Effect behandeling hepatitis B op sterfte Bijgewerkt op 11.05.21

Het effect behandeling hepatitis B op sterfte in Nederland is berekend. Over een periode van 20 jaar zou continue antivirale therapie (zoals bij HIV) een sterftereductie van 26% naar 5% (= 80%) teweeg kunnen brengen.

Behandeling

Behandeling van hepatitis B vindt plaats met behulp van geneesmiddelen die het afweersysteem versterken (PEG-interferon alfa-2a) of medicijnen die het virus langdurig onderdrukken, zoals entecavir of  tenofovir. De behandelduur is 12 maanden of langer, mogelijk levenslang. Door tijdige behandeling kunnen de gevolgen van chronisch hepatitis B, zoals levercirrose en leverkanker, zoveel mogelijk voorkomen worden.

Bekijk hier de berekening die gemaakt is in het kader van BIBHEP van het effect behandeling hepatitis B op sterfte in Nederland.

 

Advies Gezondheidsraad

In 2016 heeft de Gezondheidsraad de minister van VWS geadviseerd om screening op hepatitis B en hepatitis C uit te voeren in 5 risicogroepen. Deze risicogroepen zijn eerste generatie migranten uit landen waar de prevalentie van chronische virale hepatitis B of C >2% is, alsmede asielzoekers uit deze landen. Bij deze laatste groep geldt als voorwaarde dat, net als bij de andere risicogroepen, het aanbod van zorg en behandeling na het vaststellen van de infectie mogelijk is. Andere risicogroepen die in aanmerking komen voor screening zijn personen die (ooit) injecterende drugs hebben gebruikt, mannen die seks hebben met mannen en sommige groepen medewerkers in de gezondheidszorg.

 

Het primaire doel van screening is om dragers van hepatitis B of hepatitis C op te sporen voordat zich bij hen gezondheidsklachten hebben ontwikkeld

 

Effect behandeling hepatitis B op sterfte
levercirrose

Aandoening

Onderwerp

Meer uitleg nodig?

Heeft u niet gevonden wat u zoekt? Neem dan contact met ons op.

Stel een vraag

Is deze bron betrouwbaar?

Lees meer over hoe deze website tot stand is gekomen.

Lees verder