Kennisbank zoeker
Hoe werkt deze kennisbank

Zoekresultaten

Vorige pagina Print

Er zijn 9 artikelen in de kennisbank gevonden.
Te veel resultaten? Verfijn uw resultaten door het combineren van meerdere trefwoorden

Waar kan men zich laten vaccineren tegen hepatitis A en hepatitis B?

Voor hepatitis A en hepatitis B vaccinatie kan men terecht bij GGD-en, enkele SOA-centra, Travel Clinics en sommige huisartsen. Voor adressen van GGD-en zie www.ggd.nl .Voor een overzicht vergoedingen zorgverzekeraars zie Gezondopreis. .

Lees verder

Hepatitis B vaccinatie in het Rijksvaccinatieprogramma

Hepatitis B vaccinatie in het Rijksvaccinatieprogramma wordt vanaf 01-08-2011 aan alle kinderen gegeven.Vóór deze datum kwamen binnen het Rijksvaccinatieprogramma vier groepen kinderen in aanmerking voor de hepatitis B vaccinatie:- Kinderen waarvan tenminste één van de ouders afkomstig is uit een land waar hepatitis B middel- of hoog-endemisch is (prevalentie van dragerschap ≥2%),- Kinderen van HBsAg-positieve moeders (draagsters van het virus), - Kinderen met het syndroom van Down, geboren op of na 1 januari 2008,- Asielzoekerskinderen van 0-19 jaar.De minister van VWS heeft in oktober 2010 besloten dat zuigelingen die op of na 01-08-2011 geboren worden, gevaccineerd zullen worden tegen hepatitis B. Zie voor informatie het Rijksvaccinatieprogramma.

Lees verder

Hepatitis Behandelcentra in Nederland

Hepatitis behandelcentra zijn ingesteld door de Nederlandse Vereniging van Maag-Darm-Leverartsen (NVMDL) en de Nederlandse Internisten Vereniging (NIV) om de kwaliteit van zorg voor patiënten met virale hepatitis te bewaken. Aan deze centra zijn MDL-artsen en/ of internist-infectiologen verbonden die veel ervaring hebben met de behandeling van deze groep patiënten. Zie de site van de Nederlandse Vereniging van Maag-Darm-Leverartsen waar de ziekenhuizen genoemd worden die aangewezen zijn als hepatitis behandelcentra.

Lees verder

Ministeries

Inspectie voor de Gezondheidszorg Het Staatstoezicht is een zelfstandig onderdeel van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en bestaat uit een drietal inspecties: de Inspectie voor de Gezondheidszorg, de Keuringsdienst van Waren en de Inspectie Milieuhygiëne. Ministerie van SZW Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Lees verder

Nationale organisaties

Overzicht van nationale organisaties die van belang zijn voor virale hepatitis

Lees verder

Internationale organisaties

Bekijk het overzicht van internationale organisaties die van belang zijn voor virale hepatitis

Lees verder

Virale hepatitis en fondsen voor hepatitis

Overzicht van fondsen op het gebied van virale hepatitis

Lees verder

Cahier 'Hepatitis. Een virus in je lever.' NHC ism Stichting Biowetenschappen en Maatschappij

Virale hepatitis is een mondiaal gezondheidsprobleem. In 2010 heeft de Stichting Biowetenschappen en Maatschappij een Cahier uitgebracht over hepatitis. In het cahier worden naast medische en wetenschappelijke aspecten, ook de sociaal-maatschappelijke aspecten van hepatitis belicht door diverse auteurs.

Lees verder

Hepatitis A en B vaccinatie en vergoeding door zorgverzekeraars

Hepatitis A- en B vaccinaties worden door sommige verzekeraars vergoed. Een overzicht van vergoedingen kosten vaccinaties door de verschillende ziektekostenverzekeraars is te vinden op Gezondopreis

Lees verder