Besmetting met het hepatitis A virus

Vorige pagina Print

Het hepatitis A virus wordt uitgescheiden via de ontlasting. Besmetting met het hepatitis A virus is mogelijk als voedsel of water wordt genuttigd dat verontreinigd is met ontlasting dat het virus bevat. Het virus kan in het voedsel en  water komen als na de toiletgang en voor het eten de handen niet gewassen worden. Het risico om besmet te raken neemt toe naarmate de hygiënische omstandigheden slechter zijn. Te denken valt aan slechte persoonlijke hygiëne, maar ook aan het ontbreken van goede sanitaire voorzieningen, zoals een goede drinkwatervoorziening en een goed rioleringssysteem.

Hepatitis A kan soms ook overgedragen worden door seksueel contact, met name door anale seks, dat wil zeggen seks waarbij zeer kleine hoeveelheden ontlasting in de mond komen door bijvoorbeeld het likken van de anus.

De incubatietijd is gemiddeld 30 dagen. Patiënten zijn besmettelijk tijdens het laatste deel van de incubatieperiode, maar meestal niet langer dan twee weken na het ontstaan van de icterus.

Het is belangrijk dat huis- of klasgenoten van een hepatitis A patiënt beschermd worden, zodat zij de ziekte niet ook kunnen krijgen. Dit gebeurt door vaccinatie. Verder is een goede (toilet)hygiëne belangrijk bij het voorkómen van verspreiding.
Het is ook belangrijk te weten dat iemand al 2 weken besmettelijk is voordat ziekteverschijnselen optreden.

Bekijk ook:
Hepatitis A.
De symptomen van hepatitis A.
Behandeling van hepatitis A.
Hepatitis A prevalentie wereldwijd.
Doelgroep hepatitis A vaccinatie.
Meldingen RIVM virale hepatitis.
Bouw en werking van de lever.

Bekijk de video van de European Liver Patients' Association (ELPA).

Referenties:
NHG standaard Virale hepatitis en andere leveraandoeningen.
LCI-richtlijn Hepatitis A.
WHO factsheet hepatitis A.
RIVM richtlijn Standaardmethoden reiniging, desinfectie, sterilisatie.

Deze pagina is bijgewerkt op 02-07-2019.


HepatitisInfo.nl