Bloedonderzoek hepatitis C Bijgewerkt op 20.04.21

Bloedonderzoek acute hepatitis C

  • HCV-RNA is één tot twee weken na de besmetting positief.

Bloedonderzoek chronische hepatitis C

  • Anti-HCV zijn antistoffen tegen hepatitis C. Een positieve uitslag past bij een (doorgemaakte) infectie, maar zegt niets over genezing.
  • Anti-HCV is vanaf enkele maanden (8-12 weken) na de besmetting positief.
  • Een negatieve testuitslag anti-HCV wijst op afwezigheid van hepatitis C.
  • Als HCV-RNA langer dan zes maanden positief is spreekt men van chronische hepatitis C.

De diagnose recent verworven hepatitis C (acute hepatitis C) kan alleen betrouwbaar worden vastgesteld als er documentatie is van een recente seroconversie naar anti-HCV-antilichamen. Niet alle patiënten met recent verworven hepatitis C testen bij de diagnose positief op anti-HCV antilichamen. In deze gevallen vermoedt men recent verworven hepatitis C  als:
a. laboratoriumdiagnostiek en symptomen verenigbaar zijn met een acute hepatitis (ALAT-spiegel >10 ULN en/of geelzucht),
b. bij afwezigheid van een voorgeschiedenis van chronische leverziekte of andere oorzaken van acute hepatitis, en/of
c. een waarschijnlijke recente besmettingsbron identificeerbaar is.

 

De serologiekaart hepatitis C is te downloaden bij Documenten.

Bloedonderzoek hepatitis C

Bij de meeste mensen bij wie hepatitis C vastgesteld wordt, is sprake van een besmettingsmoment van (vele) jaren geleden. Mocht er vermoeden bestaan op een recente besmetting dan wordt aanbevolen  HCV-RNA te bepalen drie en zes maanden na de vermoedelijke besmetting met het hepatitis C-virus.

Nieuwsberichten over hepatitis C die gepubliceerd zijn op deze website, zijn te vinden via deze link.


Aandoening

Onderwerp

Meer uitleg nodig?

Heeft u niet gevonden wat u zoekt? Neem dan contact met ons op.

Stel een vraag

Is deze bron betrouwbaar?

Lees meer over hoe deze website tot stand is gekomen.

Lees verder