Bewustzijn Identificatie en Behandeling van chronische Hepatitis B en Hepatitis C (BIBHEP) Bijgewerkt op 15.03.20

Het nationaal programma Bewustzijn, Identificatie en Behandeling van chronische Hepatitis B en Hepatitis C (BIBHEP) is in 2011 gestart om het volksgezondheid probleem van chronische virale hepatitis (stijgend sterftecijfer ondanks de beschikbaarheid van effectieve antivirale therapie) en is in 2017 afgesloten.

In de afgelopen 15 jaar is de sterfte in Nederland aan de gevolgen van chronische hepatitis B en C met 30% toegenomen. De nu beschikbare effectieve therapieën maken het aannemelijk dat deze sterfte grotendeels vermijdbaar is. De focus van het project ligt op de grote, potentieel te behalen gezondheidswinst. In een modelsimulatie van 63.000 personen met chronische hepatitis B in Nederland blijkt dat langdurige antivirale behandeling bij actieve chronische hepatitis B (= hoge viremie en ALT> 60 IU/L) de sterfte met 80 % kan terugbrengen. Bij HIV is een dergelijk therapeutisch succes in Nederland bereikt. Ook voor HCV is het aannemelijk dat antivirale therapie de mortaliteit met 70% of meer kan terugdringen.

Het BIBHEP programma wil bewerkstelligen dat de sterfte in Nederland aan de gevolgen van chronische hepatitis B en C gaat dalen. De nu beschikbare effectieve therapieën maken het aannemelijk dat deze overall doelstelling haalbaar is. Om dit te bereiken zijn een aantal basis doelstellingen voor dit programma vastgesteld:

  1. Vorming van een BIBHEP ‘task force’ van 95 hepatitis-specialisten en 26 GGD arts-infectiologen, die zorgverleners in hun regio bewustmaken van het belang van identificatie en behandeling van chronische hepatitis B en C.
  2. Identificatie van chronische hepatitis B of C dragers met verwijsindicatie bij zorgcontacten in de eerste of tweede lijn.
  3. Behandeling van 10,000 patiënten met een 10-jaars hepatitis sterfterisico van > 10% in de 40 nu gecertificeerde hepatitiscentra.

Het programma is gericht op artsen en andere zorgverleners, met name om hen bewust te maken van het probleem van vermijdbare sterfte ten gevolge van chronische hepatitis B en C. In 2011 was de pilot-fase gericht op huisartsen en specialisten in de gastro-enterologie of infectie ziekten, met de nadruk op hepatitis B. Vanaf 2012 bestrijkt het programma ook hepatitis C. Vanaf 2014 is het volledige programma over chronische hepatitis B en C gericht op enerzijds huisartsen en specialisten in de gastro-enterologie of infectieziekten en anderzijds zorgverleners in GGDen en verslavingszorg. Het programma bestaat uit de volgende onderdelen:

Workshops
Het bewustzijn over de gezondheidswinst van antivirale therapie bij chronische hepatitis B en C moet zich ontwikkelen tijdens workshops in elk van de 94 ziekenhuizen van Nederland. Specialisten en adherente huisartsen werken dan samen om binnen de curatieve zorg het probleem in hun regio aan te pakken. Ziekenhuizen, die als hepatitiscentrum gecertificeerd zijn, maken afspraken met niet-gecertificeerde ziekenhuizen over de regionale aanpak van de behandeling van chronische hepatitis B en C.

Nieuwsbrieven
Om de bewustwording over deze belangrijke gezondheidswinst bij hepatitis B en C vast te houden wordt 6 x per jaar een nieuwsbrief rondgestuurd met informatie wat BIBHEP van haar doelstellingen bereikt heeft, welke nieuwe informatie er is op het gebied van Bewustzijn, Identificatie en Behandeling van Hepatitis B en C, als laatste item de geplande activiteiten in het komende kwartaal.

BIBHEP instrumenten
Om artsen en andere zorgverleners zoals verpleegkundigen, die zich bewust zijn van het belang van identificatie  en behandeling van chronische hepatitis B en C, te helpen deze voornemens daadwerkelijk in de drukke praktijk van alle dag uit te voeren, zijn verschillende BIBHEP instrumenten ontwikkeld voor identificatie en behandeling. Deze operationele instrumenten zoals de BIBHEP kaart,  worden in samenspraak met gebruikers onderhouden en waar mogelijk verbeterd, en uitgebreid.

Het project ‘Bewustzijn Identificatie en Behandeling van chronische Hepatitis B en Hepatitis C’ werd uitgevoerd door de Nederlandse Leverpatiënten Vereniging, LiverDoc, en Erasmus MC / GGD Rotterdam-Rijnmond.


Referenties

BIBHEP

Type informatie

Meer uitleg nodig?

Heeft u niet gevonden wat u zoekt? Neem dan contact met ons op.

Stel een vraag

Is deze bron betrouwbaar?

Lees meer over hoe deze website tot stand is gekomen.

Lees verder