Zoekresultaten

Vorige pagina Print

Er zijn 59 artikelen in de kennisbank gevonden.
Te veel resultaten? Verfijn uw resultaten door het combineren van meerdere trefwoorden

Doelgroepen voor hepatitis A vaccinatie

Hepatitis A vaccinatie wordt aanbevolen bij de vogende doelgroepen:(zaken-)reizigers naar gebieden waar hepatitis A veel voorkomt;patiënten die bij een besmetting met hepatitis A een grotere kans hebben op een ernstig beloop: patiënten met een chronische leverziekte, stollingsstoornissen of drager zijn van het HIV virus;werknemers die werkzaam zijn in branches waar sprake is van een verhoogd risico, bijvoorbeeld riolering, waterzuivering, kinderdagverblijven, gezondheidszorginstituten en basisscholen. Lees de Hepatitis A risico inventarisatie.In Nederland is ongeveer 10-30% van de jong volwassenen en 70% van volwassenen geboren voor 1950 ooit besmet geweest met het hepatitis A-virus. Daarna zijn zij levenslang beschermd tegen de ziekte en is vaccinatie niet nodig. Een doorgemaakte infectie kan met een positieve anti-HAV test aangetoond worden. Ook na vaccinatie is de anti-HAV test positief.Voor mensen die geen natuurlijke immuniteit hebben opgebouwd, kan bescherming tegen hepatitis A verkregen worden door vaccinatie. Het hepatitis A vaccin wekt bij vrijwel iedereen binnen twee weken antistoffen op. De vaccinatie geeft 12 maanden bescherming. Een tweede vaccinatie, binnen een jaar, geeft langdurige, waarschijnlijk levenslange, bescherming.Een overzicht van vergoeding van de kosten van vaccinatie door de verschillende ziektekostenverzekeraars is te vinden op Gezondopreis.

Lees verder

Beschermingsduur van hepatitis A vaccinatie

Hepatitis A-vaccinatie geeft 3-5 jaar bescherming. Een tweede vaccinatie, bij voorkeur na 6–12 maanden, geeft langdurige, waarschijnlijk levenslange, bescherming.Het komt voor dat men vergeet de tweede injectie te halen. Er zijn beperkte wetenschappelijk gepubliceerde gegevens dat men nog goed reageert op een booster (extra vaccinatie) enkele jaren (tot 8 jaar) na toediening van de 1e injectie.

Lees verder

Hepatitis A risico voor reizigers

Hepatitis A kan men overal oplopen, maar met name reizigers die naar ‘verre landen’ reizen lopen risico. Overal waar de hygiëne en sanitaire voorzieningen te wensen overlaten bestaat een risico op hepatitis A infectie. Op de website van het Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering staat per land aangegeven of hepatitis A vaccinatie wordt aangeraden. Volwassenen lopen de besmetting meestal op via kinderen of tijdens een reis naar landen waar hepatitis A veel voorkomt: landen in het Middellandse Zeegebied, Oost Europa en andere landen met minder goede sanitaire voorzieningen en minder goede hygiënische omstandigheden. De kans op besmetting is in deze landen veel groter dan in Nederland. In deze landen wordt afgeraden om rauwe groenten, ongeschild fruit, salades en schelpdieren te nuttigen. Dit kan een bron van besmetting zijn omdat deze gewassen kunnen zijn in water waarin het hepatitis A virus zit.

Lees verder

Hepatitis A vaccinatie bij kinderen

Het hepatitis A vaccin is niet geregistreerd voor gebruik bij kinderen < 1 jaar oud. Voor kinderen tussen 1 en 15 jaar is er een speciaal junior vaccin.

Lees verder

Hepatitis B vaccinatie

Hepatitis B is een ontsteking van de lever die ontstaat door besmetting met het hepatitis B-virus.Tegen hepatitis B bestaat een goedwerkend vaccin dat vanaf 1982 op de markt is. Het vaccin beschermt nagenoeg iedereen tegen besmetting met het hepatitis B-virus. Het vaccin is bestemd voor kinderen en volwassenen en kan indien noodzakelijk ook tijdens de zwangerschap worden toegediend. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft in 1992 alle landen opgeroepen om hepatitis B vaccinatie op te nemen in hun nationale vaccinatieprogramma's. In 2014 is hepatitis B vaccinatie in 184 landen opgenomen in vaccinatieprogramma's voor kinderen 1. In Nederland is hepatitis B vaccinatie in 2011 in het Rijks Vaccinatie Programma opgenomen.Een volledige vaccinatie bestaat uit 3 injecties, die verspreid over een half jaar gegeven worden (op maand 0 - 1 - 6). Vier tot zes weken na de laatste vaccinatie wordt het bloed onderzocht. Er wordt gekeken of het lichaam genoeg antistoffen tegen het virus heeft aangemaakt. De hoeveelheid antistoffen heet ‘anti-HBs titer’. Deze titer moet ≥10 IE/L zijn. Er is dan voldoende bescherming tegen het virus; 95% van de mensen bouwt voldoende antistoffen op na volledige vaccinatie.Deze bescherming is vermoedelijk levenslang. De WHO, Centers for Disease Control and Prevention, en de Viral Hepatitis Prevention Board hebben aangegeven dat een booster vaccinatie tegen hepatitis B niet nodig is bij immuuncompetente kinderen en volwassenen 2-4. Dit wordt ondersteund doo

Lees verder

De beschermingsduur van hepatitis B vaccinatie

Een volledige hepatitis B vaccinatie bestaat uit 3 injecties, die verspreid over een half jaar gegeven worden (op maand 0 - 1 - 6). Vier tot zes weken na de laatste hepatitis B vaccinatie wordt het bloed onderzocht. Er wordt gekeken of het lichaam genoeg antistoffen tegen het virus heeft aangemaakt. De hoeveelheid antistoffen heet ‘anti-HBs titer’. Deze titer moet in Nederland hoger dan 10 internationale eenheden per liter (10 IE/L) zijn. Er is dan voldoende bescherming tegen het virus. Op dit moment is er meer dan 30 jaar ervaring met het hepatitis B vaccin. De bescherming is vermoedelijk levenslang. Het is belangrijk om de anti-HBs titer te bepalen. Alleen zo kan vastgesteld worden of de vaccinatie succesvol is geweest (95% van de mensen reageert goed op vaccinatie).

Lees verder

Hepatitis B vaccinatie bij reizen

Hepatitis B wordt via bloed-bloed contact en seksueel contact overgedragen. Reizigers die voor een langere tijd naar een risicoland reizen, kunnen risico lopen om met het hepatitis B-virus besmet te raken. Hepatitis B kan voorkomen worden door:- vaccinatie,- veilig te vrijen met condoom, - vermijden van bloed-bloedcontact, - veilig plaatsen van een tatoeage of piercing. Op de website van het Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering staat voor welke landen hepatitis B vaccinatie wordt aanbevolen.De hepatitis A vaccinatie wordt voorafgaand aan een reis ook vaak aanbevolen. Er bestaat een combinatievaccin dat tegen het hepatitis A en het hepatitis B virus beschermd. Deze combinatie wordt vaak aanbevolen omdat de combinatie goedkoper is dan beide vaccins apart en goede bescherming biedt tegen zowel hepatitis A als hepatitis B.Op de website Gezondopreis staat een vergoedingen overzicht van de zorgverzekeraars.

Lees verder

Waar kan men zich laten vaccineren tegen hepatitis A en hepatitis B?

Voor hepatitis A en hepatitis B vaccinatie kan men terecht bij GGD-en, enkele SOA-centra, Travel Clinics en sommige huisartsen. Voor adressen van GGD-en zie www.ggd.nl .Voor een overzicht vergoedingen zorgverzekeraars zie Gezondopreis. .

Lees verder

Hepatitis C vaccinatie

Er is nog geen vaccin dat beschermt tegen een besmetting met hepatitis C. Het voorkómen van bloed-bloed contact blijft voorlopig de enige preventie.

Lees verder

Hepatitis B vaccinatie in het Rijksvaccinatieprogramma

Hepatitis B vaccinatie in het Rijksvaccinatieprogramma wordt vanaf 01-08-2011 aan alle kinderen gegeven.Vóór deze datum kwamen binnen het Rijksvaccinatieprogramma vier groepen kinderen in aanmerking voor de hepatitis B vaccinatie:- Kinderen waarvan tenminste één van de ouders afkomstig is uit een land waar hepatitis B middel- of hoog-endemisch is (prevalentie van dragerschap ≥2%),- Kinderen van HBsAg-positieve moeders (draagsters van het virus), - Kinderen met het syndroom van Down, geboren op of na 1 januari 2008,- Asielzoekerskinderen van 0-19 jaar.De minister van VWS heeft in oktober 2010 besloten dat zuigelingen die op of na 01-08-2011 geboren worden, gevaccineerd zullen worden tegen hepatitis B. Zie voor informatie het Rijksvaccinatieprogramma.

Lees verder