Behandeling hepatitis B met tenofovir Bijgewerkt op 20.04.21

Behandeling hepatitis B met tenofovir. Tenofovir wordt gebruikt bij de behandeling van patiënten met chronische hepatitis B als de lever is beschadigd. Tenofovir wordt voorgeschreven voor de behandeling van volwassenen met hepatitis B vanaf de leeftijd van 18 jaar.  Het geneesmiddel bevat de werkzame stof tenofovirdisoproxil en is uitsluitend op doktersvoorschrift verkrijgbaar.

De behandeling moet worden ingesteld door een arts met ervaring in de behandeling van patiënten met chronische hepatitis B. De aanbevolen dosis tenofovir is één tablet per dag, met een beetje voedsel in te nemen. In uitzonderlijke gevallen, mogen patiënten die moeilijk kunnen slikken, de tabletten verpulveren en in ten minste 100 ml water, sinaasappelsap of druivensap oplossen en deze oplossing hierna opdrinken. Bij patiënten met nierproblemen mag tenofovir alleen worden gebruikt als de verwachte voordelen van het middel groter zijn dan de risico’s. De dosis moet mogelijk worden verlaagd bij patiënten met een matige tot ernstige nierfunctiestoornis.

Patiënten die besmet zijn met het hepatitis B-virus, al dan niet in combinatie met hiv, moeten nauwgezet worden gecontroleerd op hepatitisopflakkeringen wanneer ze met tenofovir stoppen.

De werkzame stof  tenofovirdisoproxil, is een zogenoemde ‘prodrug’ (voorstadium van een geneesmiddel) die in het lichaam in tenofovir wordt omgezet.

Tenofovir is een nucleotidereversetranscriptaseremmer (NRTI).Tenofovir belemmert de werking van DNA-polymerase, een enzym dat wordt aangemaakt door het hepatitis B-virus en een rol speelt bij de vorming van viraal DNA. Het hepatitis B-virus wordt gestopt met de aanmaak van DNA en kan het zich niet verder vermenigvuldigen en verspreiden.

De meest voorkomende bijwerkingen van de behandeling met Tenofovir (waargenomen bij meer dan 1 op de 10 patiënten) zijn misselijkheid, braken, diarree, duizeligheid, hypofosfatasemie (lage fosfaatconcentraties in het bloed), huiduitslag en asthenie (zwakte).

Tenofovir alafenamide is de nieuwere prodrug.

Meer weten over de behandeling van hepatitis B? Ga dan naar dit artikel.


Referenties

Farmacotherapeutisch Kompas

Aandoening

Onderwerp

Meer uitleg nodig?

Heeft u niet gevonden wat u zoekt? Neem dan contact met ons op.

Stel een vraag

Is deze bron betrouwbaar?

Lees meer over hoe deze website tot stand is gekomen.

Lees verder