Advies hepatitis B vaccin Bijgewerkt op 19.03.20

Advies hepatitis B vaccin: Iemand kan het hepatitis B-vaccin vergoed krijgen als aan de voorwaarden die genoemd worden in bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering wordt voldaan.

Hepatitis B-vaccin
Voorwaarde: uitsluitend voor een verzekerde

  • die is aangewezen of op afzienbare termijn aangewezen kan zijn op het regelmatig gebruiken van bloed- of bloedproducten of op dialyse,
  • met het syndroom van Down, of met een daarmee vergelijkbare ernstige chromosomale afwijking en voor zover dit gepaard gaat met een verstoorde afweerfunctie,
  • die partner, gezinslid of huisgenoot is van iemand die HBsAg positief is,
  • die anders dan in beroepsuitoefening in een dagverblijf, in een tehuis, op een school voor verstandelijk gehandicapten dan wel een sociale werkplaats, blijkens een risicoanalyse van de gemeentelijke gezondheidsdienst, een verhoogde kans op besmetting heeft, of
  • die lijdt aan een chronische leverziekte.

 


Referenties

Bijlage 2 Regeling Zorgverzekering

Farmacotherapeutisch Kompas Engerix

Farmacotherapeutisch Kompas Fendrix

Farmacotherapeutisch Kompas HBVAXPRO

 

Aandoening

Onderwerp

Meer uitleg nodig?

Heeft u niet gevonden wat u zoekt? Neem dan contact met ons op.

Stel een vraag

Is deze bron betrouwbaar?

Lees meer over hoe deze website tot stand is gekomen.

Lees verder