Hepatitis C

Vorige pagina Print

Hepatitis is een ontsteking van de lever. Het woord is afgeleid van de Griekse woorden 'hepar' (lever) en 'itis' (ontsteking). Er zijn verschillende soorten hepatitis. Hepatitis C is een van de meest voorkomende vormen van chronische leverontsteking. Het hepatitis C-virus is in 1989 ontdekt.  Als het virus langer dan zes maanden in het lichaam is, spreekt men van chronische hepatitis.

Wereldwijd zijn ca 71 miljoen mensen besmet met het hepatitis C-virus. Jaarlijks overlijden wereldwijd naar schatting 399.000 mensen aan de gevolgen van chronische hepatitis C1. Hepatitis C is een belangrijke oorzaak van levercirrose, leverkanker (hepatocellulair carcinoom) en leverfalen. Bij circa 78% van de mensen met primair leverkanker wordt de kanker veroorzaakt door hepatitis B of hepatitis C. 

Als cirrose is ontstaan is er jaarlijks 2-4% kans op leverkanker en jaarlijks  3-6% kans op gedecompenseerde cirroseBij gedecompenseerde cirrose is de kans om binnen een jaar te overlijden 15-20% 2.

In Nederland hebben naar schatting ca. 30.000 mensen chronische hepatitis C, 0,3% van de totale bevolking 3,6. Jaarlijks overlijden ca. 500 mensen aan de gevolgen van hepatitis B en hepatitis C. Aangezien een deel van de sterfte door chronische virale hepatitis valt onder primair leverkanker of levercirrose, zijn deze cijfers schattingen.

Bron: Nationaal Hepatitisplan 2016.

Bij mensen afkomstig uit andere delen van de wereld, zoals Azië, Afrika, het Middellandse Zeegebied, Zuid-Amerika en Oost-Europa komt hepatitis C vaker voor. Evenals bij (ex) injecterende druggebruikers, homoseksuele mannen die HIV positief zijn, en hemofiliepatiënten die voor 1992 zijn behandeld. Bekijk de wereld kaart met prevalentie hepatitis C.

Wereldwijd komen 6 belangrijke genotypes voor; in Nederland vooral de genotypes 1,2,3,4 4,5.

Referenties:

  1. WHO factsheet hepatitis C.
  2. Westbrook RH, Dusheiko G. Natural history of hepatitis C. J Hepatol 2014; 61: S58–68.
  3. Vriend HJ, Op de Coul EL, van de Laar TJ, Urbanus AT, Van Der Klis FR, Boot HJ. Hepatitis C virus seroprevalence in the Netherlands. Eur J Public Health 2012; 22(6):819-821 
  4. WHO Guidelines for the screening, care and treatment of persons with Hepatitis C infection, blz 29E.
  5. Gower e.a. Global epidemiology and genotype distribution of the hepatitis C virus infection. J Hepatol. 2014 Nov;61(1 Suppl):S45-57. doi: 10.1016/j.jhep.2014.07.027. Epub 2014 Jul 30
  6. Nationaal hepatitisplan 2016.

Lees ook :
Besmetting met het hepatitis C-virus.
De symptomen van hepatitis C.
Hepatitis C complicaties.
Bloedonderzoek bij hepatitis C.
Behandeling van chronische hepatitis C.
Hepatitis C prevalentie wereldwijd.
Hepatitis B prevalentie en hepatitis C prevalentie in Europa.
Extra hepatische manifestaties van hepatitis C.
NAFLD en Hepatitis C.
Meldingen virale hepatitis van het RIVM.
Het effect van koffie op de lever,
Bouw en werking van de lever.

Onder links/overige sites staan verhalen in verschillende talen van patiënten met hepatitis C voor patiënten.
Bekijk hier de video over hepatitis C. De video is te volgen in 8 verschillende talen.


 Op www.hepatitisinfo-learning.nl staat de geaccrediteerde
 e-learning module Hepatitis C voor verpleegkundigen, en de module Hepatitis B en C voor huisartsen en artsen infectieziekten GGD.
 
     
 
 

Deze pagina is bijgewerkt op 18-07-2019.


HepatitisInfo.nl