Dosering en toediening hepatitis A B-vaccin Bijgewerkt op 12.05.21

Dosering en toediening hepatitis A B-vaccin voor kinderen en volwassenen:

Volwassenen en jongeren > 16 jaar:
Twinrix adult: de primaire vaccinatie bestaat uit 3 doses van 1 ml; de eerste op een zelf gekozen datum, de tweede dosis een maand later en de derde dosis een half jaar na de eerste dosis.

Wanneer snelle inductie is vereist (bv. < 1 mnd. voor vertrek naar risicogebied) een dosis op dag 0, 7 en 21 toedienen. Aanbevolen wordt 12 maanden na de eerste dosis een vierde dosis toe te dienen.

Kinderen > 1–16 jaar:
Ambirix: de primaire vaccinatie bestaat uit 2 doses van 1 ml; de eerste op een zelf gekozen datum, de tweede dosis 6–12 mnd. later. Algemene richtlijnen voor boostervaccinatie zijn af te leiden uit ervaring met monovalente vaccins. Een revaccinatiedosis kan met de afzonderlijke vaccins worden toegediend.

Toediening:
De injectie i.m. toedienen in de regio deltoidea. Bij pasgeborenen, zuigelingen en jonge kinderen (< 3 j.) i.m. toedienen in de anterolaterale dij. In uitzonderlijke gevallen (bv. bij trombocytopenie of bij risico van bloeding) mag het vaccin subcutaan worden toegediend (deze toediening kan echter resulteren in een suboptimale immuunrespons).


Referenties

Farmacotherapeutisch Kompas

Onderwerp

Meer uitleg nodig?

Heeft u niet gevonden wat u zoekt? Neem dan contact met ons op.

Stel een vraag

Is deze bron betrouwbaar?

Lees meer over hoe deze website tot stand is gekomen.

Lees verder