Kennisbank zoeker
Hoe werkt deze kennisbank

Ziektebeeld

Moeder/Kind

Zoekresultaten

Vorige pagina Print

Er zijn 10 artikelen in de kennisbank gevonden.
Te veel resultaten? Verfijn uw resultaten door het combineren van meerdere trefwoorden

Hepatitis A vaccinatie doelgroepen

Hepatitis A vaccinatie wordt aanbevolen bij:(zaken-)reizigers naar gebieden waar hepatitis A veel voorkomt;patiënten die bij een besmetting met hepatitis A een grotere kans hebben op een ernstig beloop: patiënten met een chronische leverziekte, stollingsstoornissen of drager zijn van het HIV virus;werknemers die werkzaam zijn in branches waar sprake is van een verhoogd risico, bijvoorbeeld riolering, waterzuivering, kinderdagverblijven, gezondheidszorginstituten en basisscholen. Lees de Hepatitis A risico inventarisatie.In Nederland is ongeveer 10-30% van de jong volwassenen en 70% van volwassenen geboren voor 1950 ooit besmet geweest met het hepatitis A-virus. Daarna zijn zij levenslang beschermd tegen de ziekte en is vaccinatie niet nodig. Een doorgemaakte infectie kan met een positieve anti-HAV test aangetoond worden. Ook na vaccinatie is de anti-HAV test positief.Voor mensen die geen natuurlijke immuniteit hebben opgebouwd, kan bescherming tegen hepatitis A verkregen worden door vaccinatie. Het hepatitis A vaccin wekt bij vrijwel iedereen binnen twee weken antistoffen op. De vaccinatie geeft 12 maanden bescherming. Een tweede vaccinatie, binnen een jaar, geeft langdurige, waarschijnlijk levenslange, bescherming.Een overzicht van vergoeding van de kosten van vaccinatie door de verschillende ziektekostenverzekeraars is te vinden op Gezondopreis.

Lees verder

Checklist voor verloskundige hulpverleners van een zwangere met hepatitis B

checklist 'Zwangere met hepatitis B'

Lees verder

Landelijke Richtlijn Prikaccidenten

Hepatitis B en C kunnen door prikaccidenten overgedragen worden. De Landelijke Richtlijn Prikaccidenten geeft aan welke maatregelen er genomen dienen te worden, wanneer een medewerker tijdens zijn/haar werkzaamheden wordt geconfronteerd met accidenteel bloedcontact. Deze leidraad is bedoeld voor alle beleidsmakers en –uitvoerders van het prikaccidentenbeleid.

Lees verder

Richtlijn Preventie iatrogene hepatitis B

Hepatitis B besmettingen van medewerkers in de gezondheidszorg naar patiënten zijn in het verleden voorgekomen. De richtlijn Preventie iatrogene hepatitis B is opgesteld door de commissie preventie iatrogene hepatitis B, om transmissie van hepatitis B van de medewerker in de gezondheidszorg náár de patient, te voorkomen.

Lees verder

Praktijkrichtlijn voor bedrijfsartsen Hepatitis B vaccinatie van risicovormend personeel

In sommige beroepsgroepen is er een verhoogd risico op een infectie met hepatitis B. Hierbij denken we in eerste instantie vaak aan personeel dat medische handelingen verricht bij patiënten, maar ook medewerkers in andere beroepsgroepen kunnen een verhoogd risico hebben op een infectie met hepatitis B. Vaststellen van een verhoogd risico gebeurt aan de hand van een risico inventarisatie en evaluatie. Een werkgever is verantwoordelijk dat het arbobeleid in zijn bedrijf of instelling wordt nageleefd en moet preventieve maatregelen nemen waar dat nodig is. Deze praktijkrichtlijn is bedoeld voor werkgevers en bedrijfsartsen om de indicatie voor preventieve vaccinatie tegen hepatitis B vast te stellen en preventieve hepatitis B-vaccinatie te implementeren bij risicolopers.

Lees verder

Hepatitis B vaccinatie veldnorm

Deze veldnorm (richtlijn) beschrijft de voorwaarden voor mensen die betrokken zijn bij de uitvoering van hepatitis B vaccinatie.

Lees verder

Hepatitis A Risico Inventarisatie voor beroepsgroepen

Hepatitis A besmettingen kunnen een beroepsrisico zijn. In dit stroomschema kunt u eenvoudig nagaan of er bij u op het werk een risico is op besmetting met hepatitis A.

Lees verder

Hepatitis A vaccinatie voor contacten van adoptiekinderen

De Advisory Committee on Immunization Practices of the Centers for Disease Control and Prevention en de American Academy of Pediatrics adviseren hepatitis A vaccinatie aan alle niet-gevaccineerde mensen die nauw contact hebben ( gezinshuishouding) met een adoptiekind uit een land met hoge of medium prevalentie hepatitis A gedurende 60 dagen na aankomst.

Lees verder

Beleid bij zuigeling van hepatitis-B draagsters

Hepatitis B kan voorkomen worden bij pasgeborenen door direct na de geboorte actie te ondernemen: Zuigelingen van hepatitis-B draagsters krijgen direct na de geboorte immunoglobulinen en extra vaccinatie.

Lees verder

Hepatitis B vaccinatie in hiv-patiënten binnen het vaccinatieprogramma hepatitis B-risicogroepen

Uit recente literatuurstudies blijkt dat het vaccineren van hivpatiënten tegen hepatitis B niet altijd effectief is als met een enkele dosis vaccin wordt gevaccineerd (in het geval van dit programma momenteel HBvaxPRO 10 microg HBsAg/ml van Sanofi-Aventis). Daarnaast blijkt het resultaat van de vaccinatie afhankelijk te zijn van het aantal CD4-cellen en de hoogte van de virale load van de hivpatiënt.

Lees verder