Zoekresultaten

Vorige pagina Print

Er zijn 217 artikelen in de kennisbank gevonden.
Te veel resultaten? Verfijn uw resultaten door het combineren van meerdere trefwoorden

De symptomen van hepatitis C

Een acute hepatitis C infectie geeft slechts bij een klein percentage (ca 10%) van de patiënten duidelijke klachten, zoals algehele malaise en icterus.De incubatietijd duurt gemiddeld zeven weken. Bij 80% van volwassenen en 50% van kinderen die besmet zijn met hepatitis C virus ontwikkelt zich een chronische infectie. Ook mensen met een chronische hepatitis hebben vaak geen klachten. Pas in een later stadium kunnen vage klachten van vermoeidheid, gewrichts- en spierpijn, misselijkheid, etc, ontstaan.Bij 5-20% van mensen met chronisch hepatitis C ontwikkelt zich 10-40 jaar na de besmetting levercirrose, leverkanker of leverfalen.

Lees verder

Bloedonderzoek bij hepatitis C

Bij acute hepatitis C is HCV-RNA een tot twee weken na de besmetting positief. Bij chronische hepatitis C wordt anti-HCV bepaald , als deze positief is wordt HCV-RNA bepaald.

Lees verder

Hepatitis C vaccinatie

Er is nog geen vaccin dat beschermt tegen een besmetting met hepatitis C. Het voorkómen van bloed-bloed contact blijft voorlopig de enige preventie.

Lees verder

Behandeling van Hepatitis C

Met de komst van nieuwe DAA’s (Direct Acting Antivirals) kan de duur van de behandeling van chronische hepatitis C aanzienlijk verkort worden. De resultaten van deze nieuwe middelen voor de behandeling van hepatitis C zijn veelbelovend met, afhankelijk van o.a.het genotype en de aan- of afwezigheid van cirrose, een SVR van > 95%. Men spreekt van chronische hepatitis C als het hepatitis C-virus langer dan 6 maanden in het lichaam aanwezig is. De verschillende DAA's kunnen onderverdeeld worden in drie groepen: HCV protease remmers, HCV polymerase remmers en NS5A remmers.

Lees verder

Hepatitis C en alternatieve behandelingen

Er wordt verondersteld dat een aantal alternatieve en/of traditionele middelen een gunstige werking op de lever hebben, bijvoorbeeld door hun antioxidatieve werking, of afweerstimulerende eigenschappen. De effectiviteit van deze middelen is nooit wetenschappelijk aangetoond. Er is ook niet bewezen dat ze het hepatitisvirus remmen. Hierbij is zelfs een waarschuwing op zijn plaats: (overmatig) gebruik van sommige middelen kan zelfs de lever beschadigen of onnodig belasten.

Lees verder

Hepatitis C overdracht van moeder op kind

Het risico dat een moeder tijdens de zwangerschap hepatitis C overdraagt aan haar ongeboren kind is tussen 4,7% en 6,7%. Co-infectie met HIV kan de besmetting van hepatitis C van moeder op kind vergroten. Van de kinderen die toch hepatitis C rond de geboorte oplopen, is 75% binnen 1 tot 2 jaar spontaan genezen.De bevalling kan langs de natuurlijke weg plaatsvinden. Ook kan gewoon borstvoeding worden gegeven.

Lees verder

Bloeddonatie na hepatitis A of hepatitis B vaccinatie

Voor bloeddonatie na hepatitis A- of hepatitis B-vaccinatie gelden bij Sanquin de volgende regels: Bloeddonatie na hepatitis A vaccinatie is toegestaan. Geen bloed geven (3 maanden) na hepatitis A-vaccinatie als de vaccinatie werd gegeven omdat er contact is geweest met iemand met hepatitis A. Even geen bloed geven (2 weken) na hepatitis B-vaccinatie of hepatitis A + B vaccinatie. Geen bloed geven (6 maanden) na hepatitis B-vaccinatie als de vaccinatie is gegeven na bloed-bloed contact, snij, prik of spatincident. In Europa is het gevoerde beleid over bloeddonatie door mannen die seks hebben gehad met mannen verdeeld. Een groeiend aantal landen, waaronder Nederland, sluit hen niet meer permanent uit voor bloeddonatie. Uitstel voor bloeddonatie na het laatste seksuele contact met een andere man is in Nederland per 01-07-2019 verkort naar vier maanden. Deze vier maanden uitstel wordt vanaf deze datum ook gehanteerd voor andere risico’s op het krijgen van een bloedoverdraagbare infectieziekte.

Lees verder

Hepatitis B vaccinatie in het Rijksvaccinatieprogramma

Hepatitis B vaccinatie in het Rijksvaccinatieprogramma wordt vanaf 01-08-2011 aan alle kinderen gegeven.Vóór deze datum kwamen binnen het Rijksvaccinatieprogramma vier groepen kinderen in aanmerking voor de hepatitis B vaccinatie:- Kinderen waarvan tenminste één van de ouders afkomstig is uit een land waar hepatitis B middel- of hoog-endemisch is (prevalentie van dragerschap ≥2%),- Kinderen van HBsAg-positieve moeders (draagsters van het virus), - Kinderen met het syndroom van Down, geboren op of na 1 januari 2008,- Asielzoekerskinderen van 0-19 jaar.De minister van VWS heeft in oktober 2010 besloten dat zuigelingen die op of na 01-08-2011 geboren worden, gevaccineerd zullen worden tegen hepatitis B. Zie voor informatie het Rijksvaccinatieprogramma.

Lees verder

Hepatitis C en druggebruik

Hepatitis C komt vaak voor bij (ex) injecterende druggebruikers. In principe is het risico bij drugsgebruik uitsluitend gerelateerd aan bloed-bloedcontact, dus drugs die in de ader gespoten worden. Bij gemeenschappelijk gebruik van snuifattributen is er een gering risico op besmetting via wondjes in de neus.

Lees verder

Hepatitis C en een Gezondheidscheck

Op hepatitis C wordt bij een algemeen bloedonderzoek niet specifiek getest. Als er risico gelopen is, wordt geadviseerd om alsnog een hepatitis C test te laten doen.Risico's op hepatitis C zijn: injecterend druggebruik in het verleden, medische of tandheelkundige behandeling in endemische gebieden onder minder goede hygiënische omstandigheden, een bloedtransfusie vóór 1992.Bij een deel van de infecties met het hepatitis C-virus is echter de oorzaak onduidelijk. Bij onverklaarbare verhoging van de ALT is het belangrijk een chronische hepatitis B en chronische hepatitis C uit te sluiten.

Lees verder