Behandeling Hepatitis C Bijgewerkt op 08.04.21

Behandeling chronische hepatitis C

De behandeling van hepatitis C is met de komst van nieuwe DAA’s (Direct Acting Antivirals) aanzienlijk verbeterd. De duur van de behandeling is aanzienlijk verkort, de toevoeging van interferon is meestal niet meer nodig en er zijn weinig bijwerkingen.

De resultaten van deze nieuwe middelen zijn veelbelovend met, afhankelijk van o.a. het genotype en de aan- of afwezigheid van cirrose, een SVR(Sustained Virological Response) van > 95%. De verschillende DAA’s kunnen onderverdeeld worden in drie groepen: HCV protease remmers, HCV polymerase remmers en NS5A remmers. De kosten van de middelen die in Nederland vergoed worden vanuit het basispakket zijn te vinden op medicijnkosten.nl

Men spreekt van chronische hepatitis C als het hepatitis C-virus langer dan 6 maanden in het lichaam aanwezig is.

 

EMA beveelt aan om alle patiënten te screenen op hepatitis B voor het starten van de behandeling met DAAs.

Productkenmerken van DAA’s die goedgekeurd zijn door EMA

Sovaldi bevat de werkzame stof sofosbuvir (HCV polymerase remmer) en is door EMA goedgekeurd voor de behandeling van volwassen patiënten met chronische hepatitis C in combinatie met andere middelen. Vergoeding van Sovaldi vanuit het basispakket ongeacht de METAVIR-score (F0-F4). Lees verder:

EMA Samenvatting Productkenmerken Sovaldi ,   Farmacotherapeutisch Kompas


Daklinza
 bevat de werkzame stof daclatasvir (een NS5A remmer) en is door EMA goedgekeurd voor de behandeling van volwassen patiënten met chronische hepatitis C genotype 1, 2, 3 of 4 in combinatie met andere middelen. Is sinds 01-01-2019 niet meer in Nederland verkrijgbaar.


Harvon
i bevat de werkzame stoffen ledipasvir (een NS5A remmer) en sofosbuvir (een NS5B polymerase remmer) en is door EMA goedgekeurd voor de behandeling van volwassen patiënten met chronische hepatitis C genotype 1 of 4 en sommige patiënten met genotype 3, al of niet in combinatie met ribavirine. Vergoeding van Harvoni vanuit het basispakket ongeacht de METAVIR-score (F0-F4).
Lees verder:

EMA samenvatting Productkenmerken Harvoni,       Farmacotherapeutisch Kompas


Exviera
 bevat de werkzame stof dasabuvir (HCV polymeraseremmer). Exviera is door EMA goedgekeurd voor de behandeling van volwassenen met chronische hepatitis C genotype 1, inclusief patiënten met gecompenseerde cirrose, patiënten met co-infectie HIV en patiënten na levertransplantatie. Exviera wordt altijd gebruikt in combinatie met Viekirax, dat de werkzame stoffen ombitasvir, paritaprevir en ritonavir bevat en zonodig met toevoeging van ribavirine. Exviera en Viekirax zijn in Nederland niet meer beschikbaar,

Epclusa bevat de werkzame stoffen velpatasvir (een NS5A remmer) en sofosbuvir (een NS5B polymerase remmer) en is door EMA goedgekeurd voor de behandeling van volwassen patiënten met chronische hepatitis C alle genotypen.  Vergoeding van vanuit het basispakket ongeacht de METAVIR-score (F0-F4). Lees verder:

EMA samenvatting productkenmerken Epclusa             Farmacotherapeutisch Kompas


Zepatier
bevat de werkzame stoffen elbasvir en grazoprevir en is door EMA goedgekeurd voor de behandeling van volwassen patiënten met chronische hepatitis C genotype1 en 4. Elbasvir blokkeert de werking van het eiwit ‘NS5A’, terwijl grazoprevir de werking van het enzym ‘NS3/4A-protease’ blokkeert. Vergoeding van Zepatier vanuit het basispakket ongeacht de METAVIR-score (F0-F4). Lees verder:

EMA samenvatting productkenmerken Zepatier             Farmacotherapeutisch Kompas


Maviret 
bevat de werkzame stoffen glecaprevir en pibrentasvir en is door EMA goedgekeurd voor de behandeling van volwassen patiënten met chronische hepatitis C genotype1 t/m 6, inclusief patiënten met ernstige nieraandoeningen die gedialyseerd worden. Glecaprevir blokkeert de werking van het eiwit HCV NS3/4A-protease, pibrentasvir blokkeert de werking van HCV NS5A. Vergoeding van Maviret vanuit het basispakket ongeacht de METAVIR-score (F0-F4). Lees verder:

EMA samenvatting productkenmerken Maviret              Farmacotherapeutisch Kompas


Vosevi 
bevat de werkzame stoffen sofosbuvir, velpatasvir en voxilaprevir en is door EMA goedgekeurd voor de behandeling van volwassen patiënten met chronische hepatitis C genotype1 t/m 6. Sofosbuvir is een HCV-polymeraseremmer, velpatasvir blokkeert de werking van HCV NS5A, voxilaprevir blokkeert de werking van het HCV-NS3-/4A-protease. Vergoeding van Vosevi vanuit het basispakket ongeacht de METAVIR-score (F0-F4).  Lees verder:

EMA samenvatting productkenmerken Vosevi              Farmacotherapeutisch Kompas

Behandeling hepatitis C in het verleden

De behandeling van chronisch hepatitis C bestond uit PEG interferon alfa-2a of PEG interferon alfa-2b en ribavirine gedurende 24 tot 48 weken; bij hepatitis C genotype 1 in combinatie met boceprevir of telaprevir. De duur van de behandeling is afhankelijk van het genotype en de respons op de therapie. De behandeling van Hepatitis C met deze middelen wordt als zeer ingrijpend ervaren. Bij veel mensen daalt de kwaliteit van leven. De behandeling gaat gepaard met veel bijwerkingen. In de eerste weken zijn dit vooral griepachtige verschijnselen zoals koorts, gewricht- en spierpijn en algehele malaise. Na enkele weken komen de psychische bijverschijnselen, die kunnen variëren van algemeen onbehagen tot ernstige depressies. Daarnaast zijn vermoeidheid en bloedarmoede belangrijke bijverschijnselen. De combinatietherapie Peg interferon en ribavirine geeft bij hepatitis C type 1 en 4, 50% blijvend genezingssucces en 80% bij mensen met hepatitis C type 2 en 3.

Triple therapie met boceprevir of telaprevir leidt tot een significant hoger SVR-percentage dan de combinatietherapie Peg-interferon en ribavirine. Dit voordeel geldt zowel voor nog niet behandelde patiënten als voor patiënten die in het verleden met weinig succes zijn behandeld. Het grote nadeel van de triple therapie zijn de bijwerkingen, het genezingspercentage < 80% en de lange duur van de behandeling. De proteaseremmers boceprevir en  telaprevir zijn in 2011 geregistreerd voor gebruik in Europa voor de behandeling van chronische hepatitis C type 1 in combinatie met Peginterferon en ribavirine. Met de komst van de nieuwe DAA’s wordt de triple therapie niet meer voorgeschreven.

Nieuwsberichten over hepatitis C die gepubliceerd zijn op deze website, zijn te vinden via deze link.

Op www.hepatitisinfo-learning.nl staan de geaccrediteerde e-learning modules 'Hepatitis C voor verpleegkundigen' , 'Hepatitis B en C voor huisartsen' en 'Hepatitis A, B en C voor doktersassistenten'.


Referenties

Richtsnoer behandeling hepatitis C.

EASL Recommendations on Treatment of Hepatitis C 2020.

 

Aandoening

Onderwerp

Documenten

HCV richtsnoer

Meer uitleg nodig?

Heeft u niet gevonden wat u zoekt? Neem dan contact met ons op.

Stel een vraag

Is deze bron betrouwbaar?

Lees meer over hoe deze website tot stand is gekomen.

Lees verder