Koppeling van vrijwillige screening op hepatitis B en C aan de verplichte tuberculosescreening voor immigranten (2013-2015) Bijgewerkt op 11.03.20

Is koppeling van vrijwillige screening op hepatitis B en hepatitis C aan de verplichte tuberculosescreening voor immigranten zinvol? Om deze vraag te beantwoorden hebben GGD Noord- en Oost Gelderland en GGD Gelderland Zuid een  prospectieve screeningstudie uitgevoerd onder migranten die voor verplichte TBC screening tussen oktober 2013 en februari 2015 naar de GGD kwamen. Aanvullende screening op hepatitis B en hepatitis C werd aangeboden op basis van vrijwilligheid. Uit het onderzoek is gebleken dat het voor hepatitis B zeker zinvol is om deze koppeling uit te voeren.

Van de migranten die jaarlijks in Nederland geregistreerd worden, komt de helft uit landen die endemisch zijn voor het hepatitis B-virus (HBV). Ook komt een aantal van hen uit landen die endemisch zijn voor het hepatitis C-virus (HCV). Deze landen komen voor een deel overeen met die landen waarvoor in Nederland een verplichte tuberculosescreening bij migranten geldt.

Met het onderzoek werd gekeken of koppeling van HBV/HCV-screening aan de verplichte tuberculose (TBC) screening bij migranten zinvol is. Vierhonderd migranten werden benaderd om aan dit onderzoek mee te doen, waarvan 51% werd gescreend. Met een vindpercentage van 4,4% HBV-dragers en een 1% vindpercentage HCV-positieve deelnemers, is het met betrekking tot het voorkomen van hepatitis B zeker zinvol om deze koppeling uit te voeren.

Nadeel van de koppeling van screening op hepatitis aan de TBC-screening is, dat een aanzienlijk deel (48%) van migranten uit HBV-endemische landen niet onder de verplichte TBC-screening valt. Bekeken zal moeten worden hoe deze groep ook gescreend kan worden.


Referenties

P. Schrooders, e.a. Is koppeling van vrijwillige screening op hepatitis B en C aan de verplichte tuberculosescreening voor immigranten zinvol? Infectieziekten Bulletin , Jaargang 27, Nummer 6 / juni 2016.

Type informatie

Meer uitleg nodig?

Heeft u niet gevonden wat u zoekt? Neem dan contact met ons op.

Stel een vraag

Is deze bron betrouwbaar?

Lees meer over hoe deze website tot stand is gekomen.

Lees verder