volgende bijwerkingen van entecavir zijn beschreven:Zeer vaak: hoofdpijn (niet eerder behandelde patiënten). Vaak: hoofdpijn (lamivudine refractair) misselijkheid, braken, diarree, dyspepsie, duizeligheid, slaapstoornissen en vermoeidheid.Afwijkende laboratoriumwaarden zoals verhoogde ALAT-, amylase-, en lipasespiegels, verhoogd totaal bilirubinegehalte, verlaagde albuminespiegels en verlaagd aantal trombocyten zijn gemeld.Exacerbaties van hepatitis tijdens de behandeling zijn waargenomen. Hierbij zijn verhogingen van de ALAT spiegels waargenomen, geassocieerd met een daling van de virale belasting. Acute exacerbaties van hepatitis B zijn gemeld bij patiënten die zijn gestopt met de behandeling van entecavir.Verder is huiduitslag gemeld.

Lees verder

Interacties van entecavir

De plasmaconcentraties kunnen toenemen bij gelijktijdig gebruik van entecavir en geneesmiddelen die de nierfunctie remmen of worden uitgescheiden via actieve tubulaire secretie.

Lees verder

Entecavir bij zwangerschap of borstvoeding

Entecavir bij zwangerschap en lactatie wordt ontraden. Teratogenese: Bij de mens, onvoldoende gegevens. Bij dieren schadelijk gebleken. Advies: Gebruik van entecavir tijdens de zwangerschap wordt ontraden.Overgang in de moedermelk: Onbekend. Advies: Gebruik van entecavir wordt ontraden bij borstvoeding.

Lees verder

Waarschuwingen en voorzorgen bij gebruik van entecavir

Bij chronische hepatitis B kunnen spontane exacerbaties optreden gekenmerkt door kortstondige verhogingen van serum-ALAT. Tijdens de behandeling met entecavir is dit gemiddeld vier tot vijf weken na aanvang van de behandeling waargenomen. Tijdens de behandeling patiënten met cirrose nauwlettend controleren.

Lees verder

Dosering en behandelduur van entecavir

Patiënten die niet eerder behandeld zijn met nucleoside analoga: Volwassenen: 0,5 mg 1×/dag met of zonder voedsel. Bij nierfunctiestoornis: creatinineklaring 30–49 ml/min: 0,25 mg 1×/dag of 0,5 mg elke 48 uur; 10–29 ml/min: 0,15 mg 1×/dag of 0,5 mg elke 72 uur; creatinineklaring < 10 ml/min, hemodialyse of CAPD: 0,05 mg 1×/dag of 0,5 mg elke 5–7 dagen.

Lees verder

Entecavir bij co-infectie met hiv

Er zijn geen gegevens beschikbaar over de werkzaamheid van entecavir bij een gelijktijdige infectie met hepatitis C of D en hiv. Entecavir niet gebruiken bij patiënten met hiv/HBV co-infectie die geen HAART krijgen.

Lees verder
Vorige pagina