Kennisbank zoeker
Hoe werkt deze kennisbank

Moeder/Kind

Zoekresultaten

Vorige pagina Print

Er zijn 12 artikelen in de kennisbank gevonden.
Te veel resultaten? Verfijn uw resultaten door het combineren van meerdere trefwoorden

Hepatitis B overdracht van moeder op kind

Het risico op overdracht van hepatitis B van moeder op kind ligt rond de 30%. Het risico is hoger als de aanstaande moeder HBeAg-positief is. Van de kinderen die rondom de bevalling geïnfecteerd worden blijft 90% chronische hepatitis B drager.Verwijzing van HBeAg-positieve zwangeren naar een specialist (maag-darm-leverarts of infectioloog) is essentieel. De specialist kan de virusload laten bepalen en zo nodig therapie instellen.In Nederland worden alle zwangere vrouwen bij hun eerste bezoek aan de verloskundige gescreend op hepatitis-B (rond 12 weken), zie het project Hepatitis B en zwanger. Bij ongeveer 0,4% wordt het hepatitis B virus gevonden. Als de moeder besmet is met hepatitis B-virus moet de pasgeborene direct na de geboorte immunoglobuline toegediend krijgen en zal het in de eerste week na de bevalling gevaccineerd worden.

Lees verder

Checklist voor verloskundige hulpverleners van een zwangere met hepatitis B

checklist 'Zwangere met hepatitis B'

Lees verder

Hepatitis verwijsrichtlijn De Korte Keten

Het project Korte Keten, van het Nationaal Hepatitis Centrum draagt bij aan verbetering van de zorg rondom chronische hepatitis B patiënten. Een doorverwijsrichtlijn voor chronische HBV patiënten is ontwikkeld door de GGD Rotterdam Rijnmond en het Erasmus MC, afdeling Maag, darm en leverziekten.

Lees verder

Hepatitis B verwijsrichtlijn

Op basis van de richtlijn wordt door de GGD advies gegeven; indien HBeAg positief is of ALAT verhoogd is wordt de patiënt direct doorverwezen naar de specialist. Indien de patiënt buiten de richtlijn valt krijgt deze het advies zich jaarlijks te laten controleren bij de huisarts.

Lees verder

Hepatitis B stroomdiagram - beleid GGD voor chronisch patiënten

Stroomdiagram beleid GGDen voor chronisch hepatitis B patienten

Lees verder

Landelijke Richtlijn Prikaccidenten

Hepatitis B en C kunnen door prikaccidenten overgedragen worden. De Landelijke Richtlijn Prikaccidenten geeft aan welke maatregelen er genomen dienen te worden, wanneer een medewerker tijdens zijn/haar werkzaamheden wordt geconfronteerd met accidenteel bloedcontact. Deze leidraad is bedoeld voor alle beleidsmakers en –uitvoerders van het prikaccidentenbeleid.

Lees verder

Hepatitis B behandelrichtlijn

Begin 2008 zijn de eerste behandelrichtlijnen voor virale hepatitis verschenen. De richtlijn 'Behandeling chronische hepatitis B' is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek. De richtlijn is opgesteld om een praktische leidraad te bieden bij de indicatiestelling en behandeling van patiënten met chronische virale hepatitis. Er worden aanbevelingen gedaan voor de evaluatie voorafgaand aan de behandeling, de duur van de behandeling en vervolg tijdens en na de behandeling.

Lees verder

Risico Inventarisatie en Evaluatie Bloedoverdraagbare aandoeningen

Hepatitis B en C zijn bloedoverdraagbare aandoeningen. Een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) is de basis voor preventiebeleid binnen verschillende zorginstellingen. De werkgever onderzoekt met een RI&E of het werk voor de medewerkers gevaar oplevert op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn van de werknemers.

Lees verder

Richtlijn Preventie iatrogene hepatitis B

Hepatitis B besmettingen van medewerkers in de gezondheidszorg naar patiënten zijn in het verleden voorgekomen. De richtlijn Preventie iatrogene hepatitis B is opgesteld door de commissie preventie iatrogene hepatitis B, om transmissie van hepatitis B van de medewerker in de gezondheidszorg náár de patient, te voorkomen.

Lees verder

Praktijkrichtlijn voor bedrijfsartsen Hepatitis B vaccinatie van risicovormend personeel

In sommige beroepsgroepen is er een verhoogd risico op een infectie met hepatitis B. Hierbij denken we in eerste instantie vaak aan personeel dat medische handelingen verricht bij patiënten, maar ook medewerkers in andere beroepsgroepen kunnen een verhoogd risico hebben op een infectie met hepatitis B. Vaststellen van een verhoogd risico gebeurt aan de hand van een risico inventarisatie en evaluatie. Een werkgever is verantwoordelijk dat het arbobeleid in zijn bedrijf of instelling wordt nageleefd en moet preventieve maatregelen nemen waar dat nodig is. Deze praktijkrichtlijn is bedoeld voor werkgevers en bedrijfsartsen om de indicatie voor preventieve vaccinatie tegen hepatitis B vast te stellen en preventieve hepatitis B-vaccinatie te implementeren bij risicolopers.

Lees verder
Vorige pagina