Hepatitis C testen en behandelen op locatie Bijgewerkt op 02.02.23

Het onderzoek ‘Hepatitis C testen en behandelen op locatie – Case-finding onder cliënten van de Maatschappelijke Opvang in Amsterdam 2020’  is uitgevoerd door De Regenboog Groep, StichtingMainline, GGD Amsterdam en MDL afdeling van OLVG. De doelstelling van het project is het opsporen en behandelen van hepatitis C (HCV) op locatie en is uitgevoerd onder cliënten van de Maatschappelijke Opvang (MO) in Amsterdam. Het is een vervolg van het project ‘Opsporen van hepatitis C-positieve cliënten van de Maatschappelijke Opvang in Amsterdam’.

Cascade of care: stappen die gevolgd moeten worden van testen naar verwijzen, van diagnose naar behandeling, en naar het bereiken van genezing van hepatitis C

Aanbevelingen project Opsporen

In dit onderzoek zijn de aanbevelingen die gedaan zijn in het project ‘Opsporen van hepatitis C-positieve cliënten van de Maatschappelijke Opvang in Amsterdam’ geïmplementeerd. [1]  Het betreft de volgende aanbevelingen:

Geef voorafgaand aan het screenen gerichte voorlichting over hepatitis C aan cliënten en medewerkers;
Benoem per locatie een medewerker die zorg draagt voor het interventieproces (‘hepatitisambassadeur’);
Maak gebruik van de HCV-RNA test op locatie en doe de test direct aansluitend na een positieve uitslag van anti-HCV;
Maak bij voorkeur gebruik van een anti-HCV en HCV-RNA test met vingerprikbloed;
Zorg dat de afdeling Infectieziekte van de GGD standaard wordt ingeschakeld voor het testen van cliënten van MO-locaties;
Zorg voor een goede begeleiding van positief geteste patiënten, bijvoorbeeld begeleiding door de hepatitisambassadeur.

Project Hepatitis C testen en behandelen op locatie

Methode

Aan cliënten van acht MO-locaties werd in de periode januari–maart 2020 gevraagd een risicochecklist in te vullen en zich te laten testen op hepatitis C door middel van vingerprikbloed (Cepheid Xpert HCV Viral Load test). Bij een positieve uitslag werd de physician assistant van de MDL afdeling van OLVG gevraagd om op locatie de behandeling te starten.

Resultaten

In totaal hebben 152 cliënten de risicochecklist ingevuld. De cliënten waren afkomstig uit 37 landen en hadden een gemiddelde leeftijd van 46 jaar. In totaal hebben 38/152 cliënten (25%) aangegeven dat zij ooit getest zijn op HCV, waarvan 7/38 (18%) HCV positief; 4/7 (57%) zijn in het verleden behandeld voor HCV. (Ooit) injecterend druggebruik werd aangegeven door 22/152 cliënten (15%).

Getest op HCV-RNA zijn 150 cliënten, van wie 7 (4,6 %) HCV-RNA positief. Deze 7 cliënten komen uit Nederland (2/41; 4,9 %), en 5/24 (20,8%) uit Oost-Europa. Vijf cliënten zijn gedurende 8 weken succesvol behandeld met glecaprevir en pibrentasvir. Twee cliënten zijn tijdens de corona pandemie uit beeld geraakt.

Conclusie

Uit de ingevulde risicochecklists blijkt dat 15% van de cliënten risico heeft gelopen op HCV door injecterend druggebruik. Een kwart van de cliënten heeft aangegeven ooit getest te zijn op HCV. Uit het onderzoek op HCV-RNA met vingerprikbloed blijkt dat de prevalentie HCV-RNA hoog is (4,6%) onder cliënten van de MO-locaties, met name onder cliënten die uit Oost-Europa komen. Door hepatitis C testen en behandelen op locatie aan te bieden is een percentage toeleiding naar zorg en behandeling van 71% behaald.

Bron:

Generaal, E.; Logtenberg van der Grient, H.; Schatz, E.; van Santen, D.K.; Boyd, A.; Woods, S.K.; Baak, B.L.C.; Prins, M. A Feasibility Study to Increase Chronic Hepatitis C Virus RNA Testing and Linkage to Care among Clients Attending Homeless Services in Amsterdam, The Netherlands. Diagnostics 2021, 11, 1197. https://doi.org/10.3390/ diagnostics11071197

Het primaire doel van screening is om dragers van hepatitis B of hepatitis C op te sporen voordat gezondheidsklachten ontstaan


Referenties

  1. Logtenberg-van der Grient, H., Warmoeskerken, R., van Woerden, E. et al. Hepatitis C: van testen tot behandelen. TSG Tijdschr Gezondheidswet 97,116–121 (2019). https://doi.org/10.1007/s12508-019-0234-6

Aandoening

Type informatie

Meer uitleg nodig?

Heeft u niet gevonden wat u zoekt? Neem dan contact met ons op.

Stel een vraag

Is deze bron betrouwbaar?

Lees meer over hoe deze website tot stand is gekomen.

Lees verder