Kennisbank zoeker
Hoe werkt deze kennisbank

Type document/artikel

Zoekresultaten

Vorige pagina Print

Er zijn 7 artikelen in de kennisbank gevonden.
Te veel resultaten? Verfijn uw resultaten door het combineren van meerdere trefwoorden

Besmetting met het hepatitis A virus

Het hepatitis A virus wordt uitgescheiden via de ontlasting. Besmetting met het hepatitis A virus is mogelijk als voedsel of water wordt genuttigd dat verontreinigd is met ontlasting dat het virus bevat. Het virus kan in het voedsel en water komen als na de toiletgang en voor het eten de handen niet gewassen worden. Het risico om besmet te raken neemt toe naarmate de hygiënische omstandigheden slechter zijn. Te denken valt aan slechte persoonlijke hygiëne, maar ook aan het ontbreken van goede sanitaire voorzieningen, zoals een goede drinkwatervoorziening en een goed rioleringssysteem.Hepatitis A kan soms ook overgedragen worden door seksueel contact, met name door anale seks, dat wil zeggen seks waarbij zeer kleine hoeveelheden ontlasting in de mond komen door bijvoorbeeld het likken van de anus.De incubatietijd is gemiddeld 30 dagen. Patiënten zijn besmettelijk tijdens het laatste deel van de incubatieperiode, maar meestal niet langer dan twee weken na het ontstaan van de icterus.Het is belangrijk dat huis- of klasgenoten van een hepatitis A patiënt beschermd worden, zodat zij de ziekte niet ook kunnen krijgen. Dit gebeurt door vaccinatie. Verder is een goede (toilet)hygiëne belangrijk bij het voorkómen van verspreiding.Het is ook belangrijk te weten dat iemand al 2 weken besmettelijk is voordat ziekteverschijnselen optreden.

Lees verder

Hepatitis A preventie

Voor de preventie van hepatitis A worden de volgende adviezen gegeven: Een goede persoonlijke hygiëne vermindert de kans op besmetting met het hepatitis A-virus. Het hepatitis A-virus wordt via de fecaal-orale route overgebracht, vandaar dat handen na toiletbezoek gewassen moeten worden. Vermijd seks waarbij er contact is tussen mond en anus. Mensen met veel wisselende anaal-orale contacten wordt geadviseerd om zich preventief te laten vaccineren tegen hepatitis A. Bij patiënten met hemofilie en patiënten met een chronische leverziekte kan hepatitis A ernstiger verlopen. Daarom wordt ook aan hen geadviseerd zich te laten vaccineren. Deze vaccinatie wordt in veel gevallen vergoed door de verzekering. Tot de andere doelgroepen waar hepatitis A-vaccinatie wordt geadviseerd behoren (zaken) reizigers naar landen met slechte hygienische omstandigheden en werknemers die werkzaam zijn in branches waar sprake is van een verhoogd risico. Bekijk ook: Hepatitis A. Doelgroep hepatitis A vaccinatie. Onderzoek en behandeling hepatitis A. Besmetting hepatitis A. Symptomen/verschijnselen hepatitis A. Hepatitis A prevalentie wereldwijd. Meldingen hepatitis van het RIVM.

Lees verder

Hepatitis E

Hepatitis is een ontsteking van de lever. Het woord is afgeleid van de Griekse woorden 'hepar' (lever) en 'itis' (ontsteking). Er zijn verschillende soorten hepatitis. De besmettingswijze van hepatitis E is via de faecaal-orale route. Vooral met menselijke uitwerpselen verontreinigd water is een belangrijke besmettingsbron. In Nederland neemt het aantal patiënten met hepatitis E toe. In Azië, Latijns Amerika, Mexico en West Afrika komt hepatitis E genotype 1 en 2 veel voor, met name zwangere vrouwen hebben in India een hoog risico op overlijden ten gevolge van hepatitis E.Genotype 3 en 4 komt wereldwijd voor. Transmissie van het hepatitis E-virus genotype 3 en 4 vindt voornamelijk plaats via mens/ dier contact en consumptie van rauw of onvoldoende verhit vlees, met name lever

Lees verder

Preventie Hepatitis A besmetting via voedsel door producent

Het hepatitis A-virus is beter bestand tegen verschillende processtappen en desinfecteermiddelen dan bacteriën. Daarom zijn productanalyses op bacteriële indicatoren niet indicatief voor de aan- of afwezigheid van het hepatitis A-virus. Helaas is voor de detectie van hepatitis A-virus in voedsel nog geen gestandaardiseerde en gevalideerde (referentie)methode beschikbaar. Naast deze technische beperkingen, is testen van voedsel ook lastig omdat de incubatietijd van hepatitis A lang is, zodat restanten vaak niet meer aanwezig zijn voor analyse.Garanties en verificaties Wasstappen met leidingwater geven een minimale reductie van de virusinfectiviteit; Toegevoegde zouten en zuren zullen (waarschijnlijk) weinig effect hebben op de virusinfectiviteit; Het handmatig bewerken (snijden, inpakken) geeft grotere kans op besmetting door een geïnfecteerde persoon dan machinale verwerking; Afhankelijk van het besmettingsmoment zijn voor gepasteuriseerde producten één of twee (vooral verhittings-)processtappen geïdentificeerd, die tot enige virusinactivatie. Dankzij de goede hygiëne en de veilige drinkwatervoorziening komt hepatitis A (HAV) in landen met goede hygiënische voorzieningen erg weinig voor. Een groot deel van de bevolking is dan vatbaar voor een infectie met het hepatitis A-virus waarbij 80% klachten ontwikkelt. Hepatitis A kan van persoon op persoon overgedragen worden, maar ook indirect via besmet water, voedsel of oppervlakten.Geen standaard analysemethode beschikbaar

Lees verder

Overzicht virale hepatitis

Een infectie met een hepatitisvirus kan de oorzaak zijn van een acute of chronische hepatitis. In de gezondheidszorg is er een grotere kans op het oplopen van een besmetting met hepatitis-B of C, doordat er het risico is van een prikaccident. Prikaccidenten kunnen worden voorkómen door veilig te werken. In Nederland komen jaarlijks naar schatting 15.000 prikaccidenten voor.

Lees verder

Bescherming tegen hepatitis A en hepatitis B

Hepatitis A wordt overgebracht door contact met besmette menselijke ontlasting of daarmee besmet water of voedsel. Risico op besmetting met hepatitis A- virus is vergroot bij reizen naar landen waar veel hepatitis A voorkomt. Hepatitis B -virus wordt overgebracht via bloed-bloed contact, zoals tijdens de bevalling van moeder naar kind, bijtwonden, prikaccidenten, en via seksueel contact.

Lees verder

Het effect van koffie op de lever

Het drinken van koffie heeft een gunstig effect op de lever. Verschillende studies tonen een gunstig effect van het drinken van koffie op o.a. het ontstaan van levercirrose en het onstaan van hepatocellulair carcinoom. Dit geldt voor NASH, alcoholische leverziekte en hepatitis C, maar is in mindere mate aangetoond voor hepatitis B.

Lees verder