Bloedonderzoek hepatitis B Bijgewerkt op 21.01.20

Hepatitis B kan worden aangetoond door middel van bloedonderzoek. Deze bepaling(HBsAg) kan vanaf 4 weken na de mogelijke besmetting worden uitgevoerd, maar betrouwbaarder is het om de test 3 maanden na de mogelijke besmetting uit te voeren. Als er sprake is van een recente besmetting wordt HBsAg na 6 maanden opnieuw getest. Indien de test echter positief blijft na een recente besmetting of positief is na een besmetting langer dan 6 maanden geleden, wordt aanvullend bloedonderzoek gedaan naar het virus (HBV-DNA), HBeAg en de aan- of afwezigheid van leverontsteking (ALAT).

De patiënt moet worden doorverwezen naar een specialist als
HBsAg positief is en tenminste één van de volgende uitslagen van toepassing is:
HBV-DNA ≥2000 IU/ml of
ALAT verhoogd of
HBeAg positief. [1]

Vervolgonderzoek na vaststelling hepatitis B
Als een actieve virusinfectie is aangetoond, moet vervolgens  onderzocht worden hoe ernstig de ontsteking is en in hoeverre er al beschadiging van de lever is opgetreden. Bij lichamelijk onderzoek wordt de grootte van de lever en de milt beoordeeld en wordt gekeken of er tekenen zijn van slecht functioneren van de lever, zoals geelzucht. Dit onderzoek wordt aangevuld met een echografie van de lever en uitgebreid bloedonderzoek, zie de serologiekaart onder Documenten.

Als hierbij wordt aangetoond dat hepatitis B-virus in het bloed aanwezig is, maar dat er geen ontstekingsactiviteit in de lever is en er ook geen tekenen van verlittekening van de lever zijn, kan worden besloten om (nog)niet te starten met de behandeling. Controle dient in het eerste jaar iedere 3 maanden plaats te vinden, en daarna iedere 6 maanden. [2]  Er is dan sprake van dragerschap zonder activiteit of van een rustige fase in het soms grillige ontstekingsbeloop. Zie het artikel ‘De verschillende fasen van chronische hepatitis B’.

Indien echter hepatitis B-virus wordt gevonden en een actieve ontsteking van de lever aanwezig is, met of zonder cirrose van de lever, zal de patiënt geadviseerd worden te starten met een behandeling met antivirale middelen. Bij deze beoordeling zal het soms ook nodig zijn om een biopsie uit de lever te nemen om met behulp van microscopisch onderzoek meer zekerheid te krijgen over de aard en de ernst van de aandoening. In plaats van een leverbiopsie kan ook onderzoek door middel van de fibroscan worden gedaan. De fibroscan is een soort echoapparaat dat de elasticiteit van de lever kan meten. Een lever met cirrose heeft een lagere elasticiteit dan een gezonde lever.

Op www.hepatitisinfo-learning.nl staan de geaccrediteerde e-learning modules voor verpleegkundigen, huisartsen, artsen infectieziekten GGD, en doktersassistenten


Referenties

  1. NHG standaard virushepatitis en andere leveraandoeningen.
  2. HBV richtsnoer.

Aandoening

Onderwerp

Documenten

serologiekaart HBV

Meer uitleg nodig?

Heeft u niet gevonden wat u zoekt? Neem dan contact met ons op.

Stel een vraag

Is deze bron betrouwbaar?

Lees meer over hoe deze website tot stand is gekomen.

Lees verder