Kennisbank zoeker
Hoe werkt deze kennisbank

Moeder/Kind

Zoekresultaten

Vorige pagina Print

Er zijn 18 artikelen in de kennisbank gevonden.
Te veel resultaten? Verfijn uw resultaten door het combineren van meerdere trefwoorden

Doelgroepen voor hepatitis A vaccinatie

Hepatitis A vaccinatie wordt aanbevolen bij de vogende doelgroepen:(zaken-)reizigers naar gebieden waar hepatitis A veel voorkomt;patiënten die bij een besmetting met hepatitis A een grotere kans hebben op een ernstig beloop: patiënten met een chronische leverziekte, stollingsstoornissen of drager zijn van het HIV virus;werknemers die werkzaam zijn in branches waar sprake is van een verhoogd risico, bijvoorbeeld riolering, waterzuivering, kinderdagverblijven, gezondheidszorginstituten en basisscholen. Lees de Hepatitis A risico inventarisatie.In Nederland is ongeveer 10-30% van de jong volwassenen en 70% van volwassenen geboren voor 1950 ooit besmet geweest met het hepatitis A-virus. Daarna zijn zij levenslang beschermd tegen de ziekte en is vaccinatie niet nodig. Een doorgemaakte infectie kan met een positieve anti-HAV test aangetoond worden. Ook na vaccinatie is de anti-HAV test positief.Voor mensen die geen natuurlijke immuniteit hebben opgebouwd, kan bescherming tegen hepatitis A verkregen worden door vaccinatie. Het hepatitis A vaccin wekt bij vrijwel iedereen binnen twee weken antistoffen op. De vaccinatie geeft 12 maanden bescherming. Een tweede vaccinatie, binnen een jaar, geeft langdurige, waarschijnlijk levenslange, bescherming.Een overzicht van vergoeding van de kosten van vaccinatie door de verschillende ziektekostenverzekeraars is te vinden op Gezondopreis.

Lees verder

Hepatitis B overdracht van moeder op kind

Hepatitis B is een ontsteking van de lever die ontstaat door besmetting met het hepatitis B-virus. Het risico op overdracht van het hepatitis B-virus van moeder op kind ligt rond de 30%. Het risico is hoger als de aanstaande moeder HBeAg-positief is. Van de kinderen die rondom de bevalling geïnfecteerd worden blijft 90% chronische hepatitis B drager.Verwijzing van HBeAg-positieve zwangeren naar een specialist (maag-darm-leverarts of infectioloog) is essentieel. De specialist kan de virusload laten bepalen en zo nodig therapie instellen.In Nederland worden alle zwangere vrouwen bij hun eerste bezoek aan de verloskundige gescreend op hepatitis-B (rond 12 weken), zie het project Hepatitis B en zwanger. Bij ongeveer 0,4% wordt het hepatitis B virus gevonden. Als de moeder besmet is met hepatitis B-virus moet de pasgeborene direct na de geboorte immunoglobuline toegediend krijgen en zal het in de eerste week na de bevalling gevaccineerd worden.

Lees verder

Het toepassen van de Richtlijn Prikaccidenten in de praktijk

Jaarlijks worden ca 13.000-15.000 prikaccidenten gerapporteerd in Nederland. Ongeveer 95% van de prikaccidenten vinden plaats in de beroepssfeer, met name in ziekenhuizen en verpleeg- of verzorgingshuizen. Powerpointpresentatie van de workshop door dr. G.J.Boland, projectleider Nationaal Hepatitis Centrum ter gelegenheid van de 6e Landelijke Hepatitisweek januari 2010

Lees verder

Checklist voor verloskundige hulpverleners van een zwangere met hepatitis B

checklist 'Zwangere met hepatitis B'

Lees verder

Hepatitis verwijsrichtlijn De Korte Keten

Het project Korte Keten, van het Nationaal Hepatitis Centrum draagt bij aan verbetering van de zorg rondom chronische hepatitis B patiënten. Een doorverwijsrichtlijn voor chronische HBV patiënten is ontwikkeld door de GGD Rotterdam Rijnmond en het Erasmus MC, afdeling Maag, darm en leverziekten. Het project stimuleert de implementatie van deze richtlijn en bijbehorend beleid bij GGD’en. Dit betekent dat in samenspraak met huisarts en specialist, GGD’en de regie rondom de chronische hepatitis B patiënt op zich nemen. In de praktijk worden chronische hepatitis B patiënten n.a.v. de (verplichte) melding uitgenodigd door de GGD voor bron- en contactonderzoek en voorlichting. Door deze al bestaande taken is het voor GGD'en relatief eenvoudig om een centrale rol in te nemen in het HBV-beleid. Het korte keten project stelt voor dat de GGD, in overleg met huisarts en specialist, hepatitis B-patiënten met actieve leverziekte met behulp van de verwijsrichtlijn selecteert en direct doorverwijst naar de specialist. Daarnaast worden GGDen ook gestimuleerd de contacten zelf te screenen en te vaccineren. In het kader van het project de Korte Keten zijn verschillende materialen ontwikkeld waarvan GGDen of anderen gebruik kunnen maken indien zij 'de Korte Keten' of delen ervan willen implementeren. Op basis van de richtlijn wordt door de GGD advies gegeven; indien HBeAg positief is of ALATverhoogd is wordt de patiënt direct doorverwezen naar de specialist. Indien de patiënt buiten de richtli

Lees verder

Hepatitis B stroomdiagram - beleid GGD voor chronisch patiënten

Stroomdiagram beleid GGDen voor chronisch hepatitis B patienten

Lees verder

Landelijke Richtlijn Prikaccidenten

Hepatitis B en C kunnen door prikaccidenten overgedragen worden. De Landelijke Richtlijn Prikaccidenten geeft aan welke maatregelen er genomen dienen te worden, wanneer een medewerker tijdens zijn/haar werkzaamheden wordt geconfronteerd met accidenteel bloedcontact. Deze leidraad is bedoeld voor alle beleidsmakers en –uitvoerders van het prikaccidentenbeleid.

Lees verder

Hepatitis B behandelrichtlijn

Begin 2008 zijn de eerste behandelrichtlijnen voor virale hepatitis verschenen. De richtlijn 'Behandeling chronische hepatitis B' is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek. De richtlijn is opgesteld om een praktische leidraad te bieden bij de indicatiestelling en behandeling van patiënten met chronische virale hepatitis. Er worden aanbevelingen gedaan voor de evaluatie voorafgaand aan de behandeling, de duur van de behandeling en vervolg tijdens en na de behandeling.

Lees verder

Richtsnoer Behandeling Hepatitis C

Het 'Richtsnoer behandeling hepatitis C ' is opgesteld om een praktische leidraad te bieden bij de indicatiestelling en behandeling van patiënten met een acute of chronische hepatitis C virusinfectie. De doelstelling is om de uniformiteit en daarmee ook de kwaliteit van de behandeling van hepatitis C in Nederland te bevorderen. Dit richtsnoer geeft aanbevelingen over de behandeling van acute en chronische hepatitis Cinfectie bij volwassen patiënten, met aandacht voor patiënten met nierinsufficiëntie, HCV/HIV coïnfectie, falen van eerdere antivirale therapie, gedecompenseerde levercirrose en in de transplantatie setting. Dit richtsnoer is tot stand gekomen op initiatief van en uit naam van de Nederlandse Internisten Vereniging (NIV), Nederlandse Vereniging voor HIVbehandelaren (NVHB), Nederlandse Vereniging voor Maag-Darm-Leverziekten (NVMDL), de Nederlandse Vereniging voor Hepatologie (NVH) en de Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuis Apothekers (NVZA). Het richtsnoer wordt iedere 3 maanden ge-update.

Lees verder

Risico Inventarisatie en Evaluatie Bloedoverdraagbare aandoeningen

Hepatitis B en C zijn bloedoverdraagbare aandoeningen. Een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) is de basis voor preventiebeleid binnen verschillende zorginstellingen. De werkgever onderzoekt met een RI&E of het werk voor de medewerkers gevaar oplevert op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn van de werknemers.

Lees verder
Vorige pagina