Kennisbank zoeker
Hoe werkt deze kennisbank

Behandeling

Hepatitis B behandeling met tenofovir

Vorige pagina Print

Viread is een geneesmiddel dat de werkzame stof tenofovirdisoproxil bevat. Het is verkrijgbaar in de vorm van lichtblauwe, amandelvormige tabletten (245 mg).

Indicatie: Viread wordt voorgeschreven voor de behandeling van volwassenen vanaf de leeftijd van 18 jaar die geïnfecteerd zijn met het hepatitis B-virus, een virus dat hepatitis B kan veroorzaken. Viread wordt gebruikt bij patiënten met een chronische (aanhoudende) infectie en bij wie de lever is beschadigd. 

Het middel is uitsluitend op doktersvoorschrift verkrijgbaar.

Behandeling: De behandeling met Viread moet worden ingesteld door een arts met ervaring in de behandeling van chronische hepatitis B. De aanbevolen dosis Viread is één tablet per dag, met een beetje voedsel in te nemen. In uitzonderlijke gevallen, mogen patiënten die moeilijk kunnen slikken, de tabletten verpulveren en in ten minste 100 ml water, sinaasappelsap of druivensap oplossen en deze oplossing hierna opdrinken. Bij patiënten met nierproblemen mag Viread alleen worden gebruikt als de verwachte voordelen van het middel groter zijn dan de risico’s. De dosis moet mogelijk worden verlaagd bij patiënten met een matige tot ernstige nierfunctiestoornis.

Patiënten die besmet zijn met het hepatitis B-virus, al dan niet in combinatie met hiv, moeten nauwgezet worden gecontroleerd op hepatitisopflakkeringen (leverontsteking) wanneer ze met Viread stoppen.

Werking: De werkzame stof in Viread, tenofovirdisoproxil, is een zogenoemde ‘prodrug’ (voorstadium van een geneesmiddel) die in het lichaam in tenofovir wordt omgezet.

Tenofovir is een nucleotidereversetranscriptaseremmer (NRTI).Tenofovir belemmert de werking van DNA-polymerase, een enzym dat wordt aangemaakt door het hepatitis B-virus en een rol speelt bij de vorming van viraal DNA. Door Viread stopt het virus met de aanmaak van DNA en kan het zich niet verder vermenigvuldigen en verspreiden.

Bijwerkingen: De meest voorkomende bijwerkingen van de behandeling met Viread (waargenomen bij meer dan 1 op de 10 patiënten) zijn misselijkheid, braken, diarree, duizeligheid, hypofosfatasemie (lage fosfaatconcentraties in het bloed), huiduitslag en asthenie (zwakte).

Viread mag niet worden gebruikt bij patiënten die mogelijk overgevoelig (allergisch) zijn voor tenofovir, tenofovirdisoproxilfumaraat of een van de overige bestanddelen.

Referentie:
European Medicines Agency.
Farmacotherapeutisch Kompas.

Zie 5 jaars resultaten.

Bekijk:
Hepatitis B.
Behandeling van hepatitis B.

Deze pagina is bijgewerkt op 07-05-2019.

HepatitisInfo.nl