Kennisbank zoeker
Hoe werkt deze kennisbank

Zoekresultaten

Vorige pagina Print

Er zijn 9 artikelen in de kennisbank gevonden.
Te veel resultaten? Verfijn uw resultaten door het combineren van meerdere trefwoorden

Behandeling van chronische hepatitis B

De huidige standaardbehandeling van hepatitis B bestaat zowel voor HBeAg positieve als HBeAg negatieve patiënten uit twee verschillende componenten. Enerzijds kan getracht worden met nucleoside en nucleotide analogen virussuppressie te bewerkstelligen. Echter vrijwel altijd na het stoppen van deze middelen zal een relapse van ziekte optreden. Het voordeel van nucleoside analogen is dat zij oraal kunnen worden ingenomen en nauwelijks bijwerkingen hebben. Anderzijds kan chronische hepatitis B ook behandeld worden met immuunmodificerende medicijnen, met name peginterferon. Dit middel wordt subcutaan toegediend en heeft veel bijwerkingen in de vorm van griepverschijnselen en neuropsychiatrische klachten. Het voordeel van peginterferon is dat in zo’n 20-50% van de patiënten -afhankelijk van HBV genotype, virale load en transaminasewaarden- er een immuuncontrole wordt gegenereerd. Deze immuuncontrole persisteert na het stoppen van het medicijn en leidt dus tot een blijvende respons.Het uiteindelijke doel van beide behandelingsvormen is om complicaties van leverziekten, met name gedecompenseerde levercirrose, leverfalen en hepatocellulair carcinoom te voorkomen. Van beide behandelingen is ook aangetoond dat dit mogelijk is.Een nieuwe uitdaging voor hepatitis B behandeling is om een HBsAg seroconversie te verkrijgen. De meest natuurlijke weg naar dit solide eindpunt is om de beste nucleoside analogen (entecavir en tenofovir) te combineren met peginterferon in slimme behandelings

Lees verder

Preventie verticale transmissie hepatitis B

Hepatitis B is een ontsteking van de lever die ontstaat door besmetting met het hepatitis B-virus. Sommige verloskundigen krijgen er regelmatig mee te maken, anderen incidenteel of vrijwel nooit: een zwangere waarbij de HBsAg positief blijkt te zijn in de zwangerschapsscreening. Overdracht van het hepatitis B virus naar de baby wordt verticale transmissie genoemd. Het is dan belangrijk dat maatregelen genomen worden om te voorkomen dat de pasgeborene besmet wordt met hepatitis B-virus, maar ook dat de zwangere de juiste (medische) zorg krijgt: Tijdige verwijzing van de zwangere naar de huisarts en medisch specialist (indien HBeAg positief is);Voorkomen dat de pasgeborene besmet raakt door toediening HBIg na de bevalling gevolgd door vaccinatie. Bij een hoge HBV virale load kan de zwangere in de laatste maanden behandeld worden om de virale load te verlagen zodat de kans op besmetting verkleind wordt;Zorg dragen dat de tijdens, maar ook na de bevalling de juiste medische zorg krijgt. Risico op besmetting wordt verkleind door immunisatie en vaccinatie van pasgeborenen. Toediening antistoffen: De verloskundig zorgverlener zorgt voor toediening van hepatitis B-immunoglobuline (HBIg) binnen 2 uur na de geboorte. Vaccinatie: Binnen 48 uur na de geboorte krijgt het kind de eerste toediening van hepatitis B-vaccin (HB hepatitis b -vaccin). Het HB-vaccin wordt bij voorkeur gelijktijdig met het HBIg toegediend, maar wel in het andere been. Omdat bij kinderen van hepatitis B-draagster

Lees verder

Lamivudine indicatie

Lamivudine is geindiceerd bij de behandeling van een hiv-1-infectie in combinatie met andere anti-retrovirale middelen. Volwassenen met gecompenseerde chronische hepatitis B met tekenen van actieve virale replicatie, aanhoudend verhoogde serum alanineaminotransferase(ALAT)-spiegels en histologische tekenen van actieve leverontsteking en/of fibrose. Volwassenen met gedecompenseerde hepatitis B.

Lees verder

Wat is hepatitis B?

Hepatitis B is een ontsteking van de lever, veroorzaakt door het hepatitis B-virus. Powerpointpresentatie van de workshop gegeven door drs. J.W. den Ouden-Muller, internist St. Franciscus Gasthuis Rotterdam ter gelegenheid van de 6e Landelijke Hepatitisweek januari 2010

Lees verder

Hepatitis B bij zwangeren: Beleid en behandeling

Jaarlijks wordt bij de zwangerschapsscreening in Nederland bij circa 800 zwangeren een infectie met hepatitis B-virus vastgesteld. In de laatste jaren zijn de behandelmogelijkheden van chronische hepatitis B met antivirale middelen flink toegenomen en ook de behandeling van zwangeren is nu mogelijk. Wanneer er sprake is van een zwangere met geringe virushoeveelheid is behandeling niet direct nodig, want door passieve immunisatie en actieve vaccinatie van de pasgeborene is de kans op infectie door perinatale transmissie verwaarloosbaar. Daarom kan de behandeling van de vrouw worden uitgesteld tot na de bevalling. Echter, bij zwangeren met een hoge virushoeveelheid (> 109 kopieën/ml serum of >2,0 x108 IE/ml) komt, ondanks vaccinatie van de pasgeborene, perinatale transmissie nog steeds voor. Bij deze vrouwen moet een behandeling met antivirale middelen in het laatste trimester overwogen worden. Er is op dit moment alleen ervaring met lamivudine en tenofovir bij zwangeren met hepatitis B-infectie. Het lijkt erop dat de hoeveelheid circulerend virus door de behandeling afneemt. Behandeling dient onder begeleiding van een maag-darm-leverarts of infectioloog plaats te vinden. De opsporing, verwijzing en behandeling van moeder en kind zijn opgenomen in de diverse richtlijnen die recentelijk zijn geactualiseerd en nu goed op elkaar afgestemd zijn. Het gaat met name om de NHG-standaard, het draaiboek van het Centrum Infectieziektebestrijding (CIb) van het RIVM en de richtlijn van de

Lees verder

Herzien beleid bij zwangeren met hepatitis B

Tegenwoordig is het mogelijk om zwangere vrouwen die besmet zijn met het HBV en een hoge virusload hebben, te behandelen. De behandeling kan al tijdens het derde trimester van de zwangerschap worden gestart.

Lees verder

Hepatitis B behandelrichtlijn

Begin 2008 zijn de eerste behandelrichtlijnen voor virale hepatitis verschenen. De richtlijn 'Behandeling chronische hepatitis B' is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek. De richtlijn is opgesteld om een praktische leidraad te bieden bij de indicatiestelling en behandeling van patiënten met chronische virale hepatitis. Er worden aanbevelingen gedaan voor de evaluatie voorafgaand aan de behandeling, de duur van de behandeling en vervolg tijdens en na de behandeling.

Lees verder

Hepatitis B bij (adoptie) kinderen

Hepatitis B is een leverziekte die het gevolg is van een (chronische) infectie met het hepatitis B-virus (HBV). Deze aandoening komt bij kinderen die buiten Nederland geboren zijn, regelmatig voor. In gebieden waar veel adoptiekinderen vandaan komen, zoals Zuid-Oost-Azië, Zuid-Amerika en Afrika, is meer dan 8% van de bevolking chronisch besmet met het virus. Overdracht van het virus vindt veelal bij de geboorte plaats van een besmette moeder naar haar kind. Na de bevalling heeft een kind 90% kans op chronische hepatitis B. Besmetting van de pasgeborene is te voorkomen door vaccinatie direct na de geboorte en door behandeling van de moeder in het laatste trimester van de zwangerschap bij een hoge virale load. De meeste kinderen die besmet zijn met het hepatitis B-virus merken er weinig van. Bij sommige kinderen is de ziekte meer nadrukkelijk aanwezig en speelt het in het dagelijks leven een grotere rol. Als kinderen besmet zijn met het hepatitis B-virus kan dit bij uitzondering op jonge leeftijd, maar meestal op latere leeftijd gezondheidsproblemen veroorzaken. Het is voor alle chronisch besmette kinderen belangrijk om goed begeleid te worden door een specialist (kinderarts-gastroenteroloog, dat is een kinderarts gespecialiseerd in maag-darm- en leverziekten). Hepatitis B is naast een leverziekte ook een infectieziekte. Dit betekent dat besmette kinderen het virus aan anderen kunnen overdragen.

Lees verder

Impact behandeling hepatitis B op sterfte in Nederland

Het effect van nu beschikbare therapie voor actieve chronische hepatitis B is berekend. Over een periode van 20 jaar zou continue antivirale therapie (zoals bij HIV) een sterftereductie van 26% naar 5% (= 80%) teweeg kunnen brengen.

Lees verder