Kennisbank zoeker
Hoe werkt deze kennisbank

Type document/artikel

Zoekresultaten

Vorige pagina Print

Er zijn 10 artikelen in de kennisbank gevonden.
Te veel resultaten? Verfijn uw resultaten door het combineren van meerdere trefwoorden

Prevalentie hepatitis B bij Chinezen in Nederland

De prevalentie hepatitis B bij Chinezen in Nederland wordt geschat op 8-10%. In plaatsen binnen laag endemische gebieden met (grote) gemeenschappen uit midden en hoog endemische landen, adviseren experts subgroepen te screenen en waar nodig te vaccineren.Vooral Chinezen leven in een relatief gesloten gemeenschap, ook taal barrières veroorzaken problemen met het gebruik van bestaande zorginfrastructuur. Door goed op de doelgroep afgestemde voorlichting hebben voorlichtings- en screeningscampagnes een groot bereik.In 2009 vond een pilotcampagne plaats onder de Chinese bevolking in Rotterdam:'Çhina aan de Maas'. Dit is een project waarin de Chinese gemeenschap in Rotterdam werd voorgelicht om de awareness betreffende hepatitis B in deze groep te vergroten en hen te stimuleren zich gratis te laten testen op mogelijke besmetting met dit virus.In 2010 vond een hepatitis B screeningscampagne onder de Chinese bevolking plaats in Den Haag. In 2011 is op 8 februari een hepatitis B en hepatitis C screeningscampagne gestart in Utrecht.In 2012 heeft een screeningscampagne op hepatitis B en hepatitis C plaats gevonden in Arnhem en Nijmegen.Meer informatie over screeningscampagnes onder migranten is te vinden onder Projecten.

Lees verder

Hepatitis B prevalentie onder Chinezen in Rotterdam

Hepatitis B prevalentie bij Chinezen in Nederland wordt geschat op 8-10%. Op plaatsen binnen laag endemische gebieden met (grote) gemeenschappen uit midden en hoog endemische landen, adviseren experts subgroepen te screenen en waar nodig te vaccineren. Powerpointpresentaties van Reinoud Wolter, verpleegkundige GGD Rotterdam-Rijnmond ter gelegenheid van de 6e Landelijke Hepatitisweek januari 2010

Lees verder

Hepatitis B screening in de Turks-Nederlandse populatie in Rotterdam

Chronische hepatitis B infecties zijn een belangrijk gezondheidsprobleem in de Turks- Nederlandse populatie. Om in deze doelgroep hepatitis B dragers op te sporen en verdere transmissie van het virus te voorkomen, is het stimuleren van screening in deze doelgroep noodzakelijk. Powerpointpresentatie van Ytje van der Veen en Dr J.H. Richardus, wetenschappelijk hoofd Huisman Onderzoekscentrum, ter gelegenheid van de 6e Landelijke Hepatitisweek januari 2010.

Lees verder

Hepatitis C campagne

Op 8 september 2009 is de landelijke voorlichtingscampagne over hepatitis C van start gegaan en duurde tot januari 2010. De campagne had als doel om zowel bij het algemeen publiek als bij specifieke risicogroepen het kennisniveau te verhogen en het zoeken naar informatie n testgedrag te stimuleren.De inhoudelijke campagneboodschap luidt:'Hepatitis C is een ernstige leverziekte. Inenting is niet mogelijk. Behandeling wel. Daarom is het belangrijk dat u weet of u ook besmet bent'.

Lees verder

Hepatitis B als beroepsziekte

Een beroepsziekte tast de gezondheid van de patiënt aan. Maar naast gezondheidsschade voor de werknemer kan het ook andere consequenties hebben, zoals imagoschade voor het bedrijf, productiviteitsverlies en de noodzaak tot aanpassing van de arbeidsomstandigheden. Powerpointpresentatie van de workshop gegevn door Dr. G. v.d. Laan, klinisch arbeidsgeneeskundige Nederlands Centrum voor Beroepsziekten ter gelegenheid van de 6e Landelijke Hepatitisweek januari 2010

Lees verder

Wat is hepatitis B?

Hepatitis B is een ontsteking van de lever, veroorzaakt door het hepatitis B-virus. Powerpointpresentatie van de workshop gegeven door drs. J.W. den Ouden-Muller, internist St. Franciscus Gasthuis Rotterdam ter gelegenheid van de 6e Landelijke Hepatitisweek januari 2010

Lees verder

Herzien beleid bij zwangeren met hepatitis B

Tegenwoordig is het mogelijk om zwangere vrouwen die besmet zijn met het HBV en een hoge virusload hebben, te behandelen. De behandeling kan al tijdens het derde trimester van de zwangerschap worden gestart.

Lees verder

Hepatitis B en zwanger project 2007-2008

Het Nationaal Hepatitis Centrum heeft in 2007 het project hepatitis B en zwanger uitgevoerd. Het doel van het project was: Gezondheidswinst voor de moeder door verbetering en intensifering van de informatie over hepatitis B en toegang tot behandeling voor de moeder tijdens en na de zwangerschap.

Lees verder

Verwijzing van chronische hepatitis B-patiënten: het maken van een eenvoudige richtlijn

Hepatitis B patiënten dienen in veel gevallen verwezen worden naar een specialist in een hepatitisbehandelcentrum voor een evaluatie. In een project van het NHC tesamen met de GGD Rotterdam Rijnmond en het Erasmus Medisch Centrum is een richtlijn ontworpen voor de verwijzing van patiënten met chronische hepatitis B. Deze verwijsrichtlijn is geëvalueerd in een prospectieve cohort-studie. De resultaten hiervan zijn gepubliceerd in de J of Hepatology in 2004 en deze publicatie kunt u hier downloaden.

Lees verder

Overzicht virale hepatitis

Een infectie met een hepatitisvirus kan de oorzaak zijn van een acute of chronische hepatitis. In de gezondheidszorg is er een grotere kans op het oplopen van een besmetting met hepatitis-B of C, doordat er het risico is van een prikaccident. Prikaccidenten kunnen worden voorkómen door veilig te werken. In Nederland komen jaarlijks naar schatting 15.000 prikaccidenten voor.

Lees verder