Arbowetgeving hepatitis B vaccinatie

Vorige pagina Print

De Arbowetgeving beschrijft de wetgeving omtrent bescherming van medewerkers op de werkvloer betreffende o.a. biologische agentia. Per sector worden arbocatalogi opgesteld waarin vastgelegd wordt hoe het arbobeleid ingericht is. De arbocatalogus voor ziekenhuizen en hepatitis B preventie vindt u hier.

Hiermee is de arbobeleidsregel 4.91 per 1-1-2013 vervallen.

Bekijk:
Hepatitis B.

Deze pagina is bijgewerkt op 28-12-2018.

HepatitisInfo.nl