Kennisbank zoeker
Hoe werkt deze kennisbank

Zoekresultaten

Vorige pagina Print

Er zijn 17 artikelen in de kennisbank gevonden.
Te veel resultaten? Verfijn uw resultaten door het combineren van meerdere trefwoorden

Besmetting met het Hepatitis B virus

Hepatitis B is een ontsteking van de lever die ontstaat door besmetting met het hepatitis B-virus. Deze ontsteking kan ernstig of minder ernstig van vorm zijn. Het hepatitis B-virus komt voor in bloed, sperma, voorvocht en vaginaal vocht. Het hepatitis B-virus wordt overgedragen door onveilig seksueel contact, bloed-bloed contact of door bloedproducten. Het virus kan ook rond de bevalling overgedragen worden van moeder op kind.Besmetting met hepatitis B kan dus plaatsvinden door: - overdracht van moeder op kind tijdens de bevalling, - onveilige seks, - gebruikte naalden, - besmette instrumenten, - bijtwonden, - gemeenschappelijk gebruik van tandenborstels en scheermesjes. Een patiënt is besmettelijk als het HBsAg positief is. Het hepatitis B virus blijft in bloed buiten het lichaam gedurende ten minste 7 dagen infectieus.

Lees verder

Besmetting met het hepatitis C virus

Hepatitis C is via bloed-bloed contacten overdraagbaar. Voor 1992 was hepatitis C besmetting een risico voor ontvangers van bloedtransfusies en voor mensen met hemofilie die zijn behandeld met een stollingspreparaat dat uit menselijk bloed is gemaakt. Vanaf 1991 wordt door de bloedbanken in Nederland een uitgebreide controle van bloed en bloedproducten op het hepatitis C-virus uitgevoerd. Een andere grote groep besmette mensen zijn (ex-)injecterende druggebruikers die met vuile naalden spuiten of gemeenschappelijke rietjes gebruiken bij het opsnuiven van cocaïne. Het betreft hier ook mensen die ooit, ook al is het maar één keer, drugs hebben gespoten.Bij ruim een derde van de patiënten met hepatitis C is het echter niet goed mogelijk aan te geven hoe de besmetting is gekregen. Mogelijke factoren die hierbij een rol hebben gespeeld zijn o.a. tatoeage, gemeenschappelijk gebruik van scheermesjes of tandenborstels, contact met besmet bloed bij verwondingen van de huid of slijmvliezen en operaties.

Lees verder

Bloeddonatie na hepatitis A of hepatitis B vaccinatie

Voor bloeddonatie na hepatitis A- of hepatitis B-vaccinatie gelden bij Sanquin de volgende regels: Bloeddonatie na hepatitis A vaccinatie is toegestaan. Geen bloed geven (3 maanden) na hepatitis A-vaccinatie als de vaccinatie werd gegeven omdat er contact is geweest met iemand met hepatitis A. Even geen bloed geven (2 weken) na hepatitis B-vaccinatie of hepatitis A + B vaccinatie. Geen bloed geven (6 maanden) na hepatitis B-vaccinatie als de vaccinatie is gegeven na bloed-bloed contact, snij, prik of spatincident. In Europa is het gevoerde beleid over bloeddonatie door mannen die seks hebben gehad met mannen verdeeld. Een groeiend aantal landen, waaronder Nederland, sluit hen niet meer permanent uit voor bloeddonatie. Uitstel voor bloeddonatie na het laatste seksuele contact met een andere man is in Nederland per 01-07-2019 verkort naar vier maanden. Deze vier maanden uitstel wordt vanaf deze datum ook gehanteerd voor andere risico’s op het krijgen van een bloedoverdraagbare infectieziekte.

Lees verder

Hepatitis C en druggebruik

Hepatitis C komt vaak voor bij (ex) injecterende druggebruikers. In principe is het risico bij drugsgebruik uitsluitend gerelateerd aan bloed-bloedcontact, dus drugs die in de ader gespoten worden. Bij gemeenschappelijk gebruik van snuifattributen is er een gering risico op besmetting via wondjes in de neus.

Lees verder

Hepatitis C en een Gezondheidscheck

Op hepatitis C wordt bij een algemeen bloedonderzoek niet specifiek getest. Als er risico gelopen is, wordt geadviseerd om alsnog een hepatitis C test te laten doen.Risico's op hepatitis C zijn: injecterend druggebruik in het verleden, medische of tandheelkundige behandeling in endemische gebieden onder minder goede hygiënische omstandigheden, een bloedtransfusie vóór 1992.Bij een deel van de infecties met het hepatitis C-virus is echter de oorzaak onduidelijk. Bij onverklaarbare verhoging van de ALT is het belangrijk een chronische hepatitis B en chronische hepatitis C uit te sluiten.

Lees verder

Co-infectie hepatitis B en hepatitis C

Of iemand zowel hepatitis B als hepatitis C kan hebben is afhankelijk van de besmettingsroute.Heeft iemand hepatitis B opgelopen door druggebruik, medische behandeling of tatoeage in het buitenland, dan kan er ook een risico op hepatitis C besmetting zijn geweest.Is iemand via seksueel contact of al bij de geboorte met hepatitis B besmet dan is de kans nihil dat ook een hepatitis C besmetting heeft plaatsgevonden.

Lees verder

Besmetting hepatitis B of C via schoonheidsspecialist of pedicure

Schoonheidsspecialisten en pedicures hebben professionele richtlijnen om hygiënisch en veilig te werken. Als zij bij de behandeling een kleine huidverwonding veroorzaken geeft dit bij veilig werken volgens de richtlijnen geen risico op besmetting.

Lees verder

Prevalentie hepatitis B bij Chinezen in Nederland

De prevalentie hepatitis B bij Chinezen in Nederland wordt geschat op 8-10%. In plaatsen binnen laag endemische gebieden met (grote) gemeenschappen uit midden en hoog endemische landen, adviseren experts subgroepen te screenen en waar nodig te vaccineren.Vooral Chinezen leven in een relatief gesloten gemeenschap, ook taal barrières veroorzaken problemen met het gebruik van bestaande zorginfrastructuur. Door goed op de doelgroep afgestemde voorlichting hebben voorlichtings- en screeningscampagnes een groot bereik.In 2009 vond een pilotcampagne plaats onder de Chinese bevolking in Rotterdam:'Çhina aan de Maas'. Dit is een project waarin de Chinese gemeenschap in Rotterdam werd voorgelicht om de awareness betreffende hepatitis B in deze groep te vergroten en hen te stimuleren zich gratis te laten testen op mogelijke besmetting met dit virus.In 2010 vond een hepatitis B screeningscampagne onder de Chinese bevolking plaats in Den Haag. In 2011 is op 8 februari een hepatitis B en hepatitis C screeningscampagne gestart in Utrecht.In 2012 heeft een screeningscampagne op hepatitis B en hepatitis C plaats gevonden in Arnhem en Nijmegen.Meer informatie over screeningscampagnes onder migranten is te vinden onder Projecten.

Lees verder

Hepatitis C en noodzaak contactonderzoek kinderen.

Kans op hepatitis C overdracht tijdens de geboorte van moeder naar kind is zeer klein. Daarnaast is er een klein risico op ongemerkt huiselijke bloed-bloed contacten. Daarom is het advies om kinderen van hepatitis C positieve moeders te laten testen.

Lees verder

Hepatitis B prevalentie onder Chinezen in Rotterdam

Hepatitis B prevalentie bij Chinezen in Nederland wordt geschat op 8-10%. Op plaatsen binnen laag endemische gebieden met (grote) gemeenschappen uit midden en hoog endemische landen, adviseren experts subgroepen te screenen en waar nodig te vaccineren. Powerpointpresentaties van Reinoud Wolter, verpleegkundige GGD Rotterdam-Rijnmond ter gelegenheid van de 6e Landelijke Hepatitisweek januari 2010

Lees verder
Vorige pagina