Bijwerkingen Peginterferon Bijgewerkt op 30.04.20

De volgende bijwerkingen van PEG-interferon alfa-2a ( Pegasys) worden beschreven:

Zeer vaak (> 10%): anorexie, depressie, angst, slapeloosheid, hoofdpijn, duizeligheid, verminderde concentratie, dyspneu, hoest, diarree, misselijkheid, buikpijn, alopecia, dermatitis, pruritus, droge huid, myalgie, artralgie, pyrexie, rillingen, pijn, asthenie, vermoeidheid, reactie op de injectieplaats, snel geïrriteerd.

Vaak (1-10%): infectie van de bovenste luchtwegen, bronchitis, orale candidiasis, herpes simplex, schimmel-, virale en bacteriële infecties, trombocytopenie, anemie, lymfadenopathie, hypothyroïdie, hyperthyroïdie, emotionele stoornissen, stemmingsverandering, agressie, nervositeit, verminderd libido, verminderd geheugen, syncope, zwakte, migraine, hypo-esthesie, hyperesthesie, paresthesie, tremor, smaakstoornis, nachtmerries, slaperigheid, troebel zien, pijn in het oog, oogontsteking, xeroftalmie, vertigo, oorpijn, tachycardie, palpitaties, perifeer oedeem, opvliegers, inspanningsdyspneu, epistaxis, nasofaryngitis, sinus congestie, nasale congestie, rinitis, keelpijn, braken, dyspepsie, dysfagie, mondulceratie, tandvleesbloeding, tongontsteking, stomatitis, flatulentie, droge mond, uitslag, toegenomen zweten, psoriasis, urticaria, eczeem, fotosensibilisatie, nachtelijk zweten, rugpijn, artritis, spierzwakte, botpijn, pijn in de hals, pijn in de skeletspieren, spierkrampen, impotentie, pijn op de borst, influenza achtige aandoening, malaise, lethargie, opvliegers, dorst, gewichtsafname, verhoogd ALAT.

Soms (0,1-1%): pneumonie, huidinfectie, hepatisch neoplasma, sarcoïdose, ontsteking van de schildklier, diabetes, dehydratie, suïcideneiging, hallucinaties, perifere neuropathie, retinale bloeding, verlies van het gehoorvermogen, hypertensie, piepende ademhaling, gastro-intestinale bloeding, leverdisfunctie.

Zelden (0,01-0,1%): endocarditis, otitis externa, pancytopenie, anafylaxie, systemische lupus erythematosus, reumatoïde artritis, diabetische ketoacidose, suïcide, psychotische stoornis, coma, convulsies, aangezichtsverlamming, optische neuropathie, papiloedeem, retinale vasculaire aandoening, retinopathie, corneaal ulcer, myocardinfarct, congestief hartfalen, angina, supraventriculaire tachycardie, aritmie, boezem fibrilleren, pericarditis, cardiomyopathie, cerebrale hemorragie, vasculitis, interstitiële pneumonitis (inclusief fataal verloop), pulmonale embolie, peptisch ulcer, pancreatitis, leverfalen, cholangitis, vetlever, myositis, nierinsufficiëntie, overdosering.

Zeer zelden (< 0,01%): aplastische anemie, idiopathische of trombotische trombocytopenische purpura, verlies van het gezichtsvermogen, toxische epidermale necrolyse, stevens-johnsonsyndroom, angio-oedeem, multiform erytheem,

Verder zijn gemeld: cerebrale ischemie, ernstig loslaten van het netvlies, rhabdomyolysis, verhoogd bilirubine, verstoring van de elektrolytenbalans (hypokaliëmie, hypocalciëmie, hypofosfatemie), hyperglykemie, hypoglykemie en verhoogde triglyceriden.


Referenties

Farmacotherapeutisch Kompas      https://www.farmacotherapeutischkompas.nl/bladeren/preparaatteksten/p/peginterferon_alfa_2a#bijwerkingen

 

Onderwerp

Meer uitleg nodig?

Heeft u niet gevonden wat u zoekt? Neem dan contact met ons op.

Stel een vraag

Is deze bron betrouwbaar?

Lees meer over hoe deze website tot stand is gekomen.

Lees verder