Kennisbank zoeker
Hoe werkt deze kennisbank

Instellingen/organisaties

Type document/artikel

Zoekresultaten

Vorige pagina Print

Er zijn 3 artikelen in de kennisbank gevonden.
Te veel resultaten? Verfijn uw resultaten door het combineren van meerdere trefwoorden

Vaccinatieregeling hepatitis B voor studenten

Studenten in bepaalde opleidingen lopen bij hun stage en in sommige gevallen al tijdens de opleiding risico op besmetting met hepatitis B. Daarom dienen zij bij aanvang van hun stage en/of opleiding gevaccineerd te zijn tegen hepatitis B. Weliswaar zijn werkgevers in de zorg hiervoor verantwoordelijk, maar de relatief korte stageperioden in combinatie met de relatief lange vaccinatieperiode leiden er in de praktijk toe dat studenten niet tijdig gevaccineerd zijn. Studenten kunnen hierdoor in de problemen komen met het volgen van stages. Gevolg van dit organisatorische knelpunt is dat studenten de kosten van de vaccinatie veelal zelf betalen.

Lees verder

Ministeries

Inspectie voor de Gezondheidszorg Het Staatstoezicht is een zelfstandig onderdeel van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en bestaat uit een drietal inspecties: de Inspectie voor de Gezondheidszorg, de Keuringsdienst van Waren en de Inspectie Milieuhygiëne. Ministerie van SZW Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Lees verder

Arbowetgeving hepatitis B vaccinatie

De Arbowetgeving beschrijft de wetgeving omtrent bescherming van medewerkers op de werkvloer betreffende o.a. biologische agentia. Per sector worden arbocatalogi opgesteld waarin vastgelegd wordt hoe het arbobeleid ingericht is. De arbocatalogus voor ziekenhuizen en hepatitis B preventie vindt u hier.

Lees verder