Hepatitis E overzicht Bijgewerkt op 16.09.22

Hepatitis E overzicht. De verwekker van hepatitis E is het hepatitis E-virus (HEV), een RNA-virus, er zijn 8 genotypen bekend. Genotype 1 t/m 4 komen het meeste voor bij geïnfecteerde personen. De besmettelijke periode van HEV is moeilijk vast te stellen, maar de incubatietijd  bedraagt 2 tot 10 weken, meestal 6 tot 7 weken. 

Hepatitis is een ontsteking van de lever. Het woord is afgeleid van de Griekse woorden ‘hepar’ (lever) en ‘itis’ (ontsteking). Er zijn verschillende hepatitis virussen.

 

Wijze van besmetting

De besmettingswijze van HEV genotype 1 en 2 is via de faecaal-orale route. In landen met slechte hygiënische omstandigheden is vooral met menselijke uitwerpselen verontreinigd water een belangrijke besmettingsbron. Als het virus via de mond is binnen gekomen vermenigvuldigt het waarschijnlijk in cellen van het darmkanaal. Het is nog niet duidelijk hoe het virus daarna de lever bereikt, maar vermoedelijk gebeurt dat via de poortader.

In Azië, Latijns Amerika, Mexico en West Afrika  komt HEV genotype 1 en 2 veel voor, met name zwangere vrouwen hebben in India een hoog risico op overlijden als gevolge van een besmetting met HEV.

Genotype 3 en 4 komt wereldwijd voor. Transmissie van HEV genotype 3 en 4 vindt voornamelijk plaats via mens/dier contact en consumptie van rauw of onvoldoende verhit vlees, met name lever. [1]

Recent onderzoek heeft aangetoond dat HEV genotype 3 zich ook in zenuwweefsel kan vermenigvuldigen. [2]

Hepatitis E in Europa

In Nederland neemt het aantal patiënten met  hepatitis E toe. HEV genotype 3 komt in Nederland voor bij groot wild en in varkens.
Berto et al. hebben aangetoond dat de prevalentie van HEV in ontlasting van varkens in Nederland 77% bedraagt. Ook in andere Europese landen is de prevalentie hoog. Zij geven aan dat deze hoge prevalentie een risico is voor de volksgezondheid, met name als rauw of onvoldoende verhit varkensvlees voor consumptie wordt gebruikt. [3]

Verspreiding HEV genotype 3 en 4 in varkens

Onderzoek

Slot et.al hebben de prevalentie in Nederland van HEV onderzocht bij bloeddonoren uit 2011 en 2012. Bij donoren jonger dan 30 jaar was de seroprevalentie HEV IgG 13%, bij donoren ouder dan 60 jaar was de prevalentie 43%.  [4]   In een studie van Hogema e.a. onder bloeddonoren blijkt de prevalentie HEV in 2013 en 2014 toe te nemen.  [5]

In verband met de toename van hepatitis E heeft Sanquin een aantal varkensvleesproducten onderzocht. In dit onderzoek zijn 43 van 55 (78%) leverworsten en 12 van 15 (80%) varkenspatémonsters, afkomstig van diverse producenten, positief getest op HEV-RNA met een PCR-test. De NVWA heeft deze bevinding met eigen onderzoek bevestigd.

 

Voedingsadvies

Het RIVM heeft in juni 2016 uit voorzorg een voorlopig voedingsadvies geformuleerd voor patiënten na een beenmerg- of orgaantransplantatie. Het voedingsadvies is gericht op het vermijden van producten waar mogelijk HEV in aanwezig is.

In april 2018 is een update gepubliceerd van het advies.

 


Referenties

  1. Aftab A et al. Mystery of Hepatitis E Virus: Recent Advances in Its Diagnosis and Management, Int J Hepatol. 2015; 2015: 872431
  2. Drave SA, Debing Y, Walter S, Todt D, Engelmann M, Friesland M, et al. Extra-hepatic replication and infection of hepatitis E virus in neuronal-derived cells. J Viral Hepat. 19 februari 2016 (epub).
  3. Berto A et al. Prevalence and transmission of hepatitis E virus in domestic swine populations in different European countries. BMC Res Notes. 2012; 5: 190
  4. Slot E et al, Silent hepatitis E virus infection in Dutch blood donors, 2011 to 2012.Euro Surveill. 2013 Aug 1;18(31). pii: 20550.
  5. Hogema, B. M., Molier, M., Sjerps, M., de Waal, M., van Swieten, P., van de Laar, T., Molenaar-de Backer, M. and Zaaijer, H. L. (2015), Incidence and duration of hepatitis E virus infection in Dutch blood donors. Transfusion. doi: 10.1111/trf.1340.   

Aandoening

Onderwerp

Meer uitleg nodig?

Heeft u niet gevonden wat u zoekt? Neem dan contact met ons op.

Stel een vraag

Is deze bron betrouwbaar?

Lees meer over hoe deze website tot stand is gekomen.

Lees verder