Kennisbank zoeker
Hoe werkt deze kennisbank

Ziektebeeld

Type document/artikel

Richtsnoer Behandeling Hepatitis C

Vorige pagina Print

Het 'Richtsnoer behandeling hepatitis C ' is opgesteld om een praktische leidraad te bieden bij de indicatiestelling en behandeling van patiënten met een acute of chronische hepatitis C virusinfectie.

De doelstelling is om de uniformiteit en daarmee ook de kwaliteit van de behandeling van hepatitis C in Nederland te bevorderen. Dit richtsnoer geeft aanbevelingen over de behandeling van acute en chronische hepatitis C infectie bij volwassen patiënten, met aandacht voor patiënten met nierinsufficiëntie, HCV/HIV coïnfectie, falen van eerdere antivirale therapie, gedecompenseerde levercirrose en in de transplantatie setting.  

Dit richtsnoer is in 2015 tot stand gekomen op initiatief van en uit naam van de Nederlandse Internisten Vereniging (NIV), Nederlandse Vereniging voor HIVbehandelaren (NVHB), Nederlandse Vereniging voor Maag-Darm-Leverziekten (NVMDL), de Nederlandse Vereniging voor Hepatologie (NVH) en de Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuis Apothekers (NVZA). 

Het richtsnoer wordt iedere 3 maanden ge-update en is te vinden op www.hcvrichtsnoer.nl:

Lees:
Richtsnoer behandeling hepatitis C,
Hepatitis C.


Deze pagina is bijgewerkt op 11-1-2017.

 

 

HepatitisInfo.nl