Kennisbank zoeker
Hoe werkt deze kennisbank

Zoekresultaten

Vorige pagina Print

Er zijn 12 artikelen in de kennisbank gevonden.
Te veel resultaten? Verfijn uw resultaten door het combineren van meerdere trefwoorden

Besmetting met het Hepatitis B virus

Hepatitis B is een ontsteking van de lever die ontstaat door besmetting met het hepatitis B-virus. Deze ontsteking kan ernstig of minder ernstig van vorm zijn. Het hepatitis B-virus komt voor in bloed, sperma, voorvocht en vaginaal vocht. Het hepatitis B-virus wordt overgedragen door onveilig seksueel contact, bloed-bloed contact of door bloedproducten. Het virus kan ook rond de bevalling overgedragen worden van moeder op kind.Besmetting met hepatitis B kan dus plaatsvinden door: - overdracht van moeder op kind tijdens de bevalling, - onveilige seks, - gebruikte naalden, - besmette instrumenten, - bijtwonden, - gemeenschappelijk gebruik van tandenborstels en scheermesjes. Een patiënt is besmettelijk als het HBsAg positief is. Het hepatitis B virus blijft in bloed buiten het lichaam gedurende ten minste 7 dagen infectieus.

Lees verder

Bloeddonatie na hepatitis A of hepatitis B vaccinatie

Voor bloeddonatie na hepatitis A- of hepatitis B-vaccinatie gelden bij Sanquin de volgende regels: Bloeddonatie na hepatitis A vaccinatie is toegestaan. Geen bloed geven (3 maanden) na hepatitis A-vaccinatie als de vaccinatie werd gegeven omdat er contact is geweest met iemand met hepatitis A. Even geen bloed geven (2 weken) na hepatitis B-vaccinatie of hepatitis A + B vaccinatie. Geen bloed geven (6 maanden) na hepatitis B-vaccinatie als de vaccinatie is gegeven na bloed-bloed contact, snij, prik of spatincident. In Europa is het gevoerde beleid over bloeddonatie door mannen die seks hebben gehad met mannen verdeeld. Een groeiend aantal landen, waaronder Nederland, sluit hen niet meer permanent uit voor bloeddonatie. Uitstel voor bloeddonatie na het laatste seksuele contact met een andere man is in Nederland per 01-07-2019 verkort naar vier maanden. Deze vier maanden uitstel wordt vanaf deze datum ook gehanteerd voor andere risico’s op het krijgen van een bloedoverdraagbare infectieziekte.

Lees verder

Co-infectie hepatitis B en hepatitis C

Of iemand zowel hepatitis B als hepatitis C kan hebben is afhankelijk van de besmettingsroute.Heeft iemand hepatitis B opgelopen door druggebruik, medische behandeling of tatoeage in het buitenland, dan kan er ook een risico op hepatitis C besmetting zijn geweest.Is iemand via seksueel contact of al bij de geboorte met hepatitis B besmet dan is de kans nihil dat ook een hepatitis C besmetting heeft plaatsgevonden.

Lees verder

Besmetting hepatitis B of C via schoonheidsspecialist of pedicure

Schoonheidsspecialisten en pedicures hebben professionele richtlijnen om hygiënisch en veilig te werken. Als zij bij de behandeling een kleine huidverwonding veroorzaken geeft dit bij veilig werken volgens de richtlijnen geen risico op besmetting.

Lees verder

Prevalentie hepatitis B bij Chinezen in Nederland

De prevalentie hepatitis B bij Chinezen in Nederland wordt geschat op 8-10%. In plaatsen binnen laag endemische gebieden met (grote) gemeenschappen uit midden en hoog endemische landen, adviseren experts subgroepen te screenen en waar nodig te vaccineren.Vooral Chinezen leven in een relatief gesloten gemeenschap, ook taal barrières veroorzaken problemen met het gebruik van bestaande zorginfrastructuur. Door goed op de doelgroep afgestemde voorlichting hebben voorlichtings- en screeningscampagnes een groot bereik.In 2009 vond een pilotcampagne plaats onder de Chinese bevolking in Rotterdam:'Çhina aan de Maas'. Dit is een project waarin de Chinese gemeenschap in Rotterdam werd voorgelicht om de awareness betreffende hepatitis B in deze groep te vergroten en hen te stimuleren zich gratis te laten testen op mogelijke besmetting met dit virus.In 2010 vond een hepatitis B screeningscampagne onder de Chinese bevolking plaats in Den Haag. In 2011 is op 8 februari een hepatitis B en hepatitis C screeningscampagne gestart in Utrecht.In 2012 heeft een screeningscampagne op hepatitis B en hepatitis C plaats gevonden in Arnhem en Nijmegen.Meer informatie over screeningscampagnes onder migranten is te vinden onder Projecten.

Lees verder

Hepatitis B prevalentie onder Chinezen in Rotterdam

Hepatitis B prevalentie bij Chinezen in Nederland wordt geschat op 8-10%. Op plaatsen binnen laag endemische gebieden met (grote) gemeenschappen uit midden en hoog endemische landen, adviseren experts subgroepen te screenen en waar nodig te vaccineren. Powerpointpresentaties van Reinoud Wolter, verpleegkundige GGD Rotterdam-Rijnmond ter gelegenheid van de 6e Landelijke Hepatitisweek januari 2010

Lees verder

Hepatitis B screening in de Turks-Nederlandse populatie in Rotterdam

Chronische hepatitis B infecties zijn een belangrijk gezondheidsprobleem in de Turks- Nederlandse populatie. Om in deze doelgroep hepatitis B dragers op te sporen en verdere transmissie van het virus te voorkomen, is het stimuleren van screening in deze doelgroep noodzakelijk. Powerpointpresentatie van Ytje van der Veen en Dr J.H. Richardus, wetenschappelijk hoofd Huisman Onderzoekscentrum, ter gelegenheid van de 6e Landelijke Hepatitisweek januari 2010.

Lees verder

Wat is hepatitis B?

Hepatitis B is een ontsteking van de lever, veroorzaakt door het hepatitis B-virus. Powerpointpresentatie van de workshop gegeven door drs. J.W. den Ouden-Muller, internist St. Franciscus Gasthuis Rotterdam ter gelegenheid van de 6e Landelijke Hepatitisweek januari 2010

Lees verder

Landelijke Richtlijn Prikaccidenten

Hepatitis B en C kunnen door prikaccidenten overgedragen worden. De Landelijke Richtlijn Prikaccidenten geeft aan welke maatregelen er genomen dienen te worden, wanneer een medewerker tijdens zijn/haar werkzaamheden wordt geconfronteerd met accidenteel bloedcontact. Deze leidraad is bedoeld voor alle beleidsmakers en –uitvoerders van het prikaccidentenbeleid.

Lees verder

Risico Inventarisatie en Evaluatie Bloedoverdraagbare aandoeningen

Hepatitis B en C zijn bloedoverdraagbare aandoeningen. Een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) is de basis voor preventiebeleid binnen verschillende zorginstellingen. De werkgever onderzoekt met een RI&E of het werk voor de medewerkers gevaar oplevert op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn van de werknemers.

Lees verder
Vorige pagina