Kennisbank zoeker
Hoe werkt deze kennisbank

Type document/artikel

Zoekresultaten

Vorige pagina Print

Er zijn 7 artikelen in de kennisbank gevonden.
Te veel resultaten? Verfijn uw resultaten door het combineren van meerdere trefwoorden

Hepatitis A, de wijze van besmetting

De wijze van besmetting met hepatitis A-virus is via de fecaal-orale route.Het hepatitis A virus wordt uitgescheiden via de ontlasting. Iemand kan besmet raken met het hepatitis A-virus door het eten en drinken van voedsel of water dat verontreinigd is met ontlasting dat het virus bevat. Het virus kan in het voedsel en drinken komen als na de toiletgang en voor het eten de handen niet gewassen worden. Het risico om besmet te raken neemt toe naarmate de hygiënische omstandigheden slechter zijn. Te denken valt aan slechte persoonlijke hygiëne, maar ook aan het ontbreken van goede sanitaire voorzieningen, zoals een goede drinkwatervoorziening en een goed rioleringssysteem.Hepatitis A kan soms ook overgedragen worden door seksueel contact, met name door anale seks, dat wil zeggen seks waarbij zeer kleine hoeveelheden ontlasting in de mond komen door bijvoorbeeld het likken van de anus.De incubatietijd is gemiddeld 30 dagen. Patiënten zijn besmettelijk tijdens het laatste deel van de incubatieperiode, maar meestal niet langer dan twee weken na het ontstaan van de icterus.Het is belangrijk dat huis- of klasgenoten van een hepatitis A patiënt beschermd worden, zodat zij de ziekte niet ook kunnen krijgen. Dit gebeurt door vaccinatie. Verder is een goede (toilet)hygiëne belangrijk bij het voorkómen van verspreiding.Het is ook belangrijk te weten dat iemand al 2 weken besmettelijk is voordat ziekteverschijnselen optreden.

Lees verder

Hepatitis A preventie

Een goede persoonlijke hygiëne vermindert de kans dat u wordt besmet met het hepatitis A-virus. Vermijd seks waarbij er contact is tussen mond en anus. Hepatitis A vaccinatie wordt geadviseerd aan patienten met hemofilie en patienten met chronische hepatitis.

Lees verder

Hepatitis E

De besmettingswijze van hepatitis E is via de faecaal-orale route. Vooral met menselijke uitwerpselen verontreinigd water is een belangrijke besmettingsbron. In Nederland neemt het aantal patiënten met hepatitis E toe. In Azië, Latijns Amerika, Mexico en West Afrika komt hepatitis E genotype 1 en 2 veel voor, met name zwangere vrouwen hebben in India een hoog risico op overlijden ten gevolge van hepatitis E.Genotype 3 en 4 komt wereldwijd voor. Transmissie van het hepatitis E-virus genotype 3 en 4 vindt voornamelijk plaats via mens/ dier contact en consumptie van rauw of onvoldoende verhit vlees, met name lever

Lees verder

Hepatitis A besmetting via voedsel

Het hepatitis A virus is beter bestand tegen verschillende processtappen en desinfecteermiddelen dan bacteriën. De processtappen die bewezen effectief zijn voor complete inactivatie van voedseloverdraagbare virussen veranderen vaak de structuur en/of smaak van het product. De focus bij producenten en handelaren dient daarom te liggen op preventie en hygiëne.

Lees verder

Overzicht virale hepatitis

Een infectie met een hepatitisvirus kan de oorzaak zijn van een acute of chronische hepatitis. In de gezondheidszorg is er een grotere kans op het oplopen van een besmetting met hepatitis-B of C, doordat er het risico is van een prikaccident. Prikaccidenten kunnen worden voorkómen door veilig te werken. In Nederland komen jaarlijks naar schatting 15.000 prikaccidenten voor.

Lees verder

Bescherming tegen hepatitis A en hepatitis B

Hepatitis A wordt overgebracht door contact met besmette menselijke ontlasting of daarmee besmet water of voedsel. Risico op besmetting met hepatitis A- virus is vergroot bij reizen naar landen waar veel hepatitis A voorkomt. Hepatitis B -virus wordt overgebracht via bloed-bloed contact, zoals tijdens de bevalling van moeder naar kind, bijtwonden, prikaccidenten, en via seksueel contact.

Lees verder

Het effect van koffie op de lever

Het drinken van koffie heeft een gunstig effect op de lever. Verschillende studies tonen een gunstig effect van het drinken van koffie op o.a. het ontstaan van levercirrose en het onstaan van hepatocellulair carcinoom. Dit geldt voor NASH, alcoholische leverziekte en hepatitis C, maar is in mindere mate aangetoond voor hepatitis B.

Lees verder