Hepatitis B overzicht Bijgewerkt op 06.05.21

Hepatitis B overzicht. Hepatitis B is een ontsteking van de lever die ontstaat door besmetting met het hepatitis B-virus (HBV). De incubatietijd, dit is de tijd tussen besmetting en het optreden van klachten, is 1-6 maanden. In de meeste gevallen treden klachten pas vele jaren na de besmetting op, als de lever ernstig is aangedaan. Als het virus langer dan zes maanden aanwezig is, spreekt men van chronische hepatitis. Iemand is besmettelijk zolang hij/zij drager is van het virus.

 

Transmissie

Het virus wordt overgedragen via bloed op bloed contact en via seksueel contact. Het virus kan tenminste 7 dagen buiten het lichaam overleven.

 

Diagnose

Als iemand drager is van HBV, is bij bloedonderzoek HBsAg positief. Als HBsAg positief is zal o.a. HBV DNA getest worden om de virale load te bepalen. Als anti-HBc positief is wil dit zeggen dat er sprake is van een (doorgemaakte) infectie. Het zegt niets over genezing. Informatie over de markers staat in het artikel Hepatitis B serologie.

 

Gevolgen

Het risico op chronische HBV infectie is afhankelijk van de leeftijd tijdens de besmetting. Bij besmetting tijdens/na de geboorte is het risico op chronische infectie 90%. Als de besmetting op volwassen leeftijd heeft plaatsgevonden is het risico 5%. [1]  Volwassenen met chronische HBV infectie hebben 20-30% kans op levercirrose, leverfalen en/of leverkanker.

Hepatitis B infectie in relatie tot leeftijd

Behandeling

De behandeling hangt af van de viral-load en de mate van leverschade. Behandeling vindt plaats met behulp van geneesmiddelen die het afweersysteem versterken (PEG-interferon alfa-2a, maximale duur 48 weken) of medicijnen die het virus langdurig onderdrukken, zoals entecavir of  tenofovir. Meer informatie staat in het artikel Behandeling.

 

Prevalentie

De Wereldgezondheidsorganisatie schat dat in 2015 wereldwijd ongeveer 257 miljoen mensen chronisch geïnfecteerd zijn met HBV. [2]  De WHO schat in dat 3,6% van de wereld bevolking positief is voor HBsAg. [3]   Wereldwijd zijn in 2016 ongeveer 887.000 personen overleden aan de gevolgen van HBV infectie, zoals levercirrose en leverkanker. [2,4]

In Nederland dragen circa 30.000-60.000 mensen (0,2-0,4% van de bevolking) het virus bij zich.[5]  In een aantal bevolkingsgroepen komt HBV vaker voor, dit betreft migranten die geboren zijn in een land waar HBV veel voorkomt, (ex-) injecterende druggebruikers, mannen die seks hebben met mannen en mensen met wisselende seksuele contacten. Zie voor prevalentie hepatitis B de kaart van Centers for Disease Control and Prevention

hepatitis B prevalentie
Overzicht hepatitis B prevalentie

Opsporing

In de Kennisbank staan projecten waarbij mensen in Nederland met HBV infectie opgespoord zijn. In 2016 heeft de Gezondheidsraad het advies ‘Screening van risicogroepen op hepatitis B en C’ aangeboden aan de minister van VWS. De Gezondheidsraad raadt een aanpak langs meerdere sporen aan: case finding via de huisarts en via andere medisch verantwoordelijke zorgverleners en daarnaast – alleen voor HBV – het opzetten van lokale of regionale screeningsprogramma’s in die gebieden waar relatief veel migranten wonen uit landen waar HBV vaker voorkomt dan in Nederland. [6]

Door tijdige opsporing kunnen ernstige gevolgen van de HBV infectie voorkomen worden

 

Preventie

HBV is te voorkomen door vaccinatie. Informatie over vaccinatie is op deze site te vinden via deze link.

Bekijk hier de video over HBV. De video is te volgen in 8 verschillende talen.
Nieuwsberichten over HBV die op deze website zijn gepubliceerd kunt u hier vinden.

Op www.hepatitisinfo-learning.nl staan de geaccrediteerde e-learning modules 'Hepatitis B voor verpleegkundigen' , 'Hepatitis B en C voor huisartsen' en 'Hepatitis A, B en C voor doktersassistenten'


Referenties

  1. WHO guidelines  for the prevention, care and treatment of persons living with chronic hepatitis B infectie.
  2. WHO factsheet hepatitis B.
  3. Schweitzer A, Horn J, Mikolajczyk RT, Krause G, Ott JJ. Estimations of worldwide prevalence of chronic hepatitis B virus infection: a systematic review of data published between 1965 and 2013. Lancet 2015; 386:1546–55.
  4. McGlynn KA, Petrick JL, London WT. Global epidemiology of hepatocellular carcinoma: an emphasis on demographic and regional variability. Clin Liver Dis2015; 19:223–38.
  5. Hahne SJ, De Melker HE, Kretzschmar M, Mollema L, Van Der Klis FR, Van Der Sande MA e.a. Prevalence of hepatitis B virus infection in The Netherlands in 1996 and 2007. Epidemiol Infect 2012; 140(8): 1469-1480.
  6. Gezondheidsraad. Screening van risicogroepen op hepatitis B en C. Den Haag:Gezondheidsraad, 2016; publicatienr. 2016/16.

Aandoening

Onderwerp

Meer uitleg nodig?

Heeft u niet gevonden wat u zoekt? Neem dan contact met ons op.

Stel een vraag

Is deze bron betrouwbaar?

Lees meer over hoe deze website tot stand is gekomen.

Lees verder