Kennisbank zoeker
Hoe werkt deze kennisbank

Instellingen/organisaties

Zoekresultaten

Vorige pagina Print

Er zijn 23 artikelen in de kennisbank gevonden.
Te veel resultaten? Verfijn uw resultaten door het combineren van meerdere trefwoorden

Behandeling van hepatitis A

Voor hepatitis A is geen behandeling met antivirale middelen mogelijk. De ziekte moet haar natuurlijke beloop hebben. Als men zich grieperig voelt en huid, oogwit, ontlasting en urine verkleuren, kan er contact worden opgenomen met de huisarts. Door middel van bloedonderzoek (IgM-anti-HAV) kan de diagnose hepatitis A gesteld worden en worden adviezen geven om te voorkomen dat de infectie met het hepatitis-A virus aan anderen wordt overgedragen.

Lees verder

Bron en contactonderzoek van de GGD bij hepatitis A en hepatitis B

Hepatitis A,hepatitis B en hepatitis C infectie moet conform de Wet publieke gezondheid bij de GGD gemeld worden. Om verdere verspreiding te voorkomen, zal de plaatselijke GGD uitzoeken waar de ziekte vandaan komt en wie er mogelijk nog meer risico hebben gelopen. Dit is het zogenaamde ‘bron en contactonderzoek’.

Lees verder

Laboratoriumonderzoek bij hepatitis B

Bloedonderzoek bij verdenking op hepatitis B. Hepatitis B kan worden aangetoond door middel van bloedonderzoek. Deze bepaling(HBsAg) kan vanaf 4 weken na de mogelijke besmetting worden uitgevoerd, maar betrouwbaarder is het om de test 3 maanden na de mogelijke besmetting uit te voeren.Als er sprake is van een recente besmetting wordt HBsAg na 6 maanden opnieuw getest. Meestal is HBsAg na zes maanden verdwenen. Indien de test echter positief blijft na een recente besmetting of positief is na een besmetting langer dan 6 maanden geleden, wordt aanvullend bloedonderzoek gedaan naar het virus (HBV-DNA), HBeAg en de aan- of afwezigheid van leverontsteking (ALAT).Als het virus actief is, of als er sprake is van leverontsteking, moet de patiënt doorverwezen worden naar een specialist. Dit betekent dat HBsAg positief is en één van de volgende uitslagen van toepassing is: HBV-DNA > 2000 IU/ml of ALAT verhoogd of HBeAg positief.

Lees verder

Procedure als hepatitis B is vastgesteld

Als een hepatitis-B infectie is vastgesteld moet vervolgens worden onderzocht hoe ernstig de ontsteking is en in hoeverre beschadiging van de lever is opgetreden. Bij lichamelijk onderzoek wordt de grootte van de lever en de milt beoordeeld en wordt gekeken of er tekenen zijn van slecht functioneren van de lever, zoals geelzucht. Dit onderzoek wordt aangevuld met bloedonderzoek en echografie.Als wordt aangetoond dat hepatitis B-virus in het bloed aanwezig is, maar dat er geen ontstekingsactiviteit in de lever is en er ook geen tekenen van cirrose van de lever is, zal worden besloten om af te wachten. Er kan dan sprake zijn van dragerschap zonder activiteit of er kan sprake zijn van een rustige fase in het soms grillige ontstekingsbeloop. Om deze reden zal het bloed na enkele maanden opnieuw worden getest.lndien er echter aanwezigheid van hepatitis B-virus wordt gevonden met een actieve ontsteking van de lever of met tekenen van cirrose van de lever zal de patiënt worden doorverwezen naar een specialistisch centrum. Hier zal worden beoordeeld of er moet worden gestart met antivirale middelen. Bij deze beoordeling zal het vaak ook nodig zijn om een biopsie uit de lever te nemen om met behulp van microscopisch onderzoek meer zekerheid te krijgen over de aard en de ernst van de ontsteking of een onderzoek te doen met behulp van een fibroscan.

Lees verder

Bloedonderzoek bij hepatitis C

Bij acute hepatitis C is HCV-RNA een tot twee weken na de besmetting positief. Bij chronische hepatitis C wordt anti-HCV bepaald , als deze positief is wordt HCV-RNA bepaald.

Lees verder

Hepatitis C en een Gezondheidscheck

Op hepatitis C wordt bij een algemeen bloedonderzoek niet specifiek getest. Als er risico gelopen is, wordt geadviseerd om alsnog een hepatitis C test te laten doen.Risico's op hepatitis C zijn: injecterend druggebruik in het verleden, medische of tandheelkundige behandeling in endemische gebieden onder minder goede hygiënische omstandigheden, een bloedtransfusie vóór 1992.Bij een deel van de infecties met het hepatitis C-virus is echter de oorzaak onduidelijk. Bij onverklaarbare verhoging van de ALT is het belangrijk een chronische hepatitis B en chronische hepatitis C uit te sluiten.

Lees verder

Positieve bloedtest hepatitis C

Een positieve anti-HCV is altijd reden om verder onderzoek te doen of het virus in het lichaam aanwezig is. Kenmerkend van chronisch hepatitis C is dat het afweersysteem wel reageert op het virus door het maken van antistoffen, maar het in 80% van de gevallen niet lukt om het virus op te ruimen. De kans dat er daadwerkelijk een infectie met HCV is, is dus groot.Bij een positieve HCV PCR zal behandeling gestart moeten worden. Tegenwoordig zijn er medicijnen beschikbaar met een genezingspercentage > 95%. De duur van de behandeling is 8-12 weken, afhankelijk van de conditie van de lever.

Lees verder

Hepatitis B prevalentie onder Chinezen in Rotterdam

Hepatitis B prevalentie bij Chinezen in Nederland wordt geschat op 8-10%. Op plaatsen binnen laag endemische gebieden met (grote) gemeenschappen uit midden en hoog endemische landen, adviseren experts subgroepen te screenen en waar nodig te vaccineren. Powerpointpresentaties van Reinoud Wolter, verpleegkundige GGD Rotterdam-Rijnmond ter gelegenheid van de 6e Landelijke Hepatitisweek januari 2010

Lees verder

Behandeling van chronische hepatitis B

De huidige standaardbehandeling van hepatitis B bestaat zowel voor HBeAg positieve als HBeAg negatieve patiënten uit twee verschillende componenten. Enerzijds kan getracht worden met nucleoside en nucleotide analogen virussuppressie te bewerkstelligen. Echter vrijwel altijd na het stoppen van deze middelen zal een relapse van ziekte optreden. Het voordeel van nucleoside analogen is dat zij oraal kunnen worden ingenomen en nauwelijks bijwerkingen hebben. Anderzijds kan chronische hepatitis B ook behandeld worden met immuunmodificerende medicijnen, met name peginterferon. Dit middel wordt subcutaan toegediend en heeft veel bijwerkingen in de vorm van griepverschijnselen en neuropsychiatrische klachten. Het voordeel van peginterferon is dat in zo’n 20-50% van de patiënten -afhankelijk van HBV genotype, virale load en transaminasewaarden- er een immuuncontrole wordt gegenereerd. Deze immuuncontrole persisteert na het stoppen van het medicijn en leidt dus tot een blijvende respons.Het uiteindelijke doel van beide behandelingsvormen is om complicaties van leverziekten, met name gedecompenseerde levercirrose, leverfalen en hepatocellulair carcinoom te voorkomen. Van beide behandelingen is ook aangetoond dat dit mogelijk is.Een nieuwe uitdaging voor hepatitis B behandeling is om een HBsAg seroconversie te verkrijgen. De meest natuurlijke weg naar dit solide eindpunt is om de beste nucleoside analogen (entecavir en tenofovir) te combineren met peginterferon in slimme behandelings

Lees verder

Preventie verticale transmissie hepatitis B

Hepatitis B is een ontsteking van de lever die ontstaat door besmetting met het hepatitis B-virus. Sommige verloskundigen krijgen er regelmatig mee te maken, anderen incidenteel of vrijwel nooit: een zwangere waarbij de HBsAg positief blijkt te zijn in de zwangerschapsscreening. Overdracht van het hepatitis B virus naar de baby wordt verticale transmissie genoemd. Het is dan belangrijk dat maatregelen genomen worden om te voorkomen dat de pasgeborene besmet wordt met hepatitis B-virus, maar ook dat de zwangere de juiste (medische) zorg krijgt: Tijdige verwijzing van de zwangere naar de huisarts en medisch specialist (indien HBeAg positief is);Voorkomen dat de pasgeborene besmet raakt door toediening HBIg na de bevalling gevolgd door vaccinatie. Bij een hoge HBV virale load kan de zwangere in de laatste maanden behandeld worden om de virale load te verlagen zodat de kans op besmetting verkleind wordt;Zorg dragen dat de tijdens, maar ook na de bevalling de juiste medische zorg krijgt. Risico op besmetting wordt verkleind door immunisatie en vaccinatie van pasgeborenen. Toediening antistoffen: De verloskundig zorgverlener zorgt voor toediening van hepatitis B-immunoglobuline (HBIg) binnen 2 uur na de geboorte. Vaccinatie: Binnen 48 uur na de geboorte krijgt het kind de eerste toediening van hepatitis B-vaccin (HB hepatitis b -vaccin). Het HB-vaccin wordt bij voorkeur gelijktijdig met het HBIg toegediend, maar wel in het andere been. Omdat bij kinderen van hepatitis B-draagster

Lees verder