Child-pugh classificatie Bijgewerkt op 16.04.21

De child-pugh classificatie wordt gebruikt om de prognose van chronische leverziekten in te schatten. Afhankelijk van scores voor de waarden van bilirubine, albumine, protrombinetijd en het al of niet aanwezig zijn van ascites en hepatische encefalopathie wordt onderscheid gemaakt in klasse:
A  score   5 –  6 punten: lichte leverfunctiestoornis
B  score   7 –  9 punten: matige leverfunctiestoornis
C  score 10 -15 punten: ernstige leverfunctiestoornis

Parameter Toe te kennen punten
         1                  2                 3
 Ascites  afwezig       gering        matig
 Bilirubine, mg/dl  </= 2              2 – 3              > 3
 Albumine, g/dl  > 3,5           2,8 – 3,5         < 2,8
  Prothrombine Tijd
* sec boven contr* INR
 

1 – 3                 4 – 6             > 6

< 1.8            1.8 – 2.3          > 2.3

Encefalopathie afwezig   klasse 1-2   klasse 3-4

Onderwerp

Meer uitleg nodig?

Heeft u niet gevonden wat u zoekt? Neem dan contact met ons op.

Stel een vraag

Is deze bron betrouwbaar?

Lees meer over hoe deze website tot stand is gekomen.

Lees verder