Kennisbank zoeker
Hoe werkt deze kennisbank

Type document/artikel

Zoekresultaten

Vorige pagina Print

Er zijn 10 artikelen in de kennisbank gevonden.
Te veel resultaten? Verfijn uw resultaten door het combineren van meerdere trefwoorden

Besmetting met het hepatitis A virus

Het hepatitis A virus wordt uitgescheiden via de ontlasting. Besmetting met het hepatitis A virus is mogelijk als voedsel of water wordt genuttigd dat verontreinigd is met ontlasting dat het virus bevat. Het virus kan in het voedsel en water komen als na de toiletgang en voor het eten de handen niet gewassen worden. Het risico om besmet te raken neemt toe naarmate de hygiënische omstandigheden slechter zijn. Te denken valt aan slechte persoonlijke hygiëne, maar ook aan het ontbreken van goede sanitaire voorzieningen, zoals een goede drinkwatervoorziening en een goed rioleringssysteem.Hepatitis A kan soms ook overgedragen worden door seksueel contact, met name door anale seks, dat wil zeggen seks waarbij zeer kleine hoeveelheden ontlasting in de mond komen door bijvoorbeeld het likken van de anus.De incubatietijd is gemiddeld 30 dagen. Patiënten zijn besmettelijk tijdens het laatste deel van de incubatieperiode, maar meestal niet langer dan twee weken na het ontstaan van de icterus.Het is belangrijk dat huis- of klasgenoten van een hepatitis A patiënt beschermd worden, zodat zij de ziekte niet ook kunnen krijgen. Dit gebeurt door vaccinatie. Verder is een goede (toilet)hygiëne belangrijk bij het voorkómen van verspreiding.Het is ook belangrijk te weten dat iemand al 2 weken besmettelijk is voordat ziekteverschijnselen optreden.

Lees verder

Besmetting met het Hepatitis B virus

Hepatitis B is een ontsteking van de lever die ontstaat door besmetting met het hepatitis B-virus. Deze ontsteking kan ernstig of minder ernstig van vorm zijn. Het hepatitis B-virus komt voor in bloed, sperma, voorvocht en vaginaal vocht. Het hepatitis B-virus wordt overgedragen door onveilig seksueel contact, bloed-bloed contact of door bloedproducten. Het virus kan ook rond de bevalling overgedragen worden van moeder op kind.Besmetting met hepatitis B kan dus plaatsvinden door: - overdracht van moeder op kind tijdens de bevalling, - onveilige seks, - gebruikte naalden, - besmette instrumenten, - bijtwonden, - gemeenschappelijk gebruik van tandenborstels en scheermesjes. Een patiënt is besmettelijk als het HBsAg positief is. Het hepatitis B virus blijft in bloed buiten het lichaam gedurende ten minste 7 dagen infectieus.

Lees verder

Hepatitis C besmetting door seksueel contact

Hepatitis C virus wordt voornamelijk overgebracht via bloed-bloed contact. Hepatitis C komt dan ook vaak voor bij injecterende druggebruikers. Overdracht via seksueel verkeer vindt met name plaats bij seksuele contacten met een HIV positieve partner, met name betreft het seksuele contacten met homoseksuele mannen (MSM).Of transmissie van hepatitis C virus ook plaats kan vinden bij heteroseksuele contacten is onderwerp van discussie [1].Terrault e.a. [2] hebben HCV transmissie bestudeerd bij 500 anti-HCV positieve, HIV negatieve personen en hun heteroseksuele partners om het risico op HCV transmissie te bepalen onder monogame heteroseksuele partners. Ze rapporteren een zeer laag risico op overdracht van HCV.Grady e.a [3] hebben in hun reactie op bovenstaande studie aangegeven dat personen met drug gerelateerde overdracht van HCV in deze studie geïncludeerd waren waardoor de incidentie van heteroseksuele overdracht van HCV onder HCV-mono geïnfecteerde individuen kan zijn overschat. Philippe Halfon geeft in zijn reactie in Hepatology [4 ] aan dat men naar aanleiding van grote longitudinale studies juist voorzichtig moet zijn met het afgeven van een geruststellende boodschap. Hij adviseert het gebruik van condooms tijdens menstruatie en tijdens anaal geslachtsverkeer en onthouding van risicovol seksueel gedrag waarbij beschadiging van slijmvliezen kan optreden om transmissie van hepatitis C te voorkomen.In 1993 heeft Bressrs e.a. op basis van onderzoek bij hemofilie

Lees verder

Co-infectie hepatitis B en hepatitis C

Of iemand zowel hepatitis B als hepatitis C kan hebben is afhankelijk van de besmettingsroute.Heeft iemand hepatitis B opgelopen door druggebruik, medische behandeling of tatoeage in het buitenland, dan kan er ook een risico op hepatitis C besmetting zijn geweest.Is iemand via seksueel contact of al bij de geboorte met hepatitis B besmet dan is de kans nihil dat ook een hepatitis C besmetting heeft plaatsgevonden.

Lees verder

Hepatitis B screening in de Turks-Nederlandse populatie in Rotterdam

Chronische hepatitis B infecties zijn een belangrijk gezondheidsprobleem in de Turks- Nederlandse populatie. Om in deze doelgroep hepatitis B dragers op te sporen en verdere transmissie van het virus te voorkomen, is het stimuleren van screening in deze doelgroep noodzakelijk. Powerpointpresentatie van Ytje van der Veen en Dr J.H. Richardus, wetenschappelijk hoofd Huisman Onderzoekscentrum, ter gelegenheid van de 6e Landelijke Hepatitisweek januari 2010.

Lees verder

Hepatitis C campagne

Op 8 september 2009 is de landelijke voorlichtingscampagne over hepatitis C van start gegaan en duurde tot januari 2010. De campagne had als doel om zowel bij het algemeen publiek als bij specifieke risicogroepen het kennisniveau te verhogen en het zoeken naar informatie n testgedrag te stimuleren.De inhoudelijke campagneboodschap luidt:'Hepatitis C is een ernstige leverziekte. Inenting is niet mogelijk. Behandeling wel. Daarom is het belangrijk dat u weet of u ook besmet bent'.

Lees verder

Wat is hepatitis B?

Hepatitis B is een ontsteking van de lever, veroorzaakt door het hepatitis B-virus. Powerpointpresentatie van de workshop gegeven door drs. J.W. den Ouden-Muller, internist St. Franciscus Gasthuis Rotterdam ter gelegenheid van de 6e Landelijke Hepatitisweek januari 2010

Lees verder

Hepatitis B bij (adoptie) kinderen

Hepatitis B is een leverziekte die het gevolg is van een (chronische) infectie met het hepatitis B-virus (HBV). Deze aandoening komt bij kinderen die buiten Nederland geboren zijn, regelmatig voor. In gebieden waar veel adoptiekinderen vandaan komen, zoals Zuid-Oost-Azië, Zuid-Amerika en Afrika, is meer dan 8% van de bevolking chronisch besmet met het virus. Overdracht van het virus vindt veelal bij de geboorte plaats van een besmette moeder naar haar kind. Na de bevalling heeft een kind 90% kans op chronische hepatitis B. Besmetting van de pasgeborene is te voorkomen door vaccinatie direct na de geboorte en door behandeling van de moeder in het laatste trimester van de zwangerschap bij een hoge virale load. De meeste kinderen die besmet zijn met het hepatitis B-virus merken er weinig van. Bij sommige kinderen is de ziekte meer nadrukkelijk aanwezig en speelt het in het dagelijks leven een grotere rol. Als kinderen besmet zijn met het hepatitis B-virus kan dit bij uitzondering op jonge leeftijd, maar meestal op latere leeftijd gezondheidsproblemen veroorzaken. Het is voor alle chronisch besmette kinderen belangrijk om goed begeleid te worden door een specialist (kinderarts-gastroenteroloog, dat is een kinderarts gespecialiseerd in maag-darm- en leverziekten). Hepatitis B is naast een leverziekte ook een infectieziekte. Dit betekent dat besmette kinderen het virus aan anderen kunnen overdragen.

Lees verder

Overzicht virale hepatitis

Een infectie met een hepatitisvirus kan de oorzaak zijn van een acute of chronische hepatitis. In de gezondheidszorg is er een grotere kans op het oplopen van een besmetting met hepatitis-B of C, doordat er het risico is van een prikaccident. Prikaccidenten kunnen worden voorkómen door veilig te werken. In Nederland komen jaarlijks naar schatting 15.000 prikaccidenten voor.

Lees verder

Bescherming tegen hepatitis A en hepatitis B

Hepatitis A wordt overgebracht door contact met besmette menselijke ontlasting of daarmee besmet water of voedsel. Risico op besmetting met hepatitis A- virus is vergroot bij reizen naar landen waar veel hepatitis A voorkomt. Hepatitis B -virus wordt overgebracht via bloed-bloed contact, zoals tijdens de bevalling van moeder naar kind, bijtwonden, prikaccidenten, en via seksueel contact.

Lees verder