Kennisbank zoeker
Hoe werkt deze kennisbank

Moeder/Kind

Zoekresultaten

Vorige pagina Print

Er zijn 20 artikelen in de kennisbank gevonden.
Te veel resultaten? Verfijn uw resultaten door het combineren van meerdere trefwoorden

Risico Inventarisatie en Evaluatie Bloedoverdraagbare aandoeningen

Hepatitis B en C zijn bloedoverdraagbare aandoeningen. Een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) is de basis voor preventiebeleid binnen verschillende zorginstellingen. De werkgever onderzoekt met een RI&E of het werk voor de medewerkers gevaar oplevert op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn van de werknemers.

Lees verder

Richtlijn Preventie iatrogene hepatitis B

Hepatitis B besmettingen van medewerkers in de gezondheidszorg naar patiënten zijn in het verleden voorgekomen. De richtlijn Preventie iatrogene hepatitis B is opgesteld door de commissie preventie iatrogene hepatitis B, om transmissie van hepatitis B van de medewerker in de gezondheidszorg náár de patient, te voorkomen.

Lees verder

Praktijkrichtlijn voor bedrijfsartsen Hepatitis B vaccinatie van risicovormend personeel

In sommige beroepsgroepen is er een verhoogd risico op een infectie met hepatitis B. Hierbij denken we in eerste instantie vaak aan personeel dat medische handelingen verricht bij patiënten, maar ook medewerkers in andere beroepsgroepen kunnen een verhoogd risico hebben op een infectie met hepatitis B. Vaststellen van een verhoogd risico gebeurt aan de hand van een risico inventarisatie en evaluatie. Een werkgever is verantwoordelijk dat het arbobeleid in zijn bedrijf of instelling wordt nageleefd en moet preventieve maatregelen nemen waar dat nodig is. Deze praktijkrichtlijn is bedoeld voor werkgevers en bedrijfsartsen om de indicatie voor preventieve vaccinatie tegen hepatitis B vast te stellen en preventieve hepatitis B-vaccinatie te implementeren bij risicolopers.

Lees verder

Hepatitis B vaccinatie veldnorm

Deze veldnorm (richtlijn) beschrijft de voorwaarden voor mensen die betrokken zijn bij de uitvoering van hepatitis B vaccinatie.

Lees verder

Hepatitis A Risico Inventarisatie voor beroepsgroepen

Hepatitis A besmettingen kunnen een beroepsrisico zijn. In dit stroomschema kunt u eenvoudig nagaan of er bij u op het werk een risico is op besmetting met hepatitis A.

Lees verder

EASL Clinical Practice Guidelines: Management of hepatitis-C virus infection

Tijdens EASL ILC 2015 zijn nieuwe aanbevelingen voor de screening, diagnose en behandeling van hepatitis C gepresenteerd. De behandeling van hepatitis C heeft als doel het hepatitis C-virus (HCV) te klaren en daarmee de kans op levercirrose, HCC, leverfalen en complicaties te voorkomen. In 2016 is de richtlijn aangepast.

Lees verder

AASLD Richtlijn voor behandeling hepatitis C

De AASLD heeft een update opgesteld van de richtlijn behandeling van hepatitis C. Referentie: AASLD website.

Lees verder

Hepatitis A vaccinatie voor contacten van adoptiekinderen

De Advisory Committee on Immunization Practices of the Centers for Disease Control and Prevention en de American Academy of Pediatrics adviseren hepatitis A vaccinatie aan alle niet-gevaccineerde mensen die nauw contact hebben ( gezinshuishouding) met een adoptiekind uit een land met hoge of medium prevalentie hepatitis A gedurende 60 dagen na aankomst.

Lees verder

Beleid bij zuigeling van hepatitis-B draagsters

Hepatitis B kan voorkomen worden bij pasgeborenen door direct na de geboorte actie te ondernemen: Zuigelingen van hepatitis-B draagsters krijgen direct na de geboorte immunoglobulinen en extra vaccinatie.

Lees verder

Hepatitis B vaccinatie in hiv-patiënten binnen het vaccinatieprogramma hepatitis B-risicogroepen

Uit recente literatuurstudies blijkt dat het vaccineren van hivpatiënten tegen hepatitis B niet altijd effectief is als met een enkele dosis vaccin wordt gevaccineerd (in het geval van dit programma momenteel HBvaxPRO 10 microg HBsAg/ml van Sanofi-Aventis). Daarnaast blijkt het resultaat van de vaccinatie afhankelijk te zijn van het aantal CD4-cellen en de hoogte van de virale load van de hivpatiënt.

Lees verder
Volgende pagina