Exviera (dasabuvir)

Vorige pagina Print

Exviera bevat de werkzame stof dasabuvir (HCV polymeraseremmer). Exviera is door EMA goedgekeurd voor de behandeling van volwassenen met chronische hepatitis C genotype 1, inclusief patiënten met gecompenseerde cirrose, patiënten met co-infectie HIV en patiënten na levertransplantatie. 

Exviera wordt altijd gebruikt in combinatie met een ander geneesmiddel, Viekirax, dat de werkzame stoffen ombitasvir, paritaprevir en ritonavir bevat, zonodig met toevoeging van ribavirine.

De aanbevolen dosis van Exviera is tweemaal per dag een tablet van 250 mg.

Exviera wordt vergoed vanuit het basispakket ongeacht de METAVIR-score (F0-F4). 

Aanbevolen behandelschema's en behandelduur van Exviera combinatietherapie:

 Patientenpopulatie  Behandeling*  Duur
 Genotype 1b, 
zonder cirrose
 Exviera +Viekirax

 12 weken
 Genotype 1b,
met gecompenseerde cirrose
 Exviera + Viekirax 
    + ribavirine
 12 weken
 Genotype 1a,
zonder cirrose
 Exviera + Viekirax
     + ribavirine*
 12 weken
 Genotype 1a,
met gecompenseerde cirrose
 Exviera + Viekirax
     + ribavirine*
 24 weken
 * Volg de doseringsaanbevelingen voor genotype 1a bij patienten met een onbekend genotype 1-subtype of met een gemengde genotype-1 infectie.

Meer informatie over dit geneesmiddel is te vinden in EMA product specificatie en Farmacotherapeutisch Kompas.

Bekijk ook:
Hepatitis C.
Extra hepatische van manifestaties hepatitis C.
Behandeling van hepatitis C.
Viekirax.

Deze pagina is bijgewerkt op 09-05-2019.