Kennisbank zoeker
Hoe werkt deze kennisbank

Wijze van besmetting

Type document/artikel

Zoekresultaten

Vorige pagina Print

Er zijn 10 artikelen in de kennisbank gevonden.
Te veel resultaten? Verfijn uw resultaten door het combineren van meerdere trefwoorden

Hepatitis B overdracht door middel van borstvoeding

Borstvoeding is veilig zolang er geen wondjes zijn. Voor hepatitis B geldt dat borstvoeding kan worden gegeven op voorwaarde dat de zuigeling na de geboorte immunoglobuline heeft gekregen en er gestart is met vaccinatie.

Lees verder

Hepatitis C overdracht van moeder op kind

Het risico dat een moeder tijdens de zwangerschap hepatitis C overdraagt aan haar ongeboren kind is tussen 4,7% en 6,7%. Co-infectie met HIV kan de besmetting van hepatitis C van moeder op kind vergroten. Van de kinderen die toch hepatitis C rond de geboorte oplopen, is 75% binnen 1 tot 2 jaar spontaan genezen.De bevalling kan langs de natuurlijke weg plaatsvinden. Ook kan gewoon borstvoeding worden gegeven.

Lees verder

Preventie verticale transmissie hepatitis B

Hepatitis B is een ontsteking van de lever die ontstaat door besmetting met het hepatitis B-virus. Sommige verloskundigen krijgen er regelmatig mee te maken, anderen incidenteel of vrijwel nooit: een zwangere waarbij de HBsAg positief blijkt te zijn in de zwangerschapsscreening. Overdracht van het hepatitis B virus naar de baby wordt verticale transmissie genoemd. Het is dan belangrijk dat maatregelen genomen worden om te voorkomen dat de pasgeborene besmet wordt met hepatitis B-virus, maar ook dat de zwangere de juiste (medische) zorg krijgt: Tijdige verwijzing van de zwangere naar de huisarts en medisch specialist (indien HBeAg positief is);Voorkomen dat de pasgeborene besmet raakt door toediening HBIg na de bevalling gevolgd door vaccinatie. Bij een hoge HBV virale load kan de zwangere in de laatste maanden behandeld worden om de virale load te verlagen zodat de kans op besmetting verkleind wordt;Zorg dragen dat de tijdens, maar ook na de bevalling de juiste medische zorg krijgt. Risico op besmetting wordt verkleind door immunisatie en vaccinatie van pasgeborenen. Toediening antistoffen: De verloskundig zorgverlener zorgt voor toediening van hepatitis B-immunoglobuline (HBIg) binnen 2 uur na de geboorte. Vaccinatie: Binnen 48 uur na de geboorte krijgt het kind de eerste toediening van hepatitis B-vaccin (HB hepatitis b -vaccin). Het HB-vaccin wordt bij voorkeur gelijktijdig met het HBIg toegediend, maar wel in het andere been. Omdat bij kinderen van hepatitis B-draagster

Lees verder

PEG-interferon alfa-2a bij zwangerschap of borstvoeding

PEG-interferon alfa-2a (Pegasys) wordt ontraden tijdens de zwangerschap en bij het geven van borstvoeding. Teratogenese: Bij de mens, onvoldoende gegevens. Bij rhesusapen (Macaca rhesus) zijn bij gebruik van zeer hoge doses PEG-interferon alfa-2a vruchtafdrijvende effecten opgetreden. Advies: Bij zwangerschap alleen op strikte indicatie gebruiken. Overig: Een vruchtbare vrouw of man dient adequate anticonceptieve maatregelen te nemen tijdens de therapie.

Lees verder

Entecavir bij zwangerschap of borstvoeding

Entecavir bij zwangerschap en lactatie wordt ontraden. Teratogenese: Bij de mens, onvoldoende gegevens. Bij dieren schadelijk gebleken. Advies: Gebruik van entecavir tijdens de zwangerschap wordt ontraden.Overgang in de moedermelk: Onbekend. Advies: Gebruik van entecavir wordt ontraden bij borstvoeding.

Lees verder

Ribavirine bij zwangerschap of borstvoeding

In dierproeven is ribavirine duidelijk teratogeen en/of embryocide gebleken in doses die slechts een twintigste bedragen van de aanbevolen dosis bij de mens; malformaties van schedel, verhemelte, ogen, kaken, ledematen, skelet en maag-darmkanaal zijn gemeld. De incidentie en ernst van de teratogene effecten nemen toe bij stijgende doses.Ribavirine mag daarom niet worden toegepast bij zwangeren. Therapie met ribavirine pas starten na een negatieve zwangerschapstest onmiddellijk voorafgaand aan de behandeling.Twee contraceptieve maatregelen moeten tegelijkertijd worden genomen tijdens en tot ten minste vier maanden (vrouwen) en zeven maanden (mannen) na stoppen van de behandeling. Maandelijks routinezwangerschapstest uitvoeren tijdens deze periode. In dierstudies leidt ribavirine tot veranderingen in het sperma, ook in lage doses. Het is onbekend of ribavirine dat voorkomt in sperma, teratogene effecten zal uitoefenen op de fertilisatie van de eicel. Mannen van wie de partner zwanger is, dienen een condoom te gebruiken.Het is onbekend of ribavirine overgaat in de moedermelk. Tijdens gebruik geen borstvoeding geven.

Lees verder

Herzien beleid bij zwangeren met hepatitis B

Tegenwoordig is het mogelijk om zwangere vrouwen die besmet zijn met het HBV en een hoge virusload hebben, te behandelen. De behandeling kan al tijdens het derde trimester van de zwangerschap worden gestart.

Lees verder

Hepatitis A vaccinatie bij zwangerschap of bij het geven van borstvoeding

Het effect van het hepatitis A-virus op de ontwikkeling van de foetus is niet onderzocht. Aangenomen wordt dat het risico voor de foetus te verwaarlozen is. Vaccinatieadvies: Tijdens zwangerschap hepatitis A vaccin alleen gebruiken indien strikt noodzakelijk. Lactatieadvies: Terughoudend voorschrijven aan moeders die borstvoeding geven, omdat niet is onderzocht of er enig effect op de zuigeling is. Bekijk ook: Advies Hepatitis A-vaccin, Eigenschappen hepatitis A vaccin, Contra-indicaties hepatitis A-vaccinatie, Bijwerkingen hepatitis A-vaccin, Waarschuwingen hepatitis A-vaccin, Dosering hepatitis A-vaccin Hepatitis A.

Lees verder

Hepatitis B vaccinatie en zwangerschap of borstvoeding

Zoals voor alle geïnactiveerde virusvaccins geldt, zijn er naar verwachting bij toediening van het hepatitis B vaccin geen schadelijke gevolgen voor de foetus te verwachten. Tijdens zwangerschap alleen toepassen indien het strikt noodzakelijk is.

Lees verder

Gecombineerd Hepatitis A en Hepatitis B-vaccin bij zwangerschap of bij borstvoeding

Het effect van het vaccin tegen hepatitis A en B op de ontwikkeling van de foetus is niet vastgesteld. Zoals voor alle geïnactiveerde virusvaccins geldt, zijn er waarschijnlijk geen schadelijke gevolgen voor de foetus te verwachten. Tijdens zwangerschap alleen gebruiken indien het strikt noodzakelijk is.

Lees verder