Hepatitis B vaccinatie in hiv-patiënten Bijgewerkt op 28.04.21

Hepatitis B vaccinatie in hiv-patiënten. Het vaccinatieprogramma hepatitis B-risicogroepen (HBV-programma) van het RIVM heeft in juni 2010 de aanbeveling gedaan om het vaccinatiebeleid voor hiv patiënten die binnen de risicogroepen van het HBV vaccinatie programma vallen -mannen die seks hebben met mannen (MSM) en sekswerkers- in lijn te brengen met de laatste wetenschappelijke inzichten. De Nederlandse Vereniging voor Hiv Behandelaren (NVHB) heeft deze aanbeveling in januari 2011 overgenomen.

 

Transmissie

De wijze van transmissie van hepatitis B is identiek aan die van hiv. Het zijn beiden bloed overdraagbare aandoeningen. De kans op overdracht is echter veel hoger dan die van hiv. De kans op het ontstaan van chronisch dragerschap is drie- tot zesmaal hoger dan bij hiv-seronegatieve personen. Ongeveer 1/3 van de mensen met hiv zijn ook besmet met hepatitis B-virus of hepatitis C-virus. Deze mensen hebben een grotere kans op levercirrose of leverkanker. Onderliggend leverlijden (hepatitis C) kan exacerberen tijdens een infectie met hepatitis B. De vorming van antistoffen na vaccinatie met het T-celafhankelijke vaccin is gestoord bij een verlaagd aantal CD4 lymfocyten; controle van antistoffen na vaccinatie is aangewezen.

 

Non-responders

Bij non-responders zonder bekende afweerstoornissen is een goede respons op dubbele dosis vaccinatie Twinrix (maand 0-1-6) beschreven. In aanvulling op de adviezen in bovengenoemd rapport zou dit overwogen kunnen worden in het geval van non-respons na de in het rapport geadviseerde 6 vaccinaties met dubbele dosis Engerix of HBVaxPro. Bij mensen met een CD4 aantal > 500/mm3 is er goede respons beschreven op een versneld vaccinatieschema (0,1,3 weken t.o.v. 0, 4, 24 weken). Als er zorgen zijn over adherence is dit verkorte schema bij deze groep te overwegen. Antistoftiter bepalingen blijven nodig na een volledige serie om de respons te evalueren

 

Richtlijn

Bekijk de Richtlijn HIV, onderdeel vaccinatiebeleid, van de Nederlandse Vereniging HIV Behandelaren (NVHB). [1]


Referenties

  1. Richtlijn HIV, onderdeel vaccinatiebeleid, van de Nederlandse Vereniging HIV Behandelaren (NVHB).

Onderwerp

Type informatie

Meer uitleg nodig?

Heeft u niet gevonden wat u zoekt? Neem dan contact met ons op.

Stel een vraag

Is deze bron betrouwbaar?

Lees meer over hoe deze website tot stand is gekomen.

Lees verder