Kennisbank zoeker
Hoe werkt deze kennisbank

Het toepassen van de Richtlijn Prikaccidenten in de praktijk

Vorige pagina Print

Jaarlijks worden ca 13.000-15.000 prikaccidenten gerapporteerd in Nederland. Ongeveer 95% van de prikaccidenten vinden plaats in de beroepssfeer, met name in ziekenhuizen en verpleeg- of verzorgingshuizen.

In 2007 is de eerste Landelijke Richtlijn Prikaccidenten van kracht geworden. In de richtlijn wordt onderscheid gemaakt tussen hoog- en laagrisico accidenten aan de hand van de aard van het accident. Ook brononderzoek neemt een belangrijke plaats in. In 2014 en 2015 is de richtlijn aangepast.

In 2009 is het proefschrift van Paul van Wijk verschenen. Hij heeft onderzoek gedaan naar de aard, frequentie en afhandeling van prikaccidenten in Nederland. Hoogrisico accidenten, waarbij er een redelijke tot hoge kans is op transmissie van HBV, HCV of hiv, komen vooral in ziekenhuizen voor. In verpleeg- of verzorgingshuizen komen relatief meer laagrisico accidenten voor. Bij laagrisico accidenten worden alleen maatregelen ter voorkoming van een hepatitis B infectie geadviseerd. Een hoge vaccinatiegraad in een omgeving waar vooral laag-risico accidenten plaatsvinden werkt op den duur kostenbesparend. In het proefschrift is een evaluatie van de nieuwe richtlijn opgenomen. De nieuwe richtlijn maakte de beoordeling van prikaccidenten makkelijker. Er werd minder vaak HBIG maar vaker een hepatitis B vaccinatie toegediend. Tevens nam het aantal hoogrisico accidenten toe.

Bekijk:
' Het toepassen van de richtlijn Prikaccidenten in de praktijk', presentatie van G.J.Boland op de Landelijke
, Hepatitis Week 2010.

Richtlijn Prikaccidenten.
Hepatitis B.
Hepatitis C.

Deze pagina is bijgewerkt op 09-05-2019.

HepatitisInfo.nl